Vragen van panellid

Ds. A. Goedvree

Tijdens een catechisatieavond die in het teken stond van christenvervolging zei onze voorganger dat het belangrijk en goed is om Bijbelteksten uit je hoofd te leren, voor het geval je geen mogelijkhei...
23 reacties
18-12-2015
Hoe kon Jezus toenemen in genade bij God als mens op aarde? Hij was toch volmaakt? (Lukas 2:52).
1 reactie
29-10-2015
Ik ben Rooms-Katholiek. Mag ik aan het Heilig Avondmaal bij een protestantse gemeente? Ik heb mijn communie gedaan als Katholiek.
Geen reacties
14-09-2015
Een rare vraag, maar een kruisje achter iemand zijn naam, bijv. in een advertentie of kaartje. Is dat gebruikelijk? Ik heb ooit eens meegekregen dat dat niet hoort/niet netjes is. Ik zoek helderheid h...
1 reactie
10-08-2015
Wordt er in de hel gevloekt? En waar is dat te vinden in de Bijbel?
2 reacties
12-06-2015
Ik las pas iets over ootmoed. Dat mensen met de meeste genade het meest ootmoedig zijn. Maar hoe kun je eigenlijk weten of iemand oprecht ootmoedig is? Want het kan ook lijken dat iemand ootmoedig is....
1 reactie
03-03-2015
In veel artikelen die ik op Refoweb vinden kan over de roeping tot een kerkelijk ambt, lijkt het of een Goddelijke roeping indirect is: "ik werd stilgezet bij etc." Daarnaast lijkt het in meer of mind...
2 reacties
06-12-2014
Ik ben de laatste tijd meer bezig met het christelijk geloof (daarvoor niet) en heb daarom de volgende vraag: Wat is bekering? Ik had vroeger altijd het idee dat je bekeerd bent als je gelooft dat God...
2 reacties
02-10-2014
Kunnen predikanten merken als iemand wordt bearbeid door God? Dat er vrucht is op de prediking? Onze dominee zei eens dat hij dat merkte in de bediening van boven. Wat bedoelt hij daarmee? En vooral: ...
4 reacties
19-08-2014
Luisteren dominees op zondag ook naar een preek van een andere dominee of horen ze bijna nooit een andere preek?
1 reactie
02-07-2014
Vaak worden de woorden van Mattheus 18:20 ("waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden") aangehaald. Woorden die bemoedigend zijn als er bijvoorbeeld een minimale opk...
1 reactie
20-05-2014
 Ik vroeg mezelf af of Nebukadnezar bekeerd is geworden na de periode van zijn beest-zijn.
Geen reacties
08-04-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering