Vragen van panellid

Gereformeerde Bijbelstichting

In een preek beweerde een dominee dat er (onder meer) in psalm 18:30 staat dat David niet zegt "met God" maar "in God". Zo zou het in de grondtekst staan. Klopt dat? Waarom vertalen zowel Statenvertal...
Geen reacties
18-09-2023
Ik was al helemaal gewend aan het woord “Kapernaum” maar in de NBV wordt mij er op attent gemaakt dat dat het “Kafarnaum” moet zijn. Blijkbaar heeft de Griekse tekst twee verschillende ‘lezingen’. Ooi...
Geen reacties
01-06-2023
Waarom worden bij de tekstverwijzingen in de Statenvertaling de letters J, U en W weggelaten?
Geen reacties
20-03-2023
Vraag aan de GBS van een jongere. Ik vraag me af waarom woordjes als “veder” veranderd worden in “veer”. Iedereen weet toch ook nog dat "mededelen" hetzelfde is als "meedelen"? Ik denk dat de jeugd ve...
Geen reacties
25-08-2022
Wat is er mis met de Herziene Statenvertaling (HSV) daar er een ‘nieuwe’ Statenvertalig (SV) lijkt te gaan komen? Was het niet beter geweest om aan te sluiten bij de Bijbel met Uitleg? Nu is de kans g...
Geen reacties
15-07-2022
In Romeinen 6:4 staat in de Statenvertaling (SV): “Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alz...
Geen reacties
20-01-2022
Waarom staat in de Statenvertaling in het boek Job dat z’n vrouw zegt: “Zegen God en sterf” in plaats van “Zeg God vaarwel en sterf”? De betekenis van het woord zegen hier is negatief, terwijl een zeg...
3 reacties
12-11-2021
Door wie zijn de inleidingen/samenvattingen boven de hoofdstukken in de Statenvertaling met Kanttekeningen geschreven? Is dat, evenals de inleidingen op de Bijbelboeken, door de Statenvertalers gedaan...
Geen reacties
26-03-2019
Waarom heeft de Statenvertaling evenals de Herziene Statenvertaling geen aanhalingstekens bij citaten? Wellicht komen die niet in de grondtekst voor, maar datzelfde geldt ook voor hoofdletters en well...
1 reactie
18-01-2019
De Naam waarmee de Heere Zich aan Mozes bekend maakt is JHWH. Volgens mij wordt deze Naam niet (meer) door de Joden uitgesproken. We weten daarom niet meer hoe deze Naam oorspronkelijk geklonken heeft...
5 reacties
21-08-2018
Ik vraag me af waarom de Statenvertaling Spreuken 17:26 zo heeft vertaald: “Het is niet goed den rechtvaardige ook te doen boeten; dat de prinsen iemand slaan zouden om hetgeen dat recht is.” Dan gaat...
Geen reacties
11-07-2018
De vertalers kregen van de Dordtse Synode de opdracht om de Bijbel zo nauwkeurig als mogelijk te vertalen en om in de kantlijn van de pagina’s met bijbelteksten bepaalde opmerkingen te plaatsen (de zo...
Geen reacties
20-02-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering