De grote verdrukking en Israel

Ds. H. D. Rietveld / Geen reacties

19-04-2022, 09:37

Vraag

Hoe gaat het met het volk van God (Joodse volk) tijdens de grote verdrukking als zij dan alsnog tot bekering komen en de Heere Jezus als hun Messias aan zullen nemen? Bij die bekering ontvangen zij dan ook de Heilige Geest zoals de heidenen Die ontvangen hebben?

ADVERTORIAL

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven. Samen zorgen voor christelijke zorg en hulp. Inspireren om voor jezelf en de ander te zorgen. Drie pijlers waarop De christelijke zorgverzekeraar staat.

Lees verder...

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Antwoord

Deze vraag gaat uit van een bepaald eindtijdschema. Er zijn er echter meer (geweest). In het algemeen is te stellen dat er sinds Pinksteren door de werking van de Heilige Geest alle eeuwen door verdrukking voor Gods kerk is geweest. Dat wisselde per periode, maar er is altijd geloofsvervolging geweest. Wel zal naarmate de eeuwen vorderen, die vervolging in hevigheid toenemen. Het is opmerkelijk dat er in onze tijd steeds meer christenvervolging is waar te nemen. De cijfers wijzen het uit. 

Wat nu de plaats van de Joden daarin is of zal zijn is moeilijk met grote zekerheid vast te stellen. Romeinen 9-11 is de grote lijn die Paulus ons tekent. Alle eeuwen door zijn er ook Joden geweest die tot geloof in Jezus als de Messias van Israël kwamen. Dat was en is altijd het werk van de Heilige Geest. Hun aantal wordt in onze tijd wel groter, maar is nog steeds betrekkelijk gering.

Veel christenen kijken naar wat God onder Zijn oude Verbondsvolk zal doen. Het is de vraag hoe en wanneer Paulus zich een toekomstige bekering heeft voorgesteld. Daar zijn verschillende meningen over gegeven. Zie bijvoorbeeld wat er elders bij Refoweb over is gezegd over de uitleg van Romeinen 11, met name de verzen 25 en 26.  

Wie een gedetailleerde visie wil hebben dient te bedenken dat de Heere, ondanks wat Hij geopenbaard heeft, in Zijn heilshandelen de dingen in Zijn eigen hand houdt. Heel wat eindtijdscenario’s zijn bijgesteld of moesten worden verworpen. In ieder geval zal Hij Zijn trouw ook aan Israël nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken, als Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Met die geloofswetenschap mogen we het aan Hem overlaten en vooral zelf bereid zijn wanneer Hij komt.     

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Geen reacties

Terug in de tijd

Hoe kun je nu een persoonlijke relatie met God hebben? Iedereen zegt dat je de bijbel moet lezen en bidden, maar het lijkt niet te helpen. Kun je eigenlijk wel een relatie met God hebben?
Geen reacties
16-04-2003
N.a.v. de bijbelstudie kwam de volgende vraag naar boven: kun je de menswording van Christus zien als een antropomorfisme? Zeker na zijn opstanding. In het OT staan een aantal verzen dat God neerdaalt...
Geen reacties
16-04-2018
De laatste tijd denk ik best veel na over de eenheid en leer van de kerk. Wat me zorgen baart is de grote nadruk die de reformatorische gezindte op de belijdenis van de kerk legt. Het gebruik van form...
2 reacties
16-04-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering