Moeilijk weg naar andere kerk

J.W.N. van Dooijeweert / 6 reacties

07-11-2023, 16:53

Vraag

Ik heb ruim 10 jaar in de Gereformeerde Gemeenten gezeten. Altijd met het gevoel dat ik me er niet thuis voelde. Vaak ook opstandig en met veel waarom-vragen. Uiteindelijk raakte ik zo vertwijfeld door de prediking en de vormendienst dat ik totaal het zicht op het Evangelie kwijt was. Ik snapte niets meer van de drieëenheid, ik had een verwrongen Godsbeeld en bad niet meer. Ik ging wel gewoon naar de kerk en deed wat verder iedereen deed.

Verschillende gebeurtenissen hebben me laten inzien dat ik alles zonder God deed en het op eigen kracht niet meer red. Huwelijkscrisis en al jarenlange problemen met ons kind. Eenzaamheid. Tot iets in mij zei dat ik echt weer moest bidden en zoeken. Tegelijk kwam ook heel sterk het gevoel dat ik weg moest uit deze kerk. Ik durfde dat eigenlijk al jaren niet. Ik was zo vreselijk bang van dominee en kerkenraad dat ik nog maar amper adem durfde te halen in hun bijzijn, laat staan dat ik iets durfde te delen van mijn gevoel.

Ik ben gaan kerken in de PKN en HHK voor een breder beeld hoe christenen het geloof beleven en op zoek gegaan. Ik hoorde weer over Jezus en het leek wel of ik alles opnieuw ging begrijpen. Inmiddels heb ik mezelf aangesloten bij de HHK. Ik voel me beter thuis in die kerkcultuur, maar ik draag de Ger. Gem. ook een warm hart toe. Ik groet mensen vriendelijk en zal nooit vijandig zijn. Misschien dat ik de preek daar nu ook beter zou begrijpen. Alleen zijn er dingen waar ik het niet eens mee ben. Ik vind dat de weg naar de Heere Jezus te moeilijk wordt voorgesteld, waardoor mensen ook niet tot Christus durven te gaan. Meer wet dan evangelie in de prediking. De rol van de Heilige Geest te onderbelicht en er wordt teveel waarde gehecht aan vormendienst.

Nu zit ik zondags in de kerk en drink de preken als het ware in. Ik schaam me dat ik dat zoveel jaren heb laten liggen. Ik kreeg nieuwe mensen op mijn pad, nieuwe inzichten, ik leer dingen die ik niet wist of waar mijn hart niet voor openstond. Het afscheid van onze oude gemeente waar ik zo bang van was vond ik moeilijk, maar is liefdevol afgehandeld door de enige ouderling waar ik wel mee durfde te praten. Terwijl dat niet eens onze ouderling is. Hij zei God gaat met ieder zijn eigen weg.

Nu kwam er zaterdag een vrouw naar me toe uit onze oude gemeente en ze zei: je hebt hier ja gezegd, jammer dat je weg bent gegaan en ze herhaalde dat nog een paar keer. Ik weet dat ze niets weet van het proces wat ik heb doorgemaakt dus ik begrijp het ook wel, maar ik heb toen geen ja gezegd met het hart. Ik ben bang dat ik God nu ontzettend verdriet heb gedaan door weg te gaan, maar aan de andere kant was ik geestelijk niet meer gezond en moest ik ook weg omdat ik niet zo verder kon. Kunt u mij advies geven hierover?

ADVERTORIAL

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven. Samen zorgen voor christelijke zorg en hulp. Inspireren om voor jezelf en de ander te zorgen. Drie pijlers waarop De christelijke zorgverzekeraar staat.

Lees verder...

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Antwoord

Wat een vragen en problemen som je zomaar in één adem op. Jammer dat ik niet weet op welke leeftijd je in de Ger. Gem was. Van het begin af aan heb je je er niet thuis gevoeld. Je opvoeding is dus duidelijk anders geweest. Dat kan heel goed. Jammer dat je het zicht op het Evangelie kwijt raakte. Een goed gesprek zou heel verhelderend zijn geweest.

Waarom was je zo bang voor dominee en kerkenraad? Dit zijn toch ook gewone mensen, net als jij! Alleen heeft God ze toevertrouwd om voor anderen te zorgen. Voor jou bijvoorbeeld. Jammer dat veel voorgangers dit niet begrijpen. Je kunt in ieder geval gewoon met hen in gesprek gaan. Angst brengt je vaak op een weg die je niet wil gaan. Tegelijk weet ik helaas ook wel dat veel predikanten en ook veel kerkenraden helemaal niet weten om te gaan met mensen die vastlopen. En dat hebben we in onze turbulente tijd juist heel hard nodig.
 
Het verlaten van de kerk is moeilijk en zorgt vaak voor ingrijpende problemen binnen gezinnen en families. Gelukkig, dankzij de Heere God heb je een kerkelijke 'thuis' gevonden. Laat je dan niet van de wijs brengen, maar luister naar de boodschap van het Woord van God. Ga nooit schoppen naar wat je achterliet. Dat zou jezelf ook geen vrede geven. En je verzwakt jezelf er mee.

Het is heel erg dat in verschillende kerken de weg naar de Heere Jezus zo heel sterk afgebakend is en alleen onder een dekmantel gepreekt wordt. Vooral het gevoel van veel jonge mensen is de weg naar God helemaal afgesloten. Terwijl de verkondiging van de Verlosser nu juist speciaal het werk is voor de prediker. Jammer dat je dit niet met je kerkenraad kon bespreken. Natuurlijk moeten we erg oppassen dat we de vorm niet ons geloof gaan noemen. Vorm is vorm. Maar zonder vorm kan ik geen brood bakken. Vul maar in waarvoor je allemaal vormen gebruikt.  Zo is het natuurlijk ook in de gemeente. Er is vorm nodig. Maar de vorm mag niet alles gaan bepalen. En zeker niet de werkelijkheid gaan overnemen.

Het is fijn dat je overgang naar een andere kerk zo goed is afgewikkeld. Dat hoort ook zo te zijn. Het gaat immers niet om dit of dat kerkverband, maar het gaat er om dat je Jezus kent als je Verlosser. 

Neem je vooral in je hart voor om bij de HHK te blijven (ook al weten we vooruit dat ook deze kerk niet volmaakt is). Voel je er thuis en span je in om helemaal bij de gemeente te behoren. Thuisvoelen in je kerk is een levensbehoefte. Een gemeente van (‘geredde’) zondaren. Die zich laat onderwijzen uit en door Gods Woord. Wat een zegen en wat een rust om daar te zitten te horen wie de Heere Jezus is en voor jou wil zijn. Dan kan zo’n diepe vrede je hart doorstromen.

Je brengt ook nog naar voren van je ontmoeten met de vrouw uit je oude gemeente. Haar woorden worden heel vaak aangevoerd als argument tegen het veranderen van de kerkelijke gemeente waar je bent. Dit is volstrekt onjuist. Belijdenis doen is niet lid worden van een club of vereniging of kerk. Vooral in de rechterflank van de kerk wordt dit argument vaak gebruikt om aan te geven dat je het fout gedaan hebt. Veel mensen hebben de gedachte dat hun kerk alleen zaligmakend is. Daarmee zitten ze helemaal mis, want niet één kerk is zaligmakend.
 
Met deze gedachte verlagen we de gemeente van Jezus Christus naar het niveau van een vereniging. En dat is beslist niet goed. Als het goed is heb je met je mond beleden dat je met heel je hart gelooft in Jezus Christus. Weet je wel, zo’n belijdenis als in Handelingen 8:37: "En Filippus zei: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordde, en zei: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is." In de kerk hoor je de weg naar de Heere God (als de prediker zijn taak verstaat). Je hoort er over Hem Die Zijn leven gaf om mensen zalig te maken.

Je bent een moeilijke weg gegaan. Je hoeft om de opmerking van iemand je standpunt niet te veranderen. Je bevindt je in een situatie en op een weg waar veel gebed en Bijbellezen nodig zijn. Bovenal heb je de werking van de Heilige Geest zo nodig om niet op een dwaalweg te komen. De broeders en voorgangers van de kerk waar je nu bent zullen je hierbij graag helpen. En de Heere zeker! Blijf waar je bent. En wees met hart en ziel verbonden aan de gemeente van Jezus Christus, maar nog meer aan Jezus Zelf. Volg Hem na. Wie Hem volgt zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht des levens genieten.

Hartelijke groeten en Gods zegen,
Jan van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

6 reacties
John61
07-11-2023 / 20:21
De woorden van meneer van Dooijeweert die bij mij resoneren zijn: "...niet één kerk is zaligmakend". En zo is het; de kerk bestaat uit zondige mensen, de kerk is niet voor je zonden aan het kruis gegaan, het oordeel is niet aan de kerk. Er is maar één weg en dat is Jezus!
Shoestring10
08-11-2023 / 03:04
I can relate to your experience. Sounds like you attended the same right flank church as i did for more then 40 years. It took many prayerfull years before i had the courage to go to another church, but it was worth it in the end. The gospel message was so watered down and the focus on election and waiting for God etc caused me a lot of despair. Now looking back i realize that i was stuck in a religion, and not following Jesus!
The purpose of going to church and meeting together is "to provoke and consider one another unto love and good works". (Hebrews 10:24)
Perhaps this is changing in the GGIN, but my experience was that sermons were predominantly law and doctrine.
Davinci83
08-11-2023 / 20:52
Het verbaast me elke keer weer dat de uitdrukking 'je hebt hier ja gezegd' of 'je bent hier geplaatst' worden gebezigd. Omdat dit geen enkele bijbelse grond heeft kan ik er niets anders in zien dan een instrumentarium om leden bij het betreffende genootschap te houden. Ik snap dat je best solidair mag zijn naar de mensen die wellicht veel tijd aan jou hebben besteed en ook mag je jezelf afvragen in hoeverre je er je steentje bij zou kunnen dragen, maar je de bijbel zegt niets over hoeveel jaar je lidmaatschap van een bepaald genootschap moet zijn. Je bent als je goed is lid van de algemene Kerk en dat is voldoende. Zeker als de kerkgang gereduceerd lijkt tot het afhandelen van een wekelijkse plichtpleging zonder enige opbouw is het denk verstandig om te kijken hoe dat opgelost kan worden; en dat zou best eens (eventueel tijdelijk) buiten dat genootschap kunnen zijn. We verwachten toch ook van andere mensen (moslims, Jehova getuigen, etc) dat ze zelf blijven nadenken en niet tegen beter weten in in hun groep blijven hangen.
Ali636
11-11-2023 / 12:21
Persoonlijk ben ik redelijk vlak na mijn belijdenis vertrokken. Grotendeels omdat onze dominee wegging en er door bezoekende dominees preken werden gegeven - volgens mij zonder inhoud.
Ik volgde ondertussen theologische vorming. Na een paar jaar was er minder spanning met familie : ze waren allemaal weg uit de kerk... Om verschillende redenen.
Ik ging eerst naar een Pinkstergemeente. Een verademing (je went overal aan).
Vijf jaar naar een meer behoudende evangelische kerk.
Nu 40 jaar later geniet ik enorm van zeer behoudende preken. Maar die kerk is er niet in het land waar we nu wonen.
We hebben van elk kerkgenootschap geleerd. Ook vier keer weggegaan omdat er iets uit de hand liep. Maar de Heere is getrouw... Niet zo bang zijn. Er zijn overal zeer toegewijde christenen. En ook hypocrieten... Onze kerk hier geeft degelijke preken van bijna een uur. Veel geestelijk voedsel.
De Heere leidt en Hij is getrouw. Er is maar één weg en dat is Jezus..!
kumi
11-11-2023 / 21:51
Zo ten eerste heeft de heer Dooieweert ,wijs ge antw.

En ik zag ook nog maar eens,sorry,de Bijbel is zo duidelijk over veel dingen!.

Ik bedoel dit ,dat ieder v u zegt:ik ben v Paulus,en ik v Appollos,ik van Kefas en ik v .CHRiSTUS.
13 Is Christus verdeeld?is Paulus (soms) voor u Gekruisigd?
Of bent u in de naam v Paulus Gedoopt?
14 ik dank God dat ik niemand v u
Gedoopt heb dan Crispus en Gajus .
15 Zodat Niemand Kan Zeggen:dat ik in Mijn Naam Gedoopt Hebt!

Duidelijk toch!
En al die Scheuringen heeft Paulus ook al voor gewaarschuwd,en niet goed gekeurd destijds
En na tweeduizend jaar zijn er helemaal veel scheuringen gekomen.
Waar niet trots op hoeven te zijn
Maar maakt er dan ook niet zon punt van,ieder kerk heeft zn goede en verkeerde kanten.
Wees Een in Christus,aub.
kumi
11-11-2023 / 21:53
1 kor 1:12_ 15
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

In sommige wat zwaardere kerken mag je met trouwen geen witte trouwjurk aan. Dat mag niet omdat de mens zondig is en dan niet in wit mag trouwen. Maar een doopjurkje mag wel wit zijn, maar een kind is...
Geen reacties
07-11-2006
A. Mag mijn vrouw sexy lingerie dragen? B. Mijn vriendin is dol op sexy lingerie en hoge hakken en zeer strakke korte rokjes. Mag ze die dragen? Ik ben er wel gevoelig voor.
Geen reacties
07-11-2005
Vraag over de geschiedenis van de verlamde die door het dak naar beneden gelaten werd en door Jezus werd genezen naar ziel en lichaam. Ik heb hier twee verschillende preken over gehoord. De eerste pre...
Geen reacties
07-11-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering