De Vader aanbidden in geest en waarheid

Ds. J.D. Heikamp / Geen reacties

24-05-2006, 00:00

Vraag

Een vraag over Johannes 4 vers 23 en 24. Hoe kun je als zondig mens ooit zover komen dat je de Vader aanbidt in geest en waarheid? Is onze aanbidding wel ooit geestelijk en oprecht? Of moet je dit zien als is het door Jezus' bloed geheiligd en daardoor dus wel oprecht voor God de Vader? Niet vanuit jezelf  gezien, maar door Jezus?


Antwoord

De teksten die je noemt zijn het antwoord van de Heere Jezus op vragen gesteld door de Samaritaanse vrouw. Zij wilde weten op welke berg de Heere het best aanbeden kon worden. De Heere zegt echter tegen haar dat het erop aan komt hoe we Hem aanbidden. Hij is een Geest en die Hem aanbidden moeten Hem aanbidden in Geest en waarheid. Hij spreekt tevens over de Vader-kind-verhouding.

In geest en waarheid Hem aanbidden kan alleen wanneer we vervuld zijn met God de Heilige Geest. Hij bidt in ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Want Zijn kinderen hebben een Voorbidder in de hemel, de Heere Jezus Christus, en zij hebben een Bidder op aarde, de Heilige Geest in hun hart.

Terecht wijs je er op dat een zondig mens nooit zover kan komen dat hij de Vader aanbidt in geest en waarheid. Je geeft zelf het juiste antwoord: de gebeden van Zijn kinderen worden geheiligd in het bloed van de Heere Jezus Christus. In Hem zijn de gebeden oprecht en zuiver voor God de Vader. Dus onder Zijn voorbidding besloten te liggen is een rijke troost voor een biddeloze zondaar in zichzelf. Dat wensen we elkaar van harte toe in het strijdperk van dit leven.

Met heilbede,
Ds. J. D. Heikamp

Lees meer artikelen over:

aanbiddingJohannes
Dit artikel is beantwoord door

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
283 artikelen
Ds. J.D. Heikamp

Bijzonderheden:

Emeritus

website: http://dsheikamp.refoweb.nl


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Een tijd terug heb ik met  mijn broertje en zusje van zeven jaar gesproken over het geloof. Zij waren erg onder de indruk en het onderwerp van mijn bekering kwam aan bod. Ik heb hen verteld dat ik lat...
Geen reacties
24-05-2017
Tijdens de dagopening op school vroeg de lerares of er waren die gebedsverhoring van de Heere hebben gehad. Ik mag gelukkig zeggen dat ik gebedsverhoring heb gehad dus ik stak mijn vinger op. Toen vro...
22 reacties
24-05-2013
Wij zijn een stel van ruim 40 jaar en al bijna 20 jaar getrouwd! Omdat er bij beiden een lichamelijke beperking is, hebben wij nog nooit geslachtsgemeenschap gehad! De huisarts adviseerde om toch eens...
1 reactie
24-05-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering