Vragen van panellid

Ds. H. D. Rietveld

In de fusiekerk van Nederlands- en Vrijgemaakt Gereformeerden zullen kinderen toegelaten worden aan het Heilig Avondmaal. Vanuit de gereformeerde traditie heb ik geleerd dat dit absoluut niet mag. Er ...
Geen reacties
21-10-2021
Vandaag las ik in de krant een meditatie van Th. a Brakel over 1 Johannes 2:13b. De meditatie begint zo: “Johannes spreekt van jongelingen, te weten in Christus. Dat zijn degenen die wat verder in d...
Geen reacties
06-09-2021
Ik las net de eerste Korinthebrief en in 1 Korinthe 9:21 kom ik drie maal “de wet” tegen, maar waar uit de context duidelijk blijkt dat dit niet om dezelfde dingen gaat. Immers het eerste stuk “voor...
Geen reacties
19-07-2021
Laatste tijd verdiep ik me in de zonde in de wereld. Uit verschillende lezingen en artikelen ben ik ervan overtuigd dat God niet de auteur is van de zonde. Toch treft Hij soms mensen met Zijn straff...
Geen reacties
31-05-2021
Kan iemand uitleggen wat een bijbels verantwoorde methode is om gematria toe te passen in de bijbeluitleg? Wat zijn daarvoor de goede kaders?
6 reacties
02-04-2021
Klopt het dat Rachel onbekeerd gestorven is of zou je dat vanuit de Bijbel gezien niet zo mogen zeggen?  Predikanten verschillen hierover van mening.
1 reactie
10-02-2021
Mijn vraag gaat over de kindermoord in Bethlehem. Herodes kon toch weten uit de heilige boeken -die hem eerder in die geschiedenis nog werden voorgelezen wat de Koninklijke profetie betreft- dat Jez...
1 reactie
13-01-2021
Hoe werd Simson geroepen door de Heere? We lezen alleen dat hij een nazireeër Gods moest worden, maar een persoonlijke roeping staat er niets.
Geen reacties
02-12-2020
Tijdens het verdiepen in de restitutietheorie kwam de vraag in mij op wanneer de duivel niet meer in de hemel kon komen. Na de kruisiging werd zijn “plaats niet meer gevonden in de hemel” (Openbaring ...
Geen reacties
08-10-2020
Mijn vraag heeft te maken met de dood. Wanneer iemand sterft die een leven heeft geleid zonder moord, doodslag, overspel, etc, maar iemand kent de Heere Jezus niet, wat gebeurt er dan? Moet deze perso...
Geen reacties
19-08-2020
Ter verdediging van de transsubstantiatie tijdens de eucharistie verwijzen katholieke apologeten graag naar oude kerkvaders, zoals Ignatius van Antiochië (een leerling van Johannes) en Justinus de Mar...
Geen reacties
19-05-2020
Wat is het verschil tussen een apostel en evangelist? (n.a.v. Efeze 4:11). Als ik Google gebruik zie ik dat een apostel een gezondene/zendeling  is, maar dat is een evangelist toch ook?
Geen reacties
26-03-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering