Moedeloos door lauwheid

Ds. R. W. van Mourik / 52 reacties

02-06-2023, 11:59

Vraag

Ik las op Refoweb het antwoord op de vraag: wat is bevinding? Het antwoord maakte me best moedeloos. Ik ervaar hier namelijk niets van. En ik bid al vijf jaar of God heel krachtig met Zijn Heilige Geest in me wil gaan werken. Ik ben heel lauw en koud voor dingen van God. Maar twee momenten, luttele seconden, heb ik hier iets van gemerkt. Toen ik klein was. Hoe zou dit kunnen komen? Wil God me niet meer?

ADVERTORIAL

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven. Samen zorgen voor christelijke zorg en hulp. Inspireren om voor jezelf en de ander te zorgen. Drie pijlers waarop De christelijke zorgverzekeraar staat.

Lees verder...

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Antwoord

Om bij de laatste vraag te beginnen, het is zeker niet waar dat God jou niet meer wil. Hij zoekt je op. Thuis en in de kerk. Als je het Woord hoort en leest. Daar klinkt Zijn stem. Hij vraagt geloof en overgave aan Hem. Dat betekent dat je niet eerst wat moet voelen bij jezelf, maar dat je Gods Woord gezag geeft in je leven. Je vraagt veel aan God, maar Hij geeft ook heel veel antwoorden. Die lichten op in het Woord van Hem. De Bijbel heet niet voor niets het Woord van God.

Bidden tot God is altijd direct opmerkzaam zijn op het spreken van God. Een psalm zingt: “Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft! Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft.” Als een kind wat aan zijn vader vraagt en dat doorgaans blijft doen, kan een vader weleens zeggen: “Maar je weet toch wel wat ik gezegd en beloofd heb.” Nu, zo zegt de Heere dat ook als je heel veel en al heel lang tot Hem bidt: “Je weet toch wel wat Ik beloofd heb en je toezeg in Mijn Woord.” Bevinding is dan dat je amen zegt op dat Woord en dat geeft de ervaring dat het waar is wat Hij zegt. Wees zo met het Woord van God bezig. Zowel thuis als in de kerk.

Je klaagt over lauwheid en dat is aangrijpend. Jezus klaagt over de lauwheid van de gemeente van Laodicea en dan zegt de Heere Jezus niet: je moet maar veel bidden dat die lauwheid weggaat. Nee, Hij zegt dan: “Ik raad u dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt.” En verderop: “Zie, ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen.” Dus: luisteren naar Zijn stem en Hem gehoorzamen. Hem je leven binnenlaten en de rijkdom en de vreugde daarvan ervaren. Dat is bevinding! Ervaren dat het Woord van God betrouwbaar is en waard is om geloofd te worden. Laat het je niet moedeloos maken, maar moed geven om je helemaal over te geven aan het Woord en Hem Die in het Woord je opzoekt!

Ds. R. W. van Mourik,
Alblasserdam

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief
52 reacties
Miertje89
03-06-2023 / 22:53
Jedidjas : ik ga id misschien jouw mailadres vragen.
Dank je wel!
Svw
03-06-2023 / 23:02
Hoi miertje

De Heere trekt je. Hij heeft je nog steeds niet los gelaten. Hij geeft jou dat gevoel van gemis. Om jou te lokken en te laten verlangen naar Hem. Misschien heb je dat verlangen nog helemaal niet zo nu. Maar er is iets in jou wat de Heere toch niet kan en los wil laten. Je mag vertrouwen dat dat door de Heilige Geest gewerkt wordt. Je bid om de Heilige geest.. dat moeten wij ons leven lang blijven doen, maar dank God ook voor dat wat de Heilige geest al in je werkt. Niemand heeft er van nature behoefte aan om God te zoeken. Dat je zo’n last hebt van je koudheid een ongeloof is juist ook een teken dat de Heilige geest in je werkt. Anders had je daar geen last van. Hij is dus heel dicht bij. In je hart. De Heilige Geest van God die jij nu zo mist voor jou gevoel is al in je hart. Vraag dan aan die Heilige geest of hij jou ogen ook wil openen voor de Zoon van God. Belijd je koudheid hardheid blindheid maar. De Heere zal echt antwoorden, blijf allert bij alles wat je hoort en leest in de Bijbel of je Zijn stem hoort. Misschien door een preek misschien door een dagboek misschien door de Bijbel zelf. Hij komt echt om jou ogen te openen voor de Zoon van God. Vertel de Heere je boosheid maar. Dat je niet snapt waarom je zo lang moet wachten, en of Hij wil laten zien wat je moet doen en wat je verkeerd doet. Hij doet het echt als jij eerlijk voor Hem wordt; ook je boze wrokgevoelens en je pijn van het onbegrip. Vertel Hem alles. Dat wil Hij graag, dan stel jij je open voor Hem en komt Hij om jou te troosten te helpen. Hij wacht misschien wel totdat je eindelijk is eerlijk wordt… dat je al je gevoelens voor Hem uitstort. Doe het maar.. ik weet zeker dat Hij je niet zal laten staan.
Yada
03-06-2023 / 23:05
@miertje

Wat raakte je hart toen Hij gepreekt werd als de Bruidegom?
Rianne81
03-06-2023 / 23:49
Hoi Miertje,

Wat een mooie reacties heb je al gekregen. Er zijn al zoveel dingen voorbij gekomen. Zijn er idd zonden tussen jou en God, die er tussen zitten? Verslaving, bepaalde muziek? Ga alles na wat je kijkt/ ziet en luistert. Hoe kijkt God hierna? Bedenk: vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God (Jakobus 4:4)

Ik weet niet wat je in de kerk voor preken hoort, maar misschien kan je eens online wat kijken? Er zijn zoveel prachtige preken te vinden, en tip van mij: https://youtu.be/_8gAKCAsReE
(Ds. C.J. Rijsdijk | Avonddienst 2022-12-25 | HGGoudswaard) over Johannes 3:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16 HSV

Of een podcast over geloven, aflevering 66, ook verhelderend:
https://eo.nl/podcasts/dit-is-de-bijbel/alle-afleveringen?id=1c57dbaa9dce61f48548d6284e339ccc3649e6846838d75be72d870c51ccbb72

Blijf zoeken Miertje, God werkt. En Hij doet het op Zijn tijd, niet op de onze.
Miertje89
04-06-2023 / 11:57
Bedankt voor jullie reacties.
Ik blijf maar gewoon door bidden en zoeken al doe ik het niet met grote ijver meer.

Jedidjas zei:
Herkenbare vraag, heb ik ook gehad, jarenlang. Bij mij zat het erin dat ik me niet voor 100% echt durfde over te geven in geloofsovergave/vertrouwen aan God. Wel 98%, nog iets de touwtjes in handen willen houden, zeg maar.
Totdat ik dit uiteindelijk wel kon.
Maar misschien is het bij jou weer iets anders. Wat komt in je gedachten als je ervoor bidt? En bid daar dan eens over door.( De Heilige Geest kan door Woord en Geest spreken.

Ik:
Ik weet niet wat het is.
Mijn zonden heb ik met mijn verstand beleden aan God.

Op zich zit ik niet echt vast aan dingen van de wereld.
Dat boeit me allemaal niet zo.

Rianne: bedankt voor je prekentip!

En Yada, wat raakte me in mijn hart?
Gewoon Hij openbaarde Zich toen aan me.
Als de Bruidegom.
Yada
04-06-2023 / 12:21
Wat zei Hij dan? :)
Miertje89
04-06-2023 / 13:55
Hoi,

Het is al lang geleden.
Maar dan 20 jaar. Ik weet het niet exact meer.
Maar Hij openbaarde Zich aan me als de Bruidegom uit Hooglied.
Het was heel mooi.

Het ging mijn hart binnen.
Maar dat is dus maar 1 keer gebeurd tijdens een preek in mijn leven.

Daarom weet ik ook hoe mooi het is.
Weet ik hoe begerenswaardig Hij is...
En verlang ik er weer naar om Hem te ontmoeten.

Maar over het algemeen raken preken me niet.
Gaan ze mijn ene oor in en mijn andere oor uit.

Maar omdat ik diep van binnen weet, door die preek 20 jaar geleden, dat Hij zo begerenswaardig is, baal ik er erg van dat geloof me nu weinig doet en dat ik de Bijbel niet eens mooi vind.

En dat ik het niet eens kan opbrengen om Hem weer ijverig te zoeken.

Ik zoek Hem wel, maar niet meer met grote ijver.

Maar ik blijf maar gewoon doorzoeken en bidden.

Hij heeft beloofd dat Hij dan zal komen.
En ook al zegt mijn moedeloze gevoel: Hij komt toch nooit meer.

In de Bijbel staat dat Hij toch echt zal komen.

Misschien moet ik nog 10 jaar door gaan met zoeken.
Ik ben 4 jaar geleden begonnen met Hem opnieuw te zoeken.
Miertje89
04-06-2023 / 14:05
Hoi Svw,

Bedankt voor je mooie reactie.
Ik heb er heel veel aan.

Het moedigt me weer aan om Hem te blijven zoeken
e9221
04-06-2023 / 16:44
Ik zocht de tekst uit Zefanja 3 vers 17 maar stuitte op Habakuk 3:17
Niet voor niks, geloof ik...
Vul zelf ook maar in
ONDANKS........ (bv. "Ik er niks bij ervaar en het me niks doet.."
DAN TOCH.......bv. "Vertrouw ik op de Heere Jezus .."

Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn – ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.
Habakuk 3:17‭-‬18

De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.
Zefanja 3:17
Marjan22
04-06-2023 / 17:22
Hoi Miertje,

Ik heb dit gevoel ook heel lang gehad, zo erg zelfs dat ik het niet meer geloofde God. Maar ik heb ervaren dat het leven zonder God helemaal leeg is. In Matteüs 17:20 zegt Jezus tegen zijn leerlingen: "Als jullie het geloof van een mosterzaadje hebben is dat genoeg om een berg te verzetten." Ik snap het helemaal, dat je het geloof wil voelen. Dat je niet alleen wil geloven met je verstand, maar ook met je hart. Ik vind het juist moedig van je dat je nog steeds bidt en uit de bijbel leest, ook al voel je het niet.

Ik geloof niet dat er nog zonden tussen jou en God staan wat er voor zorgt dat je het niet kunt voelen, want Jezus is voor onze zonden gestorven dus onze zonden zijn ons vergeven. Als dat het geval was had ik zijn aanwezigheid nu ook niet kunnen/ mogen voelen, want ik zondig ook nog steeds.

We hebben meer gekregen dan ons verstand, we hebben zintuigen. Waar word jij warm van? De natuur, kunst, muziek, lekker eten, samen zijn met vrienden, familie, sport, of iets anders? Die schoonheid voel je waarschijnlijk wel met je hart. Bedenk dat die dingen onderdeel zijn van Gods wonderlijke schepping. Zijn schepping is zoveel omvattend, het is de lucht die we inademen, het voedsel dat we eten, de natuur waar wij ons in bevinden, de mensen om ons heen. Misschien als je je bewust wordt van die schoonheid, zul je die schoonheid ook herkennen in zijn woord. Bedenk dat de verhalen die je leest echt zijn plaats gevonden in de geschiedenis en het geen kale verhalen zijn. Misschien voel je zijn aanwezigheid niet in het gebed, maar wel in de mensen om je heen. Het kan helpen om op te schrijven waar je voor bidt, zodat je later kunt zien welke gebeden verhoord zijn. "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft." Joh. 3:16
lihar
05-06-2023 / 00:23
Beste miertje, je benadrukt verschillende keren dat het uiteindelijk niet om het gevoel gaat, dat dat bij jou ook zeker niet het geval is. Maar wat ik lees, is één grote zoektocht naar het gevoel van vroeger. Ik denk dat je de focus helemaal moet verleggen.
Verliefd zijn is een heerlijk gevoel. Maar je gaat niet iemand beter leren kennen met het doel verliefdheid te ervaren. Integendeel, je verliefdheid leidt ertoe dat je die ander beter wilt leren kennen. En naarmate je elkaar langer en beter kent, gaan de gevoelens dieper, maar ze veranderen ook. Na 10 jaar huwelijk raak je niet meer helemaal hoteldebotel omdat de ander een keer in je richting kijkt.
Nu terug naar jouw zoektocht; je zoekt het gevoel dat je als kind, lang geleden, had. Is je gevoel als reactie op je moeder/ de hond / een extra snoepje/ ... nu hetzelfde als toen? Het lijkt me van niet. Je hebt toen ervaren dat Hij begerenswaardig is dóór dat gevoel. Ga nu niet op zoek naar dat gevoel van toen, maar naar de Persoon die je dat gevoel gaf. Naarmate je Hem beter leert kennen, zullen ook je gevoelens dieper gaan.
Goed dat je de bijbel blijft lezen, ook al vind je hem saai. (Begrijp je wel wat je leest? Zo niet, pak dan een andere vertaling of een vertelbijbel.) Om God te leren kennen is het belangrijk om op een actieve manier met de Zijn Woord bezig te zijn. Stel jezelf een dagelijks leerdoel, bijvoorbeeld '1 gebeurtenis/ naam die ik nog niet kende'. Of 'welke eigenschap van God komt in dit stukje naar voren'. Of zoek achtergrondinformatie op over de plaats/ tijd/ cultuur/ gewoonten die bij het gedeelte een rol spelen. En schrijf het op.
Op die manier gaat de bijbel veel meer leven en zul je God steeds beter leren kennen. Kies voor een leven met Hem (zoals Davinci83 ook schrijft), dat is wat Hij van je vraagt. En dan zul je Hem ook vanzelf meer ervaren. Misschien net als vroeger, misschien heel anders.
Let op dat je niet gaat redeneren van 'als God mij niet het gezochte gevoel geeft, wil ik Hem niet meer dienen'. Je zoekt en bidt nu al 4 jaar; hoeveel jaar heeft God op jouw deur geklopt voor je opendeed? Een drenkeling is niet in de positie om te zeggen dat hij op een bepaalde manier gered wil worden; als hij de aangeboden redding niet accepteert, verdrinkt hij!
En als je je nu niet voelt als een drenkeling is dat helemaal niet erg. God gaat met ieder mens een andere weg. Ook heeft Hij ieder mens anders gemaakt. Sommige mensen zijn heel erg gevoelig, ervaren ook heel heftige emoties. Zij zullen ook in geestelijk opzicht sterke gevoelens en emoties hebben. Anderen (waaronder ikzelf) zijn nuchter van aard en hebben een rationele insteek. Het één is niet beter of slechter dan het ander, het zijn verschillen die de Schepper zijn schepselen heeft gegeven.
Rianne81
05-06-2023 / 09:16
Mooie reactie ook van Lihar! Ja, gevoel moet je proberen los te laten Miertje.
Lees je alleen de Bijbel? Of ook een dagboek of andere boeken bij de Bijbel? Kan je zicht soms verhelderen.

Gisteren luisterde ik de dienst in HHG Ouddorp mee met Evangelist Bor, moest hierbij vaak aan jou denken, ik deel de preek hier weer. Je kunt je er misschien in herkennen. Hij haalt ook aan dat er misschien mensen van 80 jaar in de kerk zitten die hun hele leven al naar de kerk gaan en bidden etc en toch nog onbekeerd leven.

https://youtu.be/gMtclzIlF1g
Yada
05-06-2023 / 18:40
@miertje

Bedankt voor je uitleg. Het wordt iets helderder. Maar kheb nog meer vragen :)

Wat denk je zelf dat het geweest is dat wat je hart raakte 20 jaar geleden?
Omega
05-06-2023 / 20:01
@Miertje89 Een bekende uitspraak van ds. A. Simons is: "Als het in het hoofd niet helder is, wordt het in het hart ook niet helder." Daar zit volgens mij het probleem. Het is niet helder in je hoofd. Vaak (niet altijd) is een bedekte prediking het probleem. Als Christus niet wordt aangeboden aan zondaren, hoe kan mijn hart dan gaan branden van liefde en verlangen?

Geloof en bekering zijn twee handelingen die Gods Woord van ons eist. Geloven in de beloften van het evangelie dat vergeving van zonden en het eeuwige leven ook voor mij zijn als ik Christus met een waar geloof aanneem als mijn Verlosser en Zaligmaker. Bekering is dan het gevolg: mijzelf omdraaien, afkeren van de wereld en Jezus volgen.

Bij die eerste geloofsdaad (toevluchtnemend geloof) ontvang je de inwoning van de Heilige Geest, en niet eerder! Gods Geest leidt ons in alle waarheid; vuurt en spoort ons aan om te leven voor Hem.

Er wordt vaak gezegd: bidt er maar veel om. Zonder geloof en bekering is dat zinloos. Het bracht Luther tot wanhoop. Net als velen nu in onze achterban. God vraagt niet dat we veel bidden om bekering, maar Hij zegt: Bekeert u! Het gebed is voor Gods Kinderen! En wie dat nog niet is moet zich in geloof tot Christus wenden en zich als een verloren zondaar aan Zijn voeten werpen. Er is genade in overvloed en dat mogen we aannemen (aangrijpen) omdat Gods Woord dat zegt. "Zovelen Hem (=Jezus) aangenomen hebben..."

Eerste leestip: "Christus voor ogen geschilderd", van ds. A. Simons. Dat boek maakt een eind aan alle onduidelijkheid. En luister maar eens wat preken van hem (https://kerkdienstgemist.nl/stations/938-Hervormde-Gemeente-Valburg-Homoet).

Tweede leestip: https://theologienet.nl/bestanden/boston-5e-zevental.pdf Lees de zesde preek "evangeliedwang" En als je dat met heel je hart gelooft, ben je zalig, heb je het eeuwige leven en vergeving van zonden. En dan komt dat gevoel waar je zo naar op zoek bent vanzelf.

Derde tip: Maak eens een afspraak met ds. Simons of evangelist Jan van Dooijeweert. Deze mannen hebben een helder zicht op de beloften van het evangelie. En ja, je mag natuurlijk ook mailen met @Jedidjas ;-)
Gerard
05-06-2023 / 21:02
@Miertje, Ik denk ook dat wat lihar zegt wel eens zou kunnen kloppen.

Misschien ben je eigenlijk helemaal niet echt op zoek naar God, niet op zoek naar Zijn gerechtigheid, niet op zoek naar vrede met Hem, maar ben je eigenlijk vooral op zoek naar een soortgelijke ervaring als die van 20 jaar geleden. Zou dat kunnen zijn? Of misschien is het wel een beetje van beide. Want je zoekt God wel, maar alleen zoek je Hem vooral in de ervaring, in plaats van in Zijn Woord.

Je wilt het geen gevoel noemen, maar noem het dan een ervaring of wat dan ook, in ieder geval is het iets dat je toen beleeft hebt en dat je nu weer beleven wil, misschien ook wel omdat je denkt dat dit zo hoort, dat dat bevinding is.

Ik denk dat de term 'bevinding' in de gereformeerde wereld een gevaarlijke term kan zijn. Het is bedoeld om uit te drukken dat geloof persoonlijke uitwerkingen heeft. Maar het gevaar is dat het een eigen leven gaat leiden. Het is helaas nog al eens tot een struikelblok geworden. Ten eerste omdat 'bevinding' min of meer wordt gelijkgesteld aan 'beleving', maar het is bijbels gezien iets wezenlijks anders. Ten tweede omdat het wordt opgevat als iets dat je moet hebben in plaats van als iets dat probeert te beschrijven hoe het geloof uitwerking krijgt bij een gelovige). Het gevaar is hierbij groot dat je vooral naar jezelf gaat kijken, in plaats van naar de Heere Jezus. Dit heeft bij jou dan ook een kwalijke en onbijbelse uitwerking gehad. Het leidde bij jou tot de vraag: "Wil God me niet meer?". Dan is 'bevinding' tot een struikelblok geworden.

Het geloof zegt iets compleet anders. Het geloof zegt: God wil mij, want de Heere Jezus is aan het kruis gestorven, heeft de zonde en de dood overwonnen en is op de derde dag opgestaan uit de dood. En iedereen die in Hem is, door het geloof in Hem, is met Hem gekruisigd en opgestaan uit de dood en heeft het eeuwige leven. Hoe weet ik dat? Niet door het te beleven of te ervaren, maar door het te lezen in Gods Woord: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.". Daarom weet ik dat God mij wil en dat God jou wil, en dat God iedereen wil die dit leest. Want Hij heeft Zijn Zoon gegeven om ons met Zich te verzoenen, een ieder die Zijn Woord gelooft. En dat staat voor ons opgeschreven in de Bijbel.

Is dat verstandelijk? Ja allereerst. Geloof is allereerst verstandelijk. Er is niets mis met een verstandelijk geloof, dat wil zeggen, het hangt er van af wat je er onder een verstandelijk geloof verstaat. Een geloof in de zin van dat je het ziet als iets dat misschien wel waar kan zijn maar dat jou verder niet raakt, is het inderdaad niet goed. Maar als het gaat over de woorden van God voor waar en betrouwbaar aan te nemen, als betrouwbare feiten, dan is niets mis met een verstandelijk geloof.

En als je er dan waarde aan gaat hechten, als het belangrijk voor je wordt, gaat het van je verstand naar je hart. Dan wordt het ook een geloven met hart. Zit hier misschien niet ook je probleem? In plaats van waarde te hechten aan deze en andere woorden van de Heere Jezus, hecht je vooral waarde aan deze ervaring van meer dan 20 jaar geleden. Daarom brengen de woorden van de Heere Jezus je geen vreugde. Want je wilt deze ervaring weer. En omdat deze ervaring uitblijft wordt je neerslachtig en moedeloos.

De volgorde is: horen - begrijpen - geloven - in je hart - de uitwerking er van.
Maar jij wilt in feite die eerste 4 stappen overslaan en je bidt al vijf jaar of God heel krachtig met Zijn Heilige Geest in je wil gaan werken om je zo in één klap in de 5e stap te brengen, in de hoop dat dan de eerste 4 stappen ook wel meekomen.

Misschien heb je als kind wel in een kort moment al deze stappen doorlopen: je hoorde de preek, je begreep het, je geloofde het en nam het aan met een kinderlijk geloof, je omarmde het en zo ging het in je hart, en vervolgens kwam er een blijdschap en vreugde als uitwerking vanuit je hart. Nu heb je alleen nog de herinnering aan dat laatste en ben je vooral daar naar op zoek. Maar dat is een vrucht. En een vrucht kan niet los in de lucht hangen. Er moet een stam zijn en takken. Je mist het fundament van Gods Woord, dat moet er eerst zijn. Anders houdt het geen stand en zal dezelfde twijfel die je nu hebt steeds weer toeslaan. Wat beleving is erg subjectief en tijdelijk. Maar geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet (of ervaart mag ik er denk ik wel aan toevoegen). Lees Hebreeën 11. Geen van deze bouwden op ervaringen, maar hielden zich slechts vast aan de belofte

Daarom denk ik ook wat lihar zegt klopt, het roer moet om, je focus moet worden verlegd naar God willen leren kennen zoals Hij zich aan ons heeft geopenbaard in de Bijbel.

Ik zag zojuist dat Omega al wat goede lees en luister tips heeft gegeven. Ik denk ook dat er iets scheef zit in je manier van denken, dat om moet, en wellicht kan een ander soort van geestelijk voedsel daarbij helpen.
Zv70
05-06-2023 / 22:26
@Miertje89
Hij openbaarde zich 20 jaar geleden als Bruidegom, zeg je...
Twee dingdn: Hij liegt niet én Hij is nog steeds dezelfde.

@Allen: laten we voor Miertje89 bidden!
Lindy
06-06-2023 / 08:04
Lieve miertje89,

Wat moeilijk dat je zo aan het zoeken bent en Hem niet vindt.

Je zegt dat je God wel gevoeld hebt maar daarna niet meer. Ik moet hierbij denken aan de gelijkenis van de zaaier.
Het zaad is wel gezaaid maar er is geen plantje/vrucht opgekomen.

Mattheüs 13
3 En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien.

4 En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op.

5 En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had.

6 Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden; en omdat het geen wortel had, is het verdord.

7 En een ander deel viel in de doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve.

8 En een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een honderd-, het ander zestig-, en het ander dertig voud.

18 Gij dan, hoort de gelijkenis van den zaaier.

19 Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de boze, en rukt weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene, die bij den weg bezaaid is.

20 Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort, en dat terstond met vreugde ontvangt;

21 Doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt, om des Woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd.

22 En die in de doornen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar.

23 Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertig voud.

Mijn advies is om echt terug te gaan naar de basis van het geloof: wat staat er in de Bijbel over bekering? Hoe word je bekeerd?
Je kunt dan bijvoorbeeld zoeken naar het woord bekering, behouden, gelooft etc.

Bekering:
https://www.statenvertaling.net/concordantie/b/bekering/2/

Behouden:
https://www.statenvertaling.net/concordantie/b/behouden/2/

Gelooft:
https://www.statenvertaling.net/concordantie/g/gelooft/2/

Zalig (worden):
https://www.statenvertaling.net/concordantie/z/zalig/2/

Zoek, zoek, zoek, lees, doe Bijbelstudie, bid, geef echt je hart en je leven aan God. Vertrouw in alles op Hem en ga niet uit van je eigen gedachten/inzichten.
De Bijbel is Gods onfeilbare Woord. Daar kun je alle antwoorden op je vragen vinden.

Je vraag herken ik heel erg en ik heb ook lang gezocht. Maar ik zocht niet goed en niet met mijn hele hart. En ik miste het stukje geloven dat Jesus ook echt voor mijn zonden gestorven is. Alleen in God geloven zonder dat je gelooft dat het ook voor jou is, is niet genoeg.
God wil dat ieder mens zalig wordt. Geef dus niet op.

Ik ga voor je bidden.
Hermanus
06-06-2023 / 11:24
Miertje89

Ik heb ook zo'n beetje waar jij mee zit Miertje en volgens mij veranderd er bij mij ook niets. Ben een zondaar en ik weet niet wat concreet mijn zonden zijn! Hoe krijg ik daar zicht op. Ik doe echt geen rare of onverantwoorde dingen.
Ik bid en verlang ook naar de H. Geest en ik heb ook geen idee of die Geest in mij werkt.
Ik weet uw leeftijd niet, maar de mijne passeert bijna de 70...
Heel veel sterke wens ik u
Hartelijke groet.
Rianne81
06-06-2023 / 11:52
Het woord zonde komt uit het Grieks, betekent letterlijk: *het missen van het doel*

Denk daar eens aan, dat het niet enkel een daad van overtreding is.

We missen ons doel ten alle tijde. Kunnen niet meer tot God komen, die kloof is enorm, onoverbrugbaar vanuit onszelf.

We hebben Jezus nodig, Hij komt tot ons door Zijn Woord. Hij is Het Woord. Hij verliet het Hemels Koninkrijk voor ons, om de weg naar de Vader weer mogelijk te maken.

Het maakt mij persoonlijk zo enorm blij en ik stroom over van liefde als ik hieraan denk! (dit heb ik niet van mijzelf, is gegroeid door de jaren toen ik dat echt ging beseffen, dat het ook voor mij is, dit is het werk van de Heilige Geest).

Ben nu in Hebreeën aan het studeren en realiseerde me ineens (nav Hfdst 2) dat Jezus de ongehoorzame, gevallen engelen niet ging redden, maar wel de ongehoorzame mens.

Oh echt, lees de Bijbel meer en meer, keer op keer, zoveel verborgen schatten. Doet me aan een gedichtje denken van Jacob Cats:

Hoe meer je in mij zoekt
Hoe meer je in mij vindt
Hoe meer je in mij leest
Hoe meer je mij bemint!

De Heilige Geest is in jou aan het werk Miertje, daar ben ik van overtuigd, anders was je allang afgehaakt. Ook ik bid voor je de laatste dagen in al mijn gebeden.
Jedidjas
06-06-2023 / 13:33
Beste Hermanus,

De bijbel heeft geweldig nieuws voor u.
Er heeft namelijk een grote ruil plaats gevonden.
Jezus heeft uw zonden op Zich genomen en nu BENT u door uw geloof rechtvaardig voor God. Ja zelfs volmaakt in Christus. De zonden zijn nu niet meer op u, maar op Hem! Laat dit eens tot u doordringen...... Wij zijn duur gekocht. (Kol2:10, rom 5:1) Hij denkt er zelfs niet meer aan!Hebr 2:17.
Het is volbracht! Bid of de Heere u dit laat zien. En u kunt van blijdschap God danken voor wat Hij heeft gedaan voor u.

Terug in de tijd

Zo'n acht maanden geleden ben ik bevallen van een prachtig gezonde zoon en ben daar heel dankbaar voor. Ik geef hem sindsdien borstvoeding en hij groeit als kool! Nu zit ik alleen met het probleem dat...
4 reacties
02-06-2014
Ik heb vaak discussies met niet-gelovigen of atheïsten. Ik wil ze daarom ook echt overtuigen dat God echt bestaat en dat de Bijbel niet zomaar verhaaltjes zijn. Ze zeggen mij dan dat de Bijbel niet te...
Geen reacties
02-06-2008
Sinds een paar maanden heb ik verkering met een ontzettend lieve man. Hij heeft echter een tijdje als homo geleefd. Dit mede als gevolg van misbruik in zijn jeugd. Een aantal jaren geleden heeft hij m...
4 reacties
02-06-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering