Bekering van verloren zoon

Ds. A. van der Zwan / 2 reacties

05-09-2023, 09:07

Vraag

Gaat de gelijkenis van de verloren zoon over iemand die al genade heeft ontvangen of over iemand die voor het eerst genade ontvangt?

ADVERTORIAL

HOE breng jij je vakantie door?

Alleen of samen met je vrienden, jongeren- of catechisatiegroep op diaconale jongerenreis naar Oost-Europa? Geef je geloof handen en voeten én doe interculturele ervaring op. Ga in de zomer van 2024 met ons mee op HOEliday!

HOE breng jij je vakantie door?

Antwoord

In eerste instantie denk ik dat alle uitleggers het er wel over eens zijn dat deze gelijkenis gaat over iemand die Gods genade nog niet kent, maar in de loop van het verhaal deze wel leert kennen en waarderen. Daarom is het ook niet vreemd dat de gelijkenis van de verloren zoon (of liever: van de barmhartige Vader!) in veel preken als illustratie dient voor de bekering van een zondaar. De drieslag inkeer (tot jezelf), afkeer (van de zonde) en terugkeer (tot God, Die we van nature verlaten hebben), past helemaal bij wat je in het leven van deze jongeman ziet gebeuren.

Vervolgens is er echter nog wel iets meer over te zeggen, als je denkt aan de manier waarop het leven van een ‘bekeerde’ eruit ziet. Daarbij denk ik aan wat ik ooit hoorde vertellen over prof. G. Wisse, een predikant uit de eerste helft van de vorige eeuw. Toen hem in een interview eens werd gevraagd: "Professor, wanneer bent u bekeerd?", gaf hij het bijzondere antwoord: "Als u mijn rouwadvertentie in de krant leest." Hij wilde daarmee zeggen: op het moment dat ik sterf ben ik (definitief) bekeerd. Maar zolang ik nog leef, word ik bekeerd.

Wat dat betreft, kun je ook zeggen dat de ommekeer en de thuiskomst die je in de gelijkenis van de verloren zoon ziet plaatsvinden, zich nogal eens herhaalt in het leven van een kind van God. Het is daarom ook niet toevallig dat als de Heidelbergse Catechismus het onderwerp ‘bekering’ behandelt, dat pas gebeurt in het derde stuk van de dankbaarheid. Je zou zeggen: dan heeft iemand al kennis gekregen aan zijn ellende en is hij daarmee in geloof gevlucht tot Hem, Die verlossing geeft, Jezus Christus. Waarom gebeurt dat eigenlijk niet op de grens van het eerste en het tweede stuk? Omdat de bekering die in Zondag 33 aan de orde is, de dagelijkse bekering is, die elk kind van God nodig heeft. Telkens weer is er helaas sprake van vallen en struikelen, verachtering in de genade en het verdwalen van het rechte spoor. Vandaar dat het elke keer nodig is dat de nieuwe mens opstaat en de oude mens afsterft; een proces dat in feite een herhaling is van wat je in Lukas 15 de verloren zoon voor de eerste keer ziet meemaken.

Ik hoop dat dit antwoord duidelijkheid heeft verschaft omtrent de vraag die je stelde, maar bovenal dat je door Gods genade ook zelf mag beleven wat het is om bekeerd te zijn én telkens bekeerd te worden.

Ds. A. van der Zwan

Ds. A. van der Zwan

Ds. A. van der Zwan

 • Geboortedatum:
  27-02-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht-Centrum
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

gelijkenis
2 reacties
refoweb
06-09-2023 / 13:56
Vraag: Het antwoord op de vraag over de verloren zoon begrijp ik niet helemaal. Er wordt gesteld dat (volgens vele uitleggers) de verloren zoon de genade nog niet kende, eerst. Maar waar het op gebaseerd wordt vind ik niet in het antwoord terug. Aangezien, zoals de dominee zegt, het zich ook meerdere malen herhaalt in het leven van degenen die Gods genade wel kennen, kan het ook goed zijn dat dit toch over iemand gaat die al wel genade ontving door het geloof?

Antwoord: Het antwoord op je laatste vraag is ja. Dat staat namelijk ook in het antwoord.

In het artikel zelf staan vier preken over dit onderwerp van ds. Vreugdenhil. Misschien schept dat wat meer helderheid.
Samanthi
06-09-2023 / 23:45
@refo
Het blijft natuurlijk een gelijkenis om iets duidelijk te maken.

Het verloren Schaap en de verloren penning horen ook bij deze serie gelijkenissen:
Ze eindigen met blijdschap over het vinden van iets wat verloren was:

Lucas 15

7 Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben. 10 Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert. 32 Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn; want deze uw broeder was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden.

Het gaat dus (bij de verloren zoon)in de eerste plaats, om de absurtheid van de blijdschap van de vader, niet om de bekering van de zoon, welke vader zou voor zo'n zoon het gemeste kalf laten slachten, er ging normaal gesproken een heel ritueel aan vooraf voor zo'n afgedwaald jongen weer in de familieclan werd opgenomen.

De zoon daarentegen had goede gedachten van zijn vader, wanneer zou hij bekeerd zijn, om met de Bijbel te zeggen, wanneer bekeerde hij zich? Toen hij zich afkeerde van zijn oude leven en heenging naar zijn vader, bekeren, terugkeren, omkeren.

Ook nodigt de vader de andere zoon uit oom eveneens feest te vieren.

Dus ga niet wroeten in wanneer, maar keer je om en ga terug naar je Schepper.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Kan tampongebruik een meisje ontmaagden?
Geen reacties
05-09-2013
Hoe is het mogelijk dat je als baby zwart haar had dat later, als ze ouder wordt, blond wordt?
Geen reacties
05-09-2008
Ik heb een vraag n.a.v het doen van schuldbelijdenis. Ik had de vraag gesteld omdat ik één keer geslachtsgemeenschap heb gehad, dus gezondigd heb tegen het zevende gebod. Die relatie is al een paar ja...
Geen reacties
05-09-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering