Nieuwe vriendin na overlijden vrouw

C. M. Chr. Rots - de Weger / 3 reacties

19-03-2024, 09:53

Vraag

Mijn vrouw is een aantal jaren geleden overleden. Ik geloof dat God daar een bedoeling mee heeft gehad. Misschien vindt Hij dat ik alleen ben wel beter voor mij. Sinds kort heb ik weer een vriendin. Ook niet meer dan dat. Ik weet niet of ik daar goed aan doe, want als het Gods bedoeling is geweest om alleen door het leven verder te gaan, voel ik schuld als ik dat doorbreek en ben ik bang dat ik smart over mij heen haal.

Nu weet ik wel dat er in de Bijbel voorbeelden te vinden zijn dat na een sterfgeval de overgebleven partner weer hertrouwt, maar ik heb een gevoel dat dit niet mag en zie het ook als een soort verraad naar mijn vrouw. We hebben daar nooit over gesproken omdat zij dat verder niet wilde en weet dus niet hoe zij daartegenover heeft gestaan. Het voelt niet goed. Hoe denkt u daar over?


Antwoord

Beste vraagsteller,

Met uw huwelijkspartner had u een ‘contract’ (mag ik het even zo zeggen?) waarin staat: “tot de dood ons scheidt.” Helaas is dat werkelijkheid geworden, waardoor u nu wettelijk gezien vrij bent. Dat u emotioneel gezien zich (nog) niet vrij vóélt is heel begrijpelijk, want gevoelens van liefde zijn niet zomaar voorbij. Dat hoeft natuurlijk ook niet: uw vrouw blijft wie zij was en daarmee belangrijk voor u.

Maar nu: u hebt een nieuwe vriendin. Fijn, maar tja, wat Gods bedoeling is van alles wat wij meemaken weet ik niet. In ieder geval is er nu die nieuwe vriendin. Zou dat niet ook vanuit Gods Vaderhand kunnen zijn? We mogen ons toch vasthouden aan Zijn nabijheid in alles wat we meemaken, of zingt u nooit: “Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand”? Ook Sela heeft het mooi verwoord in het lied “een toekomst vol van hoop” (en zo zijn er wel meer liederen).

Het is goed om met uw nieuwe vriendin over een mogelijke gezamenlijke toekomst te praten, maar om een nieuwe ‘liefde-met-toekomst’ te vinden is het goed om voor uzèlf helder te hebben wat úw motieven zijn. Openheid en eerlijkheid zijn belangrijk in iedere relatie, maar des te meer wanneer u een soort van nieuw leven begint! Uw overleden echtgenote hoeft daarbij niet in de weg te staan, mits u haar niet in de weg láát staan! Uw beschreven “gevoelens van verraad” -hoe begrijpelijk ook- laten mij zien dat er voor uzelf nog ‘huiswerk’ ligt. Ga hier biddend mee om (“Heere, wat wilt U dat ik doen zal?”) en vooral ook: open sprekend met vriendin-lief.   

Marijke Rots

Dit artikel is beantwoord door

C. M. Chr. Rots - de Weger

 • Geboortedatum:
  18-02-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Aalten
 • Status:
  Actief
1499 artikelen
C. M. Chr. Rots - de Weger

Bijzonderheden:

Marijke leverde op 25-05-2017 haar 1000ste antwoord in de vragenrubriek af.
Lees hier het jubileuminterview.

Bekijk ook:

 

 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
3 reacties
Jedidjas
19-03-2024 / 15:13
Beste brievenschrijver,
Ik reageer alleen even op uw beginregels. Het raakte me.
God is vol liefde en erbarming en vindt het heel erg voor u dat u na het overlijden alleen bent. De dood is namelijk de laatste vijand die tenietgedaan zal worden zegt de bijbel.
Davinci83
20-03-2024 / 12:00
Het is wat risicovol om dingen voor God in te vullen die niet te toetsen zijn aan de Bijbel...:
("...Ik geloof dat God daar een bedoeling mee heeft gehad. Misschien vindt Hij dat ik alleen ben wel beter voor mij...") ...zeker wanneer het negatieve ideeën zijn en je daar vervolgens naar handelt (lees: het mislopen van een nieuwe relatie). Waarom zou Hij het beter vinden dat je alleen bent, als Hij ergens heeft laten optekenen dat het "niet goed is dat de mens alleen zij". Ok voor jou persoonlijk zou een uitzondering kunnen gelden, maar daar ben jij niet van op de hoogte en God heeft alle mogelijkheden je dat te laten merken, dan wel het zo te besturen. Tot die tijd zou ik vooral van het positieve uit gaan.

Je zou met het zelf invullen tot allerlei conclusies kunnen komen. Bijvoorbeeld:
("...Ik geloof dat God daar een bedoeling mee heeft gehad. Misschien vindt Hij dat ik nog iemand anders moet ontmoeten...") of
("...Ik geloof dat God daar een bedoeling mee heeft gehad. Misschien vindt Hij dat ik ... .")
Omdat je geloofd dat God er een bedoeling mee heeft gehad voel je je naar het lijkt gedrongen achter die bedoeling te komen of ben je bang mogelijk te handelen tegen die bedoeling in.

Zolang je in je keuzes niet tegen duidelijk Bijbelse lijnen in handelt geloof ik dat je een stukje vrijheid hebt om daarin zelf keuzes te maken. Net zoals God die ruimte heeft gegeven in het maken van bijvoorbeeld beroepskeuzes en of je het pak wasmiddel vandaag koopt of volgende week in in de aanbieding.
Huisje_op_de_hei
28-03-2024 / 13:53
Het lag niet in Gods bedoeling dat er ook maar iemand dood zou gaan toch? Vanaf den Beginne......
Sterkte met alles!
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Verschillende jaren geleden heb ik de Heere Jezus mogen leren kennen en veel van Zijn liefde mogen ervaren. Maar nu ik een anti-depressiemiddel gebruik lijkt wel of alle gevoel en verlangen naar de He...
Geen reacties
19-03-2003
Ik heb de verschillende antwoorden over de oorsprong van het kwaad gelezen op uw website. Maar de vraag over de oorsprong van het kwaad blijft me bezig houden. Ik kom er niet uit. Tijdens kerkdiensten...
Geen reacties
19-03-2005
Er zijn een paar lastige dingen in mijn leven die ik moeilijk kan accepteren. Ik wil graag denken: God werkt alles ten goede. Maar in de Bijbel staat dat dit geldt voor de Zijnen. Ik kan niet zeggen d...
1 reactie
19-03-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering