Vragen van panellid

Ds. A. van der Zwan

Gaat de gelijkenis van de verloren zoon over iemand die al genade heeft ontvangen of over iemand die voor het eerst genade ontvangt?
2 reacties
05-09-2023
Je groeit op in een christelijk gezin. Je gaat op zondag naar de kerk. Je gaat naar de club van de kerk, naar een christelijke basisschool, als je ouder bent naar catechisatie en naar een christelijke...
5 reacties
15-06-2023
Doordat mijn opa pas is overleden ben ik heel erg stil gaan staan bij het feit dat het leven voor ons allemaal een keer ophoudt. Van die gedachten heb ik heel veel angst gekregen, maar tijdens de ou...
Geen reacties
03-02-2023
In Markus 7 wordt gesproken over de “overlevering van de ouden.” Moet je dit zien als traditie/ongeschreven regels of waren dit geschreven regels? In het laatste geval: waren deze verankerd in één o...
3 reacties
15-09-2022
Waarom worden mensen die hun hele leven zondig waren op het laatst wel bekeerd en mensen die hun hele leven God hebben gezocht niet bekeerd?
12 reacties
10-05-2022
Wat bedoelde de profeet (als middel van God) met de woorden van Haggaï 1 vers 6? U zaait veel maar brengt weinig binnen. U eet maar niet tot verzadiging. U drinkt maar wordt niet dronken. U kl...
Geen reacties
23-02-2022
Elk oog zal Hem zien. Maar God is een Geest en die kan je toch niet zien? Geloven is hopen op dingen die men niet ziet. Bij de wederkomst... wordt God dan weer een mens, of beter gezegd, heeft Hij d...
Geen reacties
16-12-2021
Is er een hiërarchie binnen de drieëenheid van God? Vanuit o.a het Johannesevangelie lijkt het dat er een hiërarchie is vanwege Jezus eigen woorden. Bijvoorbeeld in: Johannes 5:17: “Jezus dan an...
Geen reacties
02-09-2021
Vandaag hebben wij als gezin gelezen uit 2 Koningen 23. In de verzen 22-23 staat: “En de koning gebood het ganse volk, zeggende: Houdt den HEERE, uw God, Pascha, gelijk in dit boek des verbonds gesc...
Geen reacties
05-07-2021
Graag wil ik een echtpaar helpen bij grote relatieproblemen in hun huwelijk. Maar een van de dingen waar ik erg tegenaan loop is dat ze beide niet christelijk zijn. Bij alles waar de vrouw het tegen m...
5 reacties
17-03-2021
Waarom benaderde de slang niet Adam maar Eva?
Geen reacties
15-12-2017
Ik zelf vind het moeilijk wat er wel en niet geldt wat wetten betreft in het Oude Testament en ik heb ook gezocht op deze site maar niet echt het antwoord gevonden. Mijn vraag is of de wetten uit de T...
Geen reacties
06-10-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering