Voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal

Ds. A. Goedvree / 1 reactie

19-06-2010, 13:30

Vraag

Komende weken zou ik graag de voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal willen volgen, gewoon thuis op de bank. Kan ik dit als christen doen? Ik denk van niet, maar ik heb goede (wedergeboren) vrienden die er geen probleem mee hebben om thuis te kijken. Dit verwart mij een beetje. Om te zeggen dat “ieder in zijn gemoed ten volle verzekerd moet zijn” vind ik een goedkope oplossing. Ben ik één met de wereld als ik kijk? Wat zegt Gods Woord?


Antwoord

Beste vragensteller,
 
Actuele vraag! We moeten een paar dingen onderscheiden. Voetbal, het spelletje kent de Bijbel niet en ik kan niet uit de Bijbel halen dat een spel -zoals ook voetbal een ‘spel’ is- per definitie verkeerd is. De bekende dr. M. Lloyd Jones “loved football”. Voorwaar, niet de minste getuige van Christus. Mijn gedachte is met hem: het kwaad zit niet in het spel.
 
Maar, waar het kwade wel in schuilt is de wereld er om heen, de sfeer die er aan verbonden is. Wat van voetballers gemaakt wordt, wat voor sfeer er onder de supporters heerst, hoe de commercie er mee aan de haal gaat, in wat voor omgeving je terecht komt, welke geest er in rondwaart. “Voetbal is oorlog”, wordt wel gezegd. Niet het spel, maar wel wat de liefhebbers er van maken moet worden afgekeurd. De vraag is: kan je die twee van elkaar scheiden: het spelletje zelf en de geest die er in en er om heen rondgaat?
 
En dat is de moeilijkheid. Want, je moet inderdaad in je eigen hart verzekerd zijn, maar die verzekering staat in het spanningsveld van enerzijds het spel en anderzijds het wereldje er om heen. Kan je die twee losmaken, zijn die onlosmakelijk met elkaar verbonden? Dat is iets wat je in het gebed voor God zult moeten beslissen. Niets op deze wereld is neutraal - voor God niet, voor elkaar niet. Ook voetbal niet. Helaas hebben de mensen die er het dichtst op zitten 'iets' van gemaakt wat ver van God en godsdienst staat. Maar op afstand kan je het een leuk spel vinden. Aan jou om de keuze te maken voor Gods aangezicht.
 
Veel sterkte daarmee.
 
Gods zegen,
Ds. A. Goedvree

Lees meer artikelen over:

sport(en)
Dit artikel is beantwoord door

Ds. A. Goedvree

 • Geboortedatum:
  16-06-1970
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hellouw
 • Status:
  Inactief
108 artikelen
Ds. A. Goedvree

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
1 reactie
refoweb
19-06-2010 / 12:07
Voor discussies over het voetbal (WK) verwijzen we graag naar ons forum.

Terug in de tijd

Toen Jezus door zijn neef Johannes werd gedoopt ging de hemel open en klonk er een stem die zei: Dit is mijn geliefde zoon. Ik heb dit stuk altijd gelezen en begrepen als een soort startpunt van Jezus...
Geen reacties
19-06-2019
Aan een CGK-predikant. Tijdens de belijdenisdienst lazen we uit de geloofsbelijdenis van Nicea. Daar stond in: "Ik beleid één doop tot vergeving der zonden." Toen de dominee dat voorlas kwam het in mi...
1 reactie
19-06-2013
Aan een dominee uit welke kerk dan ook, die dit probleem ziet en erkent als een probleem. Helaas moeten we opmerken dat er weinig gelezen wordt door de mensen in de kerk. Niet alleen door jongeren, ma...
1 reactie
19-06-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering