Vragen van panellid

Ds. H. D. Rietveld

In Genesis 24 lezen we hoe Rebekka naar Kanaän vertrekt. In vers 61 lezen we in de Statenvertaling: "En Rebekka maakte zich op met haar jonge dochteren..." Wat wordt er precies bedoeld met een "jonge ...
Geen reacties
18-09-2023
1. Als je in de Bijbel kijkt zie je dat, als je in geloof bidt, je zult ontvangen. Stel, ik bid. Is het dan 'genoeg' als ik vast geloof dat Hij het kán doen? En erbij nog geloven dat Hij het wil (bi...
Geen reacties
19-07-2023
Ongeacht de drie verschillende visies op het duizendjarig vrederijk (premillennialisme / amillennialisme / postmillennialisme) zijn alle drie de visies het erover eens dat na deze periode Christus Z...
Geen reacties
03-05-2023
In de orthodox-gereformeerde theologie wordt gesteld dat de regenboog het teken is van het natuurverbond dat God met Noach opricht. Bij diverse schrijvers uit de puriteinse traditie (Bunyan in zijn ...
Geen reacties
14-03-2023
Markus 3:17: “... En verder Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, de broer van Jakobus – aan hen gaf Hij de naam Boanerges, wat ‘zonen van de donder’ betekent – Boanerges.” Waarom gaf Jezus de...
Geen reacties
06-02-2023
In Markus 4 zegt de Heere Jezus: “Maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen, opdat zij ziende zien en niet doorzien, en horende horen en niet begrijpen; opdat zij zich niet op en...
Geen reacties
11-10-2022
Na een lange zoektocht en veel te hebben gehoord van zowel Arminiaanse christenen als gereformeerde christenen, is voor mij vanuit Gods Woord nu duidelijk dat het geloof 100 procent van God komt en ...
Geen reacties
20-07-2022
Regelmatig hoor ik een menselijk bedacht Godsbeeld. We beredeneren het vaak (logischerwijs) allemaal vanuit ons tijdelijk menselijk verstand. Ik krijg de indruk dat ons beperkte menselijk denken de oo...
Geen reacties
24-05-2022
Hoe gaat het met het volk van God (Joodse volk) tijdens de grote verdrukking als zij dan alsnog tot bekering komen en de Heere Jezus als hun Messias aan zullen nemen? Bij die bekering ontvangen zij da...
Geen reacties
19-04-2022
Ik zit met vraagstukken over afvalligheid en valse leraren. Teksten die er over (lijken te) gaan zijn (o.a.) Hebreeën 3:12; 1 Johannes 2:19; 2 Petrus 2; Hebreeën 6:4-8; Hebreeën 10:26-31; Judas 1:8-...
Geen reacties
01-02-2022
Ik heb drie vragen n.a.v. het RD-artikel “Een Hoofd boven het hoofd.” Als het hoofddeksel een symbool voor de scheppingsorde is, waarom lezen we  er dan niets over vóór de zondeval, maar pas daa...
Geen reacties
03-12-2021
In de fusiekerk van Nederlands- en Vrijgemaakt Gereformeerden zullen kinderen toegelaten worden aan het Heilig Avondmaal. Vanuit de gereformeerde traditie heb ik geleerd dat dit absoluut niet mag. Er ...
Geen reacties
21-10-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering