Moedeloos door lauwheid

Ds. R. W. van Mourik / 52 reacties

02-06-2023, 11:59

Vraag

Ik las op Refoweb het antwoord op de vraag: wat is bevinding? Het antwoord maakte me best moedeloos. Ik ervaar hier namelijk niets van. En ik bid al vijf jaar of God heel krachtig met Zijn Heilige Geest in me wil gaan werken. Ik ben heel lauw en koud voor dingen van God. Maar twee momenten, luttele seconden, heb ik hier iets van gemerkt. Toen ik klein was. Hoe zou dit kunnen komen? Wil God me niet meer?

ADVERTORIAL

HOE breng jij je vakantie door?

Alleen of samen met je vrienden, jongeren- of catechisatiegroep op diaconale jongerenreis naar Oost-Europa? Geef je geloof handen en voeten én doe interculturele ervaring op. Ga in de zomer van 2024 met ons mee op HOEliday!

HOE breng jij je vakantie door?

Antwoord

Om bij de laatste vraag te beginnen, het is zeker niet waar dat God jou niet meer wil. Hij zoekt je op. Thuis en in de kerk. Als je het Woord hoort en leest. Daar klinkt Zijn stem. Hij vraagt geloof en overgave aan Hem. Dat betekent dat je niet eerst wat moet voelen bij jezelf, maar dat je Gods Woord gezag geeft in je leven. Je vraagt veel aan God, maar Hij geeft ook heel veel antwoorden. Die lichten op in het Woord van Hem. De Bijbel heet niet voor niets het Woord van God.

Bidden tot God is altijd direct opmerkzaam zijn op het spreken van God. Een psalm zingt: “Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft! Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft.” Als een kind wat aan zijn vader vraagt en dat doorgaans blijft doen, kan een vader weleens zeggen: “Maar je weet toch wel wat ik gezegd en beloofd heb.” Nu, zo zegt de Heere dat ook als je heel veel en al heel lang tot Hem bidt: “Je weet toch wel wat Ik beloofd heb en je toezeg in Mijn Woord.” Bevinding is dan dat je amen zegt op dat Woord en dat geeft de ervaring dat het waar is wat Hij zegt. Wees zo met het Woord van God bezig. Zowel thuis als in de kerk.

Je klaagt over lauwheid en dat is aangrijpend. Jezus klaagt over de lauwheid van de gemeente van Laodicea en dan zegt de Heere Jezus niet: je moet maar veel bidden dat die lauwheid weggaat. Nee, Hij zegt dan: “Ik raad u dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt.” En verderop: “Zie, ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen.” Dus: luisteren naar Zijn stem en Hem gehoorzamen. Hem je leven binnenlaten en de rijkdom en de vreugde daarvan ervaren. Dat is bevinding! Ervaren dat het Woord van God betrouwbaar is en waard is om geloofd te worden. Laat het je niet moedeloos maken, maar moed geven om je helemaal over te geven aan het Woord en Hem Die in het Woord je opzoekt!

Ds. R. W. van Mourik,
Alblasserdam

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief
52 reacties
Miertje89
02-06-2023 / 14:58
Ik heb deze vraag gesteld, maar ik kom niet echt verder met het antwoord.
Hoe kan ik namelijk de rijkdom en vreugde ervaren van het binnenlaten van Hem in mijn leven als geloof me niets doet?

Het enige wat ik kan doen is er om blijven bidden en dat doe ik ook.
Maar het duurt zo lang.
davinci
02-06-2023 / 15:54
@Miertje
Heb je ook kunnen ontdekken welke dingen blokkeren hierin? Het kan ook de standaard refo-problematiek zijn, waarbij mensen wachten tot er iets buiten hun om met ze gebeurd en zich volledig verwachten te gaan herkennen in de stereotiepe beschrijvingen van bekeerlingen (waarvan we ondertussen weten dat je dan heel lang kunt wachten).
Miertje89
02-06-2023 / 16:36
Ik wacht niet lijdelijk.
Ik bid er dagelijks om
En ik blijf de Bijbel lezen.
Maar dat doe ik al 5 jaar en er verandert niets.
Het geloof blijft me niks doen.
Gerard
02-06-2023 / 17:13
@Miertje, Ik weet niet of dit helpt, maar ik vroeg me af wat je verwacht van het geloof...

Zou het kunnen dat je 2 belangrijke dingen mist:
1) Zelfkennis: te weten dat je verloren ligt in zonde, op weg naar de eeuwige verdoemenis, de vloek die op de zonde rust, waar ieder mens van nature naar op onderweg is
2) Kennis van het evangelie: dat de Heere Jezus is gekomen om ons te verlossen daarvan, door het geloof (= vastklampen) in Hem

Stel je voor dat je in het water lag, in zee, en je hebt uren geprobeerd boven te blijven, en je houdt het niet meer vol, je verwacht je geliefden nooit meer terug te zien, je bent de wanhoop nabij ...
en dan komt er een reddingsboot, die je uit het water redt, en veilig thuis brengt ..
Zou je daar lauw onder blijven?

De verlossing door de Heere Jezus is niets anders. Wanneer je dat gaat beseffen en er doordrongen wordt van deze beide feiten, dan zal de lauwheid vanzelf verdwijnen en dan zal je Hem eeuwig dankbaar zijn.
Miertje89
02-06-2023 / 17:14
En ik besef ook wel dat stereotiepe beschrijvingen van bekeringen niet de standaard zijn...
Maar mij doet het geloof helemaal niets.
Dat is volgens mij ook niet normaal.
Ik heb geen zonde kennis en ik vind de Bijbel saai.
Ook al lees ik wel elke avond in de Bijbel.
Maar het maakt me moedeloos dat ik al zo lang bid om de werking van de Heilige Geest en er niets verandert.
Miertje89
02-06-2023 / 17:15
Gerard...
Ja je hebt gelijk.
Maar dat gegeven laat me gewoon koud.
En ik weet niet hoe ik dat kan veranderen.
Miertje89
02-06-2023 / 17:18
Die beide feiten dringen gewoon niet tot me door.
Dat is het punt.

En die 2 dingen die jij aandraagt weet ik met mijn verstand omdat ik dat heel mijn leven gehoord heb in de kerk, maar daar blijft het ook bij.
Ik heb geen zelfkennis.

En ik kan die 2 feiten dus niet tot me laten doordringen.
Davinci83
02-06-2023 / 17:47
Je wilt dus naar ik begrijp graag dat gevoel weer willen ervaren dat je ooit eens hebt ervaren, dan wel meer gevoel willen krijgen.. lijkt me lastig. Bepaalde gevoelens kun je moeilijk even regelen..dan waren er heel wat meer verkeringen aan gebleven. Misschien ben je qua design een minder gevoelig type? Wellicht lopen andere dingen in het leven ook niet helemaal op rolletjes, dat dat ook nog invloed heeft (bijv. depressiviteit/medicijnen, ik noem maar wat) of op geestelijk terein: zonde aan de hand houden of op een bepaalde manier wellicht geestelijke bindingen? Of een bepaalde kijk op de leer of God die dir soort gevoelens moeilijk maken. Sterkte. Hoop dat je zal vinden wat je zoekt!
Yada
02-06-2023 / 18:14
Leer van Hem dat Zijn liefde en ijver brandt…

Jij zal nooit leven in jezelf kunnen vinden. Die vruchten worden bij jou niet gevonden. En je kunt bidden om de krachtige werking van de Heilige Geest en de Heilige Geest…en dan vanbinnen zoeken naar wat je denkt dat dat is…maar dan mis je waar de Heilige Geest door het Woord en door de prediking je op wijst. Vraag Hem Die door de Vader Gezalfd is tot de enige Leraar, Profeet, Priester en Koning: Heere, Wie bent U en wat wilt U? Want Hij zegt: Niemand komt tot den Vader dan door Mij…Ik ben de Weg…

De Heilige Geest laat je zien wie jij bent en Wie Christus is maar je let er niet op. Omdat je iets VAN Christus zoekt en daardoor kun je niet zien Wie Hij is en waar Hij vandaan komt en wat Hij gedaan heeft. Je gelooft Hem niet.

De vruchten (liefde en ijver) van de inwoning van de Geest van Christus zijn er pas waneer je door het geloof één bent geworden met Christus. Hij is de Fontein. Uit Zijn zijde stroomde bloed en water.
Miertje89
02-06-2023 / 19:45
De Heilige Geest laat me inderdaad zien wie ik ben en wie Christus is.
Want dat hoor ik elke zondag in de preek.
En ik let er wel op.
Maar het doet me helemaal niets.

Ik word er soms wel moe van als mensen zeggen dat het niet om je gevoel draait.

Bij mij draait het niet om mijn gevoel, want ik bid al 4 jaar om de werking van de Heilige Geest terwijl ik niets voel en niets merk.

Ik bid dus vanuit geloof.

Maar zondekennis en zicht op Christus heb ik echt niet.

1 keer in een preek toen ik een kind was had ik zicht op Christus.
Maar ik ben inmiddels 30 jaar verder en heb dat maar 1 keer meegemaakt.

En de Bijbel vind ik saai.
Ik zou zo graag willen dat dat veranderde.

En ik kan zoals ik nu ben ook echt niet getuigen over Christus.
Want het doet me allemaal zelf niets.
Hoe kun je er dan anderen over vertellen?

Ik heb daar trouwens ook echt geen moed voor nu.
Maar los daarvan: ik zou echt niet weten hoe ik dat nu zou moeten doen zoals ik er zelf insta nu.

Kortom: waarom werkt God niet merkbaar in mijn leven?
En in dat van anderen wel.

Ik heb bijvoorbeeld familieleden voor wie het geloof wel heel belangrijk was.
Waarom voor mij dan niet denk ik dan.
Gelaja
02-06-2023 / 20:45
Er is maar één probleem, en dat is je eigen onwil.

God wil je zaligmaken.
Zijn Zoon heeft betaald.
De Heilige Geest wil niets liever dan het jou geven.

En wat doe jij? Lusteloos en met tegenzin je Bijbel lezen. (En: ik herken het HELEMAAL!)

Wat te doen?
Je hart binnenstebuiten keren bij God. Heb goede gedachten van Hem. En onthouden: bij mij wordt het nooit wat, ik ben niet oprecht en niet echt, maar God en Zijn Woord is het wel.

(Maar ik begrijp het als je hier niets mee kan, want ik herken je zo helemaal, maar blijf mediteren over je eigen onwil en blijf mediteren over Gods gewilligheid - en daaruit gun ik je dan dat het échte verlangen in jou geboren wordt)
Konijntje
02-06-2023 / 22:02
Wat moeilijk als je de stem van God niet hoort en verstaat. Misschien een paar handvatten:
- Zorg voor regelmaat in jouw verhouding tot God. Zorg dat je iedere week stille tijd hebt;
- Bidt iedere dag tot God en zeg precies waar het op staat, leg je hart en emoties bloot (denk maar aan psalm 62 vers 5, berijmd: "Stort voor Hem uit uw ganse hart; God is een toevlucht t'allen tijde");
- Je kunt bidden zien als "praten" tot God. Je kunt de Bijbel zien als de plaats waar God antwoord geeft. Probeer te mediteren over een Bijbelgedeelte en/ of tekst;
- Ga na of er zonden tussen jou en God in staan;
- Soms spreekt God door middel van een psalm of tekst. Denk aan wat God in je leven heeft betekend. Laat het op canvas drukken, hang het op in je huis en als je twijfelt, loop dan naar de plaats waar je het hebt opgehangen.

Ter bemoediging psalm 69 vers 13 (berijmd): "Houdt aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven!"
Davinci83
02-06-2023 / 23:03
"..Kortom: waarom werkt God niet merkbaar in mijn leven?.."

Misschien kun je het omdraaien. Ga leven alsof God door je werkt door Zijn wil te doen. Bijvoorbeeld een licht voor anderen te zijn. En ook al heb je er dan niet het gevoel bij wat jij er graag bij voorgesteld had: jij hebt dan in elk geval je verantwoordelijkheid genomen en gedaan wat je kon. Ze zeggen wel eens 'fake it till you make it'. Ik weet niet of dat voor het geloof ook opgaat, maar door gewoon God door je heen te laten werken (ook wanneer dat niet zo merkt dus) door gewoon zelf op een goede manier te leven (= in licht zijn in deze wereld). Dat kan ook praktisch, dus door wat voor een ander te doen bijvoorbeeld.

Of je nu uiteindelijk wat van God voelt of niet, het belangrijkste is dat Jezus straks een stap naar voren zet als na dit leven je eindbeoordeling wordt voorgelezen. En gelukkig is het criteria dan niet dat je dit of dat gevoelt hebt, maar dat je geloofde dat Jezus Gods zoon was en je hem hebt erkend als Heer (rom. 10:9 / 1 joh. 5:1).
Yada
03-06-2023 / 00:00
Bidden zonder dat je iets voelt wil niet zeggen dat je vanuit het geloof bidt…

Mensen zeggen je niet dat het bij jou om het gevoel zou gaan omdat je vanuit je gevoel zou bidden! Maar omdat je bidt om de Heilige Geest Die zal maken dat jij het zal voelen. Dus eigenlijk kan de Heilige Geest je ook niets schelen maar je hebt Hem nu eenmaal nodig om het te voelen.

Zeg miertje, (het is trouwens alleen om je naam dat ik reageerde ;)) zou je hier willen opschrijven waarom je zo graag van Hem zou willen getuigen?
schoenveter
03-06-2023 / 08:45
Tel je zegeningen @Miertje89!

'Vroeger' kon ik vuriger voelen/geloven dan nu, (eenvoudig) geloven als een kind. Iets wat we moeten proberen te blijven doen (al moet het niet radicaal worden). Wat mij hielp was over de afgelopen jaren kijken hoeveel zegeningen ik in mijn leven mocht hebben, een he-le-boel! Dat herinnert mij eraan hoe goed ik het heb! Dat spreekt diep mijn geloofsgevoel aan en de geloofszekerheid die ik mag hebben.

Verder: Ik had een gesprek met een (oudere) vrouw die over haar omslagpunt in het leven sprak, hoe het geloof in haar hart greep. Daarop kon ik ook delen over mijn leven en hoeveel het geloof mij heeft geraakt en nog raakt in de afgelopen jaren. En dat de Bijbel mij persoonlijk aanspreekt en daaruit meeneem. Er kwamen toen nieuwe gevoelens naar boven die ik nog niet eerder gehad had en dit maakte ons beiden zelfs even emotioneel.

Samengevat kan ik dus zeggen dat Evangelie en dankbaarheid voor mij zo belangrijk zijn om die gevoelens te ervaren. Het is niet alleen bidden, maar OOK werken: Vertrouwen hebben in je geloof, spreken over je geloof en dankbaar zijn hiervoor.

Door het schrijven van deze reactie voel ik het weer omdat het mij eraan herinnert. Terwijl ik de afgelopen periode dat ook niet altijd heb kunnen ervaren door drukte. Maar de zekerheid mag er ook zijn. Op dit moment ervaar ik ook de rust om het toe te laten, neem jij ook rust daarvoor?
Miertje89
03-06-2023 / 15:38
Ik word er echt een beetje moe van als mensen zeggen dat het niet om je gevoel draait.

Ik ben het ermee eens dat het niet om je gevoel draait.

Maar als de Heilige Geest gaat werken in je ga je dit echt wel merken.
Zicht hebben op Christus, ellendekennis en vertrouwelijke omgang met God gaat niet buiten je gevoel om.

Ik merk niets en dat maakt me soms zo moedeloos en verdrietig.

Het is niet zo dat ik de Heilige Geest nodig heb om het maar te voelen hoor Yada.

Ik heb toen ik klein was in een preek iets van God gemerkt en daar verlang ik naar.

Ik zou het geloof gewoon veel belangrijker willen vinden dan ik het nu vind.
En waarom zou ik willen getuigen van Hem.
Gewoon omdat ik jaloers ben op christenen voor wie het geloof wel heel belangrijk is en die soms getuigen in hele moeilijke landen.

De reactie van Konijntje vind ik heel fijn.
Soms denk ik: er staan nog zonden tussen mij en God in.
Maar die heb ik met mijn mond en verstand beleden naar God.

Is dat genoeg?
Yada
03-06-2023 / 18:19
Volgens mij zeggen de meesten hier niet dat er nooit gevoel bij komt kijken. Die vrede, blijdschap, liefde en verwondering wanneer de Heere je voor het eerst opraapt…het wandelen in Zijn gemeenschap door de Heilige Geest…De rust in stormen omdat je weet dat Hij je duur gekocht heeft en je niet zal loslaten…Zijn lieve voorbidding die in je hart klinkt door de Heilige Geest…Vader!…het zuchten…

Dat is er alleen als je werkelijk van Hem bent geworden en als Hij je bewaard bij Zichzelf. Als Hij je bewaard bij Zijn liefde en ijver. Dat is genade. Je kunt het niet verdienen met je gebed.

Daarom zei ik: kijk naar Hem…
Hoe Zijn liefde en ijver brandt…maar eigenlijk klinkt in al je reacties door: daar heb ik geen zin in…ik wil weer dat geboel terug hebben dat mijn liefde brandt en ik wil ijver hebben om van Hem te getuigen. Daarmee verwerp je Hem weer. Hij wil alles voor je zijn.

Daarom vroeg ik: Waarom wil je zo graag van Hem getuigen? Wordt dat in jou gemeente gepreekt dat dat moet? Of denk je dat anders niemand van jou geloofd dat je als kind echt een keer gevoel gehad hebt? Of is Hij zo mooi en lief dat je graag zou willen dat iedereen Hem zag? Hoe ziet Hij er uit?

Wees eerlijk…Hij wil je genezen.
Yada
03-06-2023 / 18:48
Of bedoel je meer dat buigen van je hart voor Hem als je Zijn stem hoort in Zijn Woord of in de prediking? Het wegsmelten als Hij je bij de hand neemt om je te tonen dat Hij je ongeloof/opstand/ongerechtigheden weggedragen heeft en wat het Hem gekost heeft? Of als Hij je weer zo lief en vriendelijk aankijkt in de prediking als je het niet meer verwacht?

Wat bedoel je met dat gevoel wat je had als kind?
Jedidjas
03-06-2023 / 21:40
Herkenbare vraag, heb ik ook gehad, jarenlang. Bij mij zat het erin dat ik me niet voor 100% echt durfde over te geven in geloofsovergave/vertrouwen aan God. Wel 98%, nog iets de touwtjes in handen willen houden, zeg maar.
Totdat ik dit uiteindelijk wel kon.
Maar misschien is het bij jou weer iets anders. Wat komt in je gedachten als je ervoor bidt? En bid daar dan eens over door.( De Heilige Geest kan door Woord en Geest spreken .)

Ik wil je er indien gewenst nog wel wat meer erover vertellen. Je mag mijn mailadres vragen aan de redactie.
Miertje89
03-06-2023 / 22:52
Yada schrijft:
Die vrede, blijdschap, liefde en verwondering wanneer de Heere je voor het eerst opraapt…het wandelen in Zijn gemeenschap door de Heilige Geest…De rust in stormen omdat je weet dat Hij je duur gekocht heeft en je niet zal loslaten…Zijn lieve voorbidding die in je hart klinkt door de Heilige Geest…Vader!…het zuchten…

Ik:
Wat je hier schrijft Yada daar herken ik helemaal niets van.
En omdat ik al 4 jaar bid om de werking van de Heilige Geest word ik nu soms best moedeloos dat er niets veranderd en nooit zal veranderen.

Yada schrijft verder:
Daarom zei ik: kijk naar Hem…
Hoe Zijn liefde en ijver brandt…maar eigenlijk klinkt in al je reacties door: daar heb ik geen zin in…

Ik:
Ik wil dat wel, ik zou het heel graag willen.
Maar ik zie het gewoon niet.
Ik bezie Zijn liefde als een feit waar ik mee opgegroeid ben.
Maar het raakt me op geen enkele manier. Het raakt mijn hart niet.

Yada schrijft:
Daarom vroeg ik: Waarom wil je zo graag van Hem getuigen? Wordt dat in jou gemeente gepreekt dat dat moet? Of denk je dat anders niemand van jou geloofd dat je als kind echt een keer gevoel gehad hebt?

Ik:
Nee dat laatste is het echt niet.
Ik ben gewoon jaloers op christenen die wel vurig zijn.
En ik vind het ook wel aangrijpend dat mensen verloren kunnen gaan terwijl jij niets hebt verteld over Hem.

Yada schrijft:
Wees eerlijk…Hij wil je genezen.

Ik:
Dat geloof ik wel.
En ik bid er ook al lang om.
Ik geloof dat Hij het wil.
Maar dan is het nu Zijn tijd nog niet bij mij, want er is nog niets gebeurd.

Yada schrijft:
Of bedoel je meer dat buigen van je hart voor Hem als je Zijn stem hoort in Zijn Woord of in de prediking? Het wegsmelten als Hij je bij de hand neemt om je te tonen dat Hij je ongeloof/opstand/ongerechtigheden weggedragen heeft en wat het Hem gekost heeft? Of als Hij je weer zo lief en vriendelijk aankijkt in de prediking als je het niet meer verwacht?

Ik:
Ik hoor Zijn stem alleen met mijn verstand.
Het raakt mijn hart niet.

Yada schrijft:
Wat bedoel je met dat gevoel wat je had als kind?

Ik:
Als kind hoorde ik een keer een preek over de Heere Jezus als Bruidegom.
Die vond ik heel mooi.
Toen raakte het mijn hart wel.
Maar dat is maar 1 keer in mijn leven tijdens een preek gebeurd.

Terug in de tijd

Waarom mag een ouderling niet preken zoals een dominee? Hij kan z'n preek toch laten zien van tevoren aan de kerkenraad? Waarom enkel een leesdienst? We hebben toch allemaal de verantwoordelijkheid om...
Geen reacties
02-06-2016
Begin dit jaar heb ik na een lang, zwaar en vermoeiend onderzoekstraject de uitslag van mijn diagnostisch onderzoek gekregen. Ik blijk naast ADHD een vermijdende persoonlijkheidsstoornis, een borderli...
7 reacties
02-06-2022
Ik ben nog niet gescheiden omdat ik me steeds afvraag: kan en mag ik wel scheiden? Er is geen sprake van overspel. Ik heb inmiddels van alles geprobeerd, ook relatietherapie. Mijn man werkt niet mee; ...
7 reacties
02-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering