Vragen van panellid

Ds. H. D. Rietveld

Hoe weet ik dat als iemand mij een profetie geeft, dat het van God is?
2 reacties
02-03-2018
Naar aanleiding van Efeze 2:11-22. Bedoelt God één gemeente uit jood en heiden of twee aparte gemeenten:één uit de Joden en één uit de heidenen?
Geen reacties
13-12-2017
Sinds enige tijd probeer ik me te verdiepen in de gereformeerde traditie, haar geschiedenis en dogmatiek en in de bevindelijke traditie. In dat kader ben ik bezig de Dordtse Leerregels te lezen. Opgev...
Geen reacties
11-10-2017
Ik loop al een poosje met deze misschien wat aparte vraag. Wij hebben ontzettende last van mieren en insecten in huis. Mag je deze dieren dood maken? Zij zijn ook door God geschapen. Heb ik dan het re...
3 reacties
15-08-2017
Reactie op de vraag over 2 Kon. 2:23-25 ('Beren verscheuren twee en veertig kinderen') van ds. H. D. Rietveld. Geachte dominee, het probleem: “Het water is kwaad en het land onvruchtbaar” (vs. 19). El...
Geen reacties
10-07-2017
Ik heb een vraag over een vers in 2 Koningen. 2: 23-25: “En hij ging van daar op naar Beth-el. Als hij nu den weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad; die bespotten hem, en zeiden tot hem: Ka...
2 reacties
14-06-2017
Moet je elk gebed eindigen met “amen”? Of hoeft dat niet als je bijvoorbeeld een schietgebedje doet?
1 reactie
30-03-2017
Een vraag die niet van grote waarde is, maar waar ik na hier eens een paar keer over na te hebben gedacht toch graag een antwoord op zou willen krijgen. In onze gemeente komen veel gastpredikanten die...
Geen reacties
15-02-2017
Wat wordt bedoeld met de “dienst van engelen” in Handelingen 7:53?
Geen reacties
03-01-2017
In 2 Petrus 1:4 staat dit: “Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken,  opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeert...
6 reacties
18-10-2016
Bij het lezen van de Bijbel (NBV) kwam ik het volgend vers in de Kolossenzenbrief tegen: “Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus' lijden ontb...
Geen reacties
02-09-2016
In deze vragenrubriek zijn al verschillende keren vragen gesteld over “u zult uw naaste liefhebben als uzelf.” Hierbij ging het voornamelijk over “als uzelf.” Ik heb een vraag over het eerste deel: “u...
Geen reacties
23-07-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering