Geloof in gebed en vergeving

Ds. H. D. Rietveld / Geen reacties

19-07-2023, 14:09

Vraag

1. Als je in de Bijbel kijkt zie je dat, als je in geloof bidt, je zult ontvangen. Stel, ik bid. Is het dan 'genoeg' als ik vast geloof dat Hij het kán doen? En erbij nog geloven dat Hij het wil (bijvoorbeeld als ik bid om een gelovige partner). Of moet ik dan ook nog geloven dat God het doen zál?

2. Kan je vergeving voor (tijdelijke) zonden ontvangen als je geen kind van God bent? Dus stel, heel simpel: ik steel een snoepje. En ik belijd die zonden. Zou Hij dat dan vergeven, terwijl je grootste schuld niet vergeven is? Als Hij vergeeft, dan doet Hij dat toch volledig?

ADVERTORIAL

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven. Samen zorgen voor christelijke zorg en hulp. Inspireren om voor jezelf en de ander te zorgen. Drie pijlers waarop De christelijke zorgverzekeraar staat.

Lees verder...

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Antwoord

Twee vragen die apart te beantwoorden zijn.

De eerste gaat over hoe groot, hoe sterk mijn geloof moet zijn om te mogen ontvangen waar ik om bid. Daar is op Refoweb veel over te vinden onder de tag 'Bidden'. Maak het niet te moeilijk voor jezelf. In Psalm 139 lezen we dat een mens zichzelf niet eens kan doorgronden. Leg daarom je hart altijd open voor Hem. Wat een bemoediging dat de Heere Jezus de vader van die maanzieke jongen (epilepsie-lijder) niet afwees om zijn antwoord: Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Deze man erkende eerlijk maar een zwak geloof te hebben, maar tóch was het geloof! (Markus 9: 23-24). 

Verder is te bedenken dat het de Heere Jezus bij Zijn belofte “Bidt en u zult ontvangen” niet gaat om de vervulling van alles wat wij van God maar begeren. Met het Onze Vader geeft Hij ons een richtsnoer voor ons bidden. Het gaat dan allereerst om Gods koningschap/koninkrijk in ons leven. Dan valt er veel van onze wensenlijst af. En komt er ook plaats voor het gebed: “Uw wil geschiede”, wanneer we niet ontvangen waarom we gebeden hebben.

De tweede vraag maakt de zaak wat verwarrend. Gods vergeving is namelijk voor wie Hem gehoorzaam wil dienen en zichzelf daarin als zondaar leert kennen. Dan kan Hij een “klein” vergrijp wel gebruiken om ons te laten inzien dat we vanuit onszelf alleen maar zonden doen. En dat is onze grootste schuld. Dat moest bijvoorbeeld David erkennen n.a.v. zijn zonde met Bathseba (hoewel zijn zonde niet gering was; Psalm 51). Het gaat de Heere namelijk om ons gehele bestaan voor Zijn aangezicht dat alleen verzoend kan worden door het kruisoffer van Christus. Daarom is er niet over het vergeven van alleen het stelen van een snoepje te spreken. Want het is inderdaad zo dat wanneer God vergeeft, Hij dat volledig doet (zie Ps.39:9; 103:3; Jes. 1:18 en Jer. 33:8).

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Geen reacties

Terug in de tijd

Zijn aangebroken (natuurlijke) gezichtscrèmes van tien jaar oud schadelijk voor je huid of gewoon nog (goed) bruikbaar? Er staan geen data op wat betreft houdbaarheid.
Geen reacties
18-07-2015
Geachte dominee Bos. Ik lees uw laatste antwoord. Is dat het niet wat vergezocht om de duivel er bij te halen als iemand vraagt of zij gebruik mag maken van een contactadvertentie? Geven we inderdaad ...
Geen reacties
18-07-2007
De Pokemon-rage heeft helaas ook onze kerk bereikt. Sinds kort zit er blijkbaar een Charmander binnen. Zelf kan ik hem niet zien, maar ik hoor het van kinderen. Ik heb er geen enkel probleem mee dat h...
9 reacties
18-07-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering