Vragen van panellid

ds. D.M. Elsman

Geloof als een mosterdzaad en daardoor bergen verzetten. Moet je “bergen” letterlijk nemen? Bedoelt de Heere écht hoge bergen?
Geen reacties
17-11-2023
Er staat in Romeinen 8:32: "Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt." ‭‭Bidt Christu...
Geen reacties
28-09-2023
1. Hoe konden Adam en Eva weten wat sterven was als er voor hen nog nooit iets gestorven was? (Genesis 2:17). 2. Hoe wist Eva van Gods gebod niet te eten van de boom van kennis van goed en kwaad....
Geen reacties
28-06-2023
Ik heb een vraag n.a.v. Johannes 15: 1-8 waar het gaat over de ware Wijnstok. In vers 2 staat: “Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, o...
3 reacties
31-03-2023
Bij het belijdenis doen heb ik beloofd dat ik met blijdschap zal arbeiden in Gods Koninkrijk en dat ik met de geschonken gaven wil meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus. Deze belofte ...
Geen reacties
13-01-2023
Hoe komt het dat per gelovige verschil is tussen verlangen naar Jezus? De één verlangt er continu naar en de andere misschien wat minder bewust. Als ik mezelf toets aan iemand die zo erg verlangt na...
Geen reacties
17-11-2022
Een tijdje geleden ben ik door Gods genade tot geloof gekomen. Ik ben gaan zien dat het hier beneden niet is. Maar de laatste tijd zeggen ze van binnen: “Je kan de wereld wel de scheidbrief geven, m...
Geen reacties
14-07-2022
Is het verkeerd om je juist in het Nieuwe Testament te verdiepen in plaats van het Oude Testament? Ik voel me vaak meer getrokken door het Nieuwe Testament omdat ik dat meer kan toepassen op deze ti...
2 reacties
01-06-2022
In Romeinen 5:13 staat volgens mij dat in de tijd van Adam tot de wetgeving de mensen de zonden niet werd toegerekend. Wat betekent dat precies? Want ze zondigden wel! Het betekent ook niet dat ze a...
Geen reacties
13-04-2022
Waarom staat er in Lukas 2:24: “En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven.” Terwijl er in Leviticus 12:6 staat: “Wanneer de ...
Geen reacties
08-02-2022
Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin en heb persoonlijk gekozen Jezus aan te nemen en in Hem te geloven. Echter heb ik in mijn (christelijke) leven zo ontzettend vaak bewuste, opzettelijke zonde...
Geen reacties
24-12-2021
In Mattheüs 4 gaat het over de verzoeking in de woestijn. De Heere sprak tot de satan: “Gij zult de Heere uw God niet verzoeken.” In deze context snap ik de zin. Kunt u voorbeelden noemen van het ve...
1 reactie
29-10-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering