Vragen van panellid

Ds. J.L. Schreuders

Ik wil mij als jongere graag aansluiten bij de Hersteld Hervormde Kerk. Ik ben als kind helaas niet gedoopt. Ik zou dit gaandeweg wel willen; evenals belijdenis doen. Hoe gaat het lid worden van de HH...
Geen reacties
12-02-2024
Aan een dominee binnen de HHK die niet kon meegaan in de PKN- fusie. Ten eerste wil ik benadrukken dat deze vraag voort komt uit een gebroken situatie waarin ons kerkelijk landschap ernstig verdeeld i...
Geen reacties
01-02-2024
Ik ben vanuit mijzelf tot de conclusie gekomen dat ik vind dat de oecumenische concilies evenveel of zelfs meer autoriteit zouden moeten hebben dan de Bijbel. Mijn reden tot die conclusie is mijn erge...
Geen reacties
31-10-2023
Aan ds. Schreuders. In het antwoord dat u geeft op de vraag "Sabbat houden is misvatting" stelt u dat de Heilige Geest op de eerste dag van de week is uitgestort. Volgens mij is dat echter op vrijda...
Geen reacties
15-08-2023
Is het nou zondig om de sabbat te onderhouden in plaats van de zondag? Is het nu een zaak van het hoogste belang, of een middelmatige zaak? Paulus heeft het in Romeinen 14 over het elkaar niet veroord...
Geen reacties
28-07-2023
In een dienst wordt vaak zijn het gebed gezegd: “Heb dank voor...” enz. Dat betekent: “Wij danken U voor...” Ik begrijp dit wel, maar heb het altijd vreemd gevonden. Waarom wordt dat dit zo gezegd en ...
Geen reacties
15-03-2023
Al meerdere malen is er een vraag gesteld over een lang gemeenschappelijk gebed in de gemeente. Nu heb ik (helaas) behoorlijk wat verschillende gemeenten meegemaakt en zie hier toch een trend in. Het ...
5 reacties
06-01-2023
Mijn vriend heeft er geen moeite mee om verjaardagen vooruit te vieren of op een zondag. Hij ziet in de Bijbel geen duidelijke tegenargumenten. Zelf kom ik uit wat zwaardere kringen en vind het eigenl...
Geen reacties
20-09-2022
Is het dopen verplicht in het christendom?
Geen reacties
13-05-2022
Ik zal gelijk mijn vraag formuleren en daarna toelichten: waarom zei Jezus de ene keer “uw zonden zijn u vergeven” en later “Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen”? De kern van mijn ...
Geen reacties
01-02-2022
Mag bij een ambtsdragersverkiezing voor ouderling een tweetal gesteld worden van een bestaande ambtsdrager tegenover iemand die nog nooit in het ambt geweest is? Wijst dit al niet in een bepaalde voor...
Geen reacties
21-10-2021
Ik hoorde ergens dat Romeinen 8:26 (“De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest Zelf pleit voor ons met woordloze zuchten”) w...
Geen reacties
17-08-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering