Met of in God

Gereformeerde Bijbelstichting / Geen reacties

18-09-2023, 08:06

Vraag

In een preek beweerde een dominee dat er (onder meer) in psalm 18:30 staat dat David niet zegt "met God" maar "in God". Zo zou het in de grondtekst staan. Klopt dat? Waarom vertalen zowel Statenvertaling als de HSV dan "met God". De tekst "met God" zou suggereren dat een mens iets doet, samen met God. Aldus de predikant.

ADVERTORIAL

HOE breng jij je vakantie door?

Alleen of samen met je vrienden, jongeren- of catechisatiegroep op diaconale jongerenreis naar Oost-Europa? Geef je geloof handen en voeten én doe interculturele ervaring op. Ga in de zomer van 2024 met ons mee op HOEliday!

HOE breng jij je vakantie door?

Antwoord

Het voorzetsel "bǝ", dat hier in de grondtekst staat, kan net als andere voorzetsels in het Hebreeuws verschillende betekenissen hebben en met verschillende woorden vertaald worden. Dr. A. E. M. A. Vrolijk geeft in "Grammatica van het Bijbels Hebreeuws" (Amsterdam 2022) aan dat de betekenis vaak afhangt van de woordcombinatie waarin het voorzetsel voorkomt en in veel gevallen ook wordt bepaald door de context in de zin. Mevrouw Vrolijk noemt als meest voorkomende betekenissen van bǝ: "in, door, te midden van, bij, met" (blz. 105).

In een preek over Filippenzen 4:13 citeerde de Amsterdamse predikant Petrus van der Hagen (1641-1671) Psalm 18:30a als volgt: "Met, of in U, loop ik door een bende." Met God door een bende lopen, of in God door een bende lopen, het is in beide gevallen genade die God aan de mens verleent. "Dat is, door Uw krachtige hulp", zo licht de kanttekening bij "met U" in de paralleltekst 2 Samuël 22:30 toe.

Met vriendelijke groet,
Drs. L. J. van Belzen, GBS

Gereformeerde Bijbelstichting

Gereformeerde Bijbelstichting

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Leerdam
  • Status:
    Actief
Geen reacties

Terug in de tijd

Is de website Bijbelaantekeningen.nl betrouwbaar? Is er iemand van de deskundigen bekend mee?
Geen reacties
16-09-2021
Onlangs had ik een gesprek met een vriendin van mij die een artikel had gelezen. Dit artikel wilde bewijzen dat we op dit moment niet op de juiste dagen de kruisdood herinneren en dat de tijdplanning ...
9 reacties
16-09-2016
Een tijdje geleden is de relatie tussen mij en mijn vriendin uitgegaan. Dit kwam voornamelijk omdat we het niet eens konden worden op het punt van het geloof. Ik heb haar nooit verteld dat ik de laats...
2 reacties
16-09-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering