The Dutch street preacher

G. Slurink / 31 reacties

13-06-2024, 16:02

Vraag

Sinds een tijdje (misschien al langer, maar ik volg zijn video's sinds een tijdje) is er een evangelist actief in Nederland. Hij noemt zichzelf “The Dutch street preacher”. Ik vind het lastig wat ik hiervan moet vinden en of het goed is op die wijze het evangelie te brengen. Je ziet ook gebeuren dat de manier hoe hij het brengt mensen boos maakt en afstoot. Maar dan zegt hij: zo deden ze ook bij Jezus. Hij ziet dat als een goed teken. Zou iemand mij kunnen vertellen of dit een Bijbelse boodschap is en of dat op deze wijze juist is wat hij doet?


Antwoord

Beste vraagsteller,

De boodschap van Jezus is inderdaad niet naar de mens. Voor genezingen en wonderen en interessante woorden kwamen de mensen graag. Maar toen Jezus zei: “Ik ben het Brood des levens” zeiden ze “dit woord is hard; wie kan het aanhoren” en haakten ze af (zie Johannes 6). En Paulus zegt: “De Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid, wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid” (1 Korinthe 1: 22-23) en “de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden" (1 Korinthe 2:14). De normale reactie van de natuurlijke mens is dan ook de boodschap van Jezus af te wijzen. En de reden is ook duidelijk: “De mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden” (Johannes 3:20-21). Jezus vraagt niet een beetje godsdienst of een beetje religie, maar een radicale omkeer. Je zonden en je zondige aard te erkennen en belijden. Jezelf (je eigen ego) op te geven en die te laten sterven, te laten kruisigen met Hem, met al je zonden erbij. Weg met elke eigen gerechtigheid, zelfrechtvaardiging, uitvluchten en excuses. 

Helaas hebben velen het idee dat je de Bijbelse boodschap op een aantrekkelijke manier moet brengen. Maar als het aantrekkelijk is gemaakt voor de natuurlijke mens, dan kan het niet anders zijn dan dat het niet meer de Bijbelse boodschap is, hooguit nog een afgezwakte versie ervan. Een boodschap die aan de mens is aangepast, zoals je die vandaag de dag zoveel ziet en hoort kan iemand misschien een goed gevoel geven, maar kan niemand redden van het oordeel en van de tweede dood. Wat een verademing dan om deze jongens te horen. 

Dat betekent uiteraard niet dat je de boodschap op een afstotende manier moet brengen, maar ik heb niet de indruk dat ze dat doen. De boodschap van Jezus is in zichzelf afstotend voor de natuurlijke mens. Te worden geconfronteerd met je zonde is niet prettig. En te horen dat je onderweg bent naar de eeuwige verdoemenis nog minder. En wie wil zichzelf verloochenen? En vooral: wie wil zich bekeren? Nee, mensen hebben duizenden uitvluchten om dat niet te doen. Liever blijven we zoals we zijn, met wat religie erbij en beetje beter ons best doen. We moeten de Bijbelse boodschap brengen zoals die is, op een vriendelijke en nodigende, maar ook waarschuwende en aandringende manier: “Bekeer U (keer je om van je eigen bedachte weg naar de weg volgens Gods wil) en geloof het evangelie (het blijde nieuws).” Want de boodschap is niet vrijblijvend. “Wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God” (Johannes 3: 18). 

Ik heb een stuk of 20 filmpjes bekeken, waaronder ook de langere en hier en daar zou je best een kanttekening kunnen maken. Maar over het geheel genomen heb ik de indruk dat er een Bijbelse boodschap wordt gepredikt en dat ze de Bijbel als het fundament nemen en daar ook veelvuldig op een goede manier uit citeren of aan refereren. 

Ik vind de manier waarop, voor zover ik het zien kan, ook prima. “Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht” (2 Timotheüs 4:2). Veel beter dan dat slappe pappen en nathouden wat je zoveel ziet, waar alles maar lief, vrijblijvend en vooral niet confronterend moet zijn. Maar de boodschap van Jezus is niet lief, vrijblijvend en niet confronterend. De eeuwigheid van de mens staat op het spel. Het is mooi dat Robbie en de anderen zo de straat opgaan om mensen op te roepen. Natuurlijk spreken ze grotendeels voor (geestelijk) doven en blinden. Maar de uitwerking ervan is ook niet aan hen. Ze doen wat de Bijbel zegt: Geloof is uit het gehoor, dus prediken ze de boodschap van het komende oordeel en de eeuwige verdoemenis die ons wacht als we in onze zonden sterven (Johannes 8:24), van de bekering en van het bevrijdende evangelie. Velen zullen het niet willen horen, maar God zal sommigen de oren en de ogen en het hart ervoor openen.

De vraag of het goed is op deze wijze het evangelie te brengen valt eigenlijk uiteen in twee delen. Het eerste is de vraag: is het goed zo confronterend te zijn. Zoals gezegd denk ik dat dat goed is want de Bijbelse boodschap is confronterend. En als je dat ervan afneemt, dan neem je van de Bijbelse boodschap af. Het tweede is de vraag of het goed is zo ‘in het wilde weg’ te prediken. Dat vind ik lastiger. Ik zou zelf geneigd zijn de voorkeur te geven aan persoonlijke gesprekken, maar als ik het goed begrijp doen ze dat ook wel. Ik denk dat beide manieren naast elkaar kunnen bestaan. Ik denk dat het goed is om ook voor deze jongens te bidden om wijsheid om hierin goede keuzes te maken, zij kennen de situaties waar ze in terecht komen het beste. Ik hoop dat dit de vraag beantwoordt.

Een hartelijke groet,
Gerard Slurink

Lees meer artikelen over:

evangelisatie
Dit artikel is beantwoord door

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
159 artikelen
G. Slurink

Bijzonderheden:

*Voormalig popmuzikant


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
31 reacties
theo1957
13-06-2024 / 18:55
Wat zou het een wonder zijn als er 1 mens tot geloof komt door deze prediker. Dan is er vreugde in de hemel. En inderdaad zijn we allemaal geroepen getuigen van de Heere Jezus te zijn. Zwijg niet. Gaat heen en verkondig het evangelie van zonden en genade in deze wereld. Dus deze oproep van Jezus gaat ons allemaal aan!!
Prisma23
13-06-2024 / 19:17
Ik heb veel waardering voor deze prediker. Waar doe/durf ik dit niet?
Samanthi
13-06-2024 / 19:41
Lucas 9

49 En Johannes antwoordde en zeide: Meester! wij hebben een gezien, die in Uw Naam de duivelen uitwierp, en wij hebben het hem verboden, omdat hij U met ons niet volgt.

Je hoeft er niets van te vinden.
theo1957
13-06-2024 / 19:47
@Samantha ik maak jou reactie even compleet met het antwoord wat Jezus gaf.

‘En Jezus zei tegen hem: Verbied het niet, want wie niet tegen ons is, die is voor ons.’
‭‭Lukas‬ ‭9‬:‭50‬ ‭
Samanthi
13-06-2024 / 19:51
@theo1957
Dank je wel, nu istie compleet... ja het evangelie overal verkondigd, zaait aan alle wateren.
hans0166
14-06-2024 / 07:30
het verbaasd me een beetje dat dit blijkbaar goed gevonden wordt.
Er staat ook in de bijbel dat je geen ergernis mag geven, nou dat doet dit gedrag wel degelijk.
Als er een aanleiding is om een gesprek te beginnen, prima, maar dit is gewoon opdringen in ee publieke ruimte waar absoluut niet om gevraagd is.
Die chauffeur had eerder in moeten grijpen.
benefietdiner
14-06-2024 / 08:01
Tja..... hans0166.
Er staat ook in de Bijbel dat het evangelie voor sommigen een dwaasheid is.
Tonny
14-06-2024 / 08:44
Hans, Jezus gaf behoorlijk wat ergenis... en dat is ook waar Hij Zijn discipelen op voorbereidde (ze zullen gehaat worden door alle volken).
Overigens: 'Geen ergenis geven' staat niet in de context van niet prediken als mensen het niet willen horen. Het heeft de betekenis van 'geen struikelblok zijn voor mensen'.
Samanthi
14-06-2024 / 10:30
@hans0166
Lees Lukas 4 vanaf vers 16 eens.
Zv70
14-06-2024 / 18:42
@hans0166 Welke tekst is dat, over geen ergernis geven?
Marisca
14-06-2024 / 19:05
Eens met Hans.
Een persoonlijk gesprek, vooral als je ervaart dat God mensen op je pad brengt is heel mooi, maar om het zo op straat te gaan roepen..ik vraag me af of dit mag ook als iedereen dit zo gaat doen lijkt het me nogal overlastgevend..
Ik heb er een naar gevoel bij.
Ik weet hoe God een mens kan en wil gebruiken voor een ander en als God ook door deze man heenwerkt is dat heel nooi natuurlijk.. maar ik ken geen kinderen van God in mijn omgeving die dit zo doen.
Wel stralen ze met hun leven uit in Wie ze geloven..
Tonny
14-06-2024 / 20:49
Zv70: Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. (Romeinen 14:13).
Ik heb in een reactie daarboven aangegeven dat ergenis de betekenis heeft van 'geen aanstoot zijn'. Maw: zorg ervoor dat iemand niet door jou zondigt.

Marisca, ik ken ze wel. Mensen die zó vervuld zijn met Gods liefde en de Heilige Geest die zó hard werkt, dat ze niet anders kunnen dan dit tegen iedereen vertellen. Hoe kan je zeggen dat het overlast geeft als mensen op straat gaan evangeliseren? Hoe denk je dat de discipelen dat deden? Die wachtten echt niet tot er iemand op hun pad kwam. Afwachten was ook niet de opdracht die ze van God kregen.
Marisca
15-06-2024 / 12:01
Tonny,

Het is wel een verschil of je daarvoor geroepen bent door God.
God wil dat we allemaal Zijn liefde en licht verspreiden en dat kan op vele manieren, ook afhankelijk van je karakter en gaven..
Een evangelist of dominee heeft een bijzondere roeping om het evangelie te prediken.
Als je deze roeping niet hebt denk ik niet dat je zomaar op straat moet gaan staan roepen. Ik veroordeel niet maar ik vind het wel erg dat dit mensen afstoot en als gevolg zou hebben dat mensen zich nog meer afsluiten voor het geloof en voor hen die dat wel in liefde brengen.
Het kan best dat deze man het liefdevol bedoeld maar om naar mensen die misschien nergens iets van weten te gaan roepen dat ze naar de hel gaan vind ik oprecht heel erg.
Daar gaan wij ook niet over..
En om bij kerken die ingaan te gaan staan roepen, ja ik denk wel dat je dat overlastgevend zou kunnen noemen.
Samanthi
15-06-2024 / 12:19
@Mariska

Geroepen tot een ambt... toch geeft de Heere Zijn Geest aan allen die geloven, de één krijgt de gave van verkondigen, de ander van uitdelen, weer een ander... om straatprediker te zijn of om vrijmoedig te zingen midden in een stad, het evangelie, de redding wil je toch niet voor jezelf houden? Ieder op zijn eigen manier, met zijn eigen gave/ talenten kun je over Hem vertellen... en niet je talenten begraven toch?
Neem dus een voorbeeld aan deze man en zoek biddend iets waar jij goed in bent, om te werken voor Gods Koninkrijk.
Marisca
15-06-2024 / 15:23
Samanthi

Daar ben ik het mee eens, God geeft ook aan ieder andere gaven.
Het zou ook mooi zijn als mensen erdoor tot geloof komen maar als je de video's bekijkt zie je meestal een tegengesteld effect.
Dat vind ik erg..Jezus was persoonlijk en benaderde elke persoon weer op een andere wijze, zoals diegene nodig had (johannes evangelie) daarom vind ik het moeilijk dit te zien en te horen en ik hoop van harte dat het mensen niet (nog meer) zal verharden.
Samanthi
15-06-2024 / 21:22
@Mariska
Wie is die schare dan die om Hem heen staat, als Hij ergens was ging Hij vertellen ende mensen dromde om Hem heen, sommigen werden vertwijfeld, anderen gingen spotten weer anderen geloofden Hem, de 38 jarige zieke kende de Heere Jezus ook niet, Jezus sprak Hem zomaar aan, ook de discipelen werden uitgezonden om te gaan preken en zieke te genezen in een korte tijd, als ze niet wilden luisteren moesten ze weggaan en het stof van hun voeten vegen.

Het zijn juist kerkmensen die verharden als ze zich niet bekeren, ze zeggen iedere keer nee... bij elke preek... bij elke keer als ze de Bijbel lezen... als de Heere nodigd...
Marisca
16-06-2024 / 11:48
Wat mijn ervaring is met de kerk van vroeger is niet dat mensen nee zeggen maar vooral dat ze horen dat ze niet zomaar naar Jezus mogen gaan en dat maakt passief. Maar dat is een ander onderwerp.
Ik bedoel dat het mensen verhard en afstoot als je zegt dat ze naar de hel gaan. Dat is heel erg om te zeggen. Dat is ook het enige wat ik tegen deze man heb dat hij mensen oordeelt. En dingen zegt die niet kunnen en mensen boos maken.
En dat ik van harte hoop dat dat er niet voor zorgt dat ze er nooit meer voor openstaan als ze bv op andere plaatsen/op een andere manier het evangelie/de liefde van God zien of horen.
Ik kom uit een kerk waar het veel over de hel ging, misschien daarom. "Moge de schrik des Heren u bewegen tot het
geloof" Het heeft me niet bij God gebracht..althans niet op de juiste manier. Ik ging leven vanuit angst, heel veel angst en krampachtig leven zoals ik dacht dat God het wilde.
Ik ben niet tot overgave aan God gekomen door angst en door zulke preken, maar door het ervaren van Zijn liefde en vrede.
Het raakt mij, de manier hoe deze man predikt en daarom mijn reacties..
Verder heb ik hem lief en hoop ik dat mensen er alsnog door tot geloof komen.
theo1957
16-06-2024 / 12:18
@mariska wat een mooie getuigenis. Inderdaad komt Hij met zijn liefde.
Huisje_op_de_hei
17-06-2024 / 11:58
Ik heb het filmpje van deze Dutch Street Preacher bekeken en ik vind het ergerlijk. Ik houd er niet van als mensen te pas en te onpas dingen gaan roepen en je zo in een hoek drijven. Die mensen in die bus kunnen geen kant op. Daar voel ik me ook ongemakkelijk bij.
Ik geef de voorkeur aan een persoonlijk gesprek. Dan word je tenminste niet zo aan een publieke schandpaal genageld.

Wat betreft de dingen die deze man roept. Daar zitten inderdaad veel hel-en-verdoemenis uitspraken in. Hij bedoelt het wellicht goed (dat denk ik wel) maar hij zegt ergens: "hoogmoedige zondaars als u Jezus afgewezen heeft gaat u voor eeuwig naar de hel".
Is dat de manier waarop je Jan en alleman moet aanspreken?

Ik las ooit eens in een bijbels dagboekje dat liefde voor Jezus niet gelijk staat aan angst voor de hel. Jezus alleen maar lief willen hebben zodat je niet naar de hel hoeft... is dat echt liefde voor wie Christus is? Ik heb dat tot op de dag van vandaag onthouden!!

Bert van Veluw (dat is ook een dominee) schrijft in een boek wat 'Aan tafel' heet een hoofdstuk over 'Wat is de hel? Onze voorstellingen van de hel zijn gevormd door de middeleeuwen, die op hun beurt weer beïnvloed waren door de Griekse oudheid. Het aantal schriftgegevens (uit de Bijbel) over de hel schijnt gering te zijn. En er wordt in beelden over gesproken.
Het idee van de onsterfelijke ziel schijnt aan het Oude Testament vreemd te zijn.
Er valt veel meer over te zeggen maar bovengenoemd boek heb ik zeker goede dingen uit geleerd.

Wat ook heel opvallend is is dat Jezus zelf de Gojim (heidenen/niet-Joden) aanspreekt met de bergrede!! Jezus spreekt de massa aan met zaligsprekingen!! Niet met een strafrapport van wat ze allemaal wel niet verkeerd doen.

@Mariska, ik kan me vinden in wat je zegt. Jezus benaderde iedereen persoonlijk op een wijze zoals diegene nodig had.
Samanthi
17-06-2024 / 13:33
@huisje op de hei

Hoe kom je erbij dat "de bergrede" tegen niet Joden uitsesproken is?
Bovendien staat dit:"Matteüs 5
29 Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde."
ook in de bergrede...

De zelfde strekking toch?

Als mensen iets doen in Gids Koninkrijk worden ze, hoe dan ook, bekritiseerd.
Dat is toch jammer?

!

Terug in de tijd

Ik mocht een half jaar geleden na veel geestelijke strijd tegen mijn man zeggen: “Ja, de Heere heeft mij uit genade tot Zijn kind willen maken!!” Nu is het volkomen duister en worstel ik: is dit tijdg...
Geen reacties
13-06-2018
Ik heb een vraag voor iemand  uit de Ger. Gem. of HHK. Al jaren werk ik een paar uur per week in de zorg (daarnaast heb ik nog de zorg voor mijn gezin). Een hele poos heb ik een client mogen verzorgen...
5 reacties
13-06-2019
Een vraag aan dominee Simons naar aanleiding van zijn antwoord over het rusten op de belofte. In uw antwoord lees ik dat de belofte in Johannes 3:16 staat: "Hierin klinkt Gods belofte, dat Hij Zijn en...
Geen reacties
13-06-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering