Jezus verschijning aan zijn vijanden

Ds. M.F. van Binnendijk / 1 reactie

21-04-2010, 14:00

Vraag

Waarom is Jezus na Zijn opstanding niet meer aan de wereld verschenen, maar slechts aan Zijn eigen volgelingen? Het resultaat zou toch veel groter geweest zijn als de mensen het verhaal niet uit de tweede hand hoefden te horen?


Antwoord

Beste vraagsteller,

Je vraag is herkenbaar en tegelijk anders dan dat hij doorgaans wordt gesteld. Jij vraagt waarom Jezus niet meer aan de wereld is verschenen maar slechts aan Zijn volgelingen? Ik had eerder verwacht (en misschien ligt dat in je vraag besloten) waarom Jezus niet meer “aan Zijn vijanden” is verschenen.

Ik wil voorop stellen dat het niet waar is dat Jezus niet (meer) aan de wereld is verschenen na Zijn opstanding. Zondag 18 geeft daar een helder en tegelijk zeer bemoedigend antwoord: Jezus is naar Zijn menselijke natuur (met Zijn lichaam) “niet meer op aarde, maar naar Zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijkt Hij nimmermeer van ons.”

Jouw vraag is trouwens zo’n 1700 jaar eerder al gesteld, door ene Porfyrius, iemand die het christendom nogal scherp op de hak nam. Hij moet gezegd hebben, “dat het beter zou zijn geweest, als Jezus Zich na Zijn opstanding zou hebben vertoond aan Pilatus, Herodes, de hogepriester of aan de Romeinse senaat. Dat zou heel wat meer effect hebben gehad dan een verschijning aan een vrouw met een verdachte reputatie zoals Maria Magdalena. Want haar verhaal is natuurlijk enkel hallucinatie geweest, of op zijn beste een soort telegram uit de hemel.”
 
Nog afgezien van de vraag of God ‘resultaat’ wil zien (Hij weet immers wie de Zijnen zijn), gaat het de Heere niet om resultaat in menselijke zin (zeker niet in kwantiteit) maar om mensenzielen tot hun behoud en eeuwige vreugde. Om te delen in Zijn liefde. Alzo lief had God de wereld…

Na Zijn opstanding doet Jezus in wezen niet anders dan wat Hij ervoor deed. Hij zoekt verloren mensen op. Dat had Hij toch immers Zijn leven lang ook gedaan? Daarbij heeft Hij voor Zijn opstanding aan vriend en vijand genoegzaam betuigd, dat Hij de Christus was.

Wel is het zo dat Jezus ná Zijn opstanding Zich niet meer lichamelijk aan Zijn vijanden laat zien. Al is het maar de vraag of Hij dat vóór Zijn opstanding al wel deed. Ze kwamen immers steeds naar Hém toe. Denk aan de Farizeeërs en hun Schriftgeleerden die voortdurend, zelfs vanuit Jeruzalem, naar Galilea werden gestuurd (eerste twee jaren van Zijn bediening). Ze namen Hem waar (zaten op hem te loeren) als Hij in de tempel kwam om te leren (laatste jaar). Of ze lieten Hem ‘ontbieden’ in Zijn laatste dagen. Jezus heeft naar mijn besef nooit Zelf Zijn vijanden opgezocht. Vijanden komen tot Hem, waarvan sommigen zelfs vrienden zijn geworden (Nicodémus, Jozef van Arimathea, vele anderen).

Eén uitzondering wil ik overigens wel maken op het zojuist gezegde. Jezus is na zijn dood in ieder geval verschenen aan één grote vijand: Saulus van Tarzen (Hand. 9; 1 Kor. 15). Die ‘vijand’ heeft zijn leven lang getuigd: “Jezus leeft...!”

Als voorlaatste opmerking nog dit. Toen Jezus rondwandelde op aarde Zijn velen Hem wel gevolgd, maar weinigen zijn Hem trouw gebleven. Voor het ongeloof zou een verschijning van Jezus ná Zijn opstanding evenmin een bewijs zijn geweest als voor degene die Hem volgden enkel vanwege de tekenen die hij deed. Denk alleen eens aan de eerste getuigen van Jezus’ opstanding: de soldaten bij het graf. Zij zijn de wereld ingegaan met de “kennis van Zijn opstanding” (bewijs!) op hun netvlies, maar ze zijn met een met een betaalde leugen en ontkenning de wereld ingegaan.  (Zie ook wat Jezus zegt in Joh. 8:43vv.).

Tenslotte nog dit. Vriend én vijand zullen nog eenmaal allemaal tot Hem komen en hem zien zoals Hij is. Onder hen zijn ook degene, die Hem doorstoken hebben. Tóen, lijfelijk. Maar ook hen die in de eeuwen daarna Zijn Liefdewoord niet hebben (aan)gegrepen.  Zalig, beter af en te prijzen, zijn zíj die niet gezien zullen hebben, maar op het Woord van Zijn belofte nochtans geloven en vertrouwen.

Ds. M. F. van Binnendijk

Tags in dit artikel:

Pasen
Dit artikel is beantwoord door

Ds. M.F. van Binnendijk

 • Geboortedatum:
  30-11-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Stadskanaal
 • Status:
  Actief
170 artikelen
Ds. M.F. van Binnendijk

Bijzonderheden:

Lees ook: het weblog 'Dominee in de bajes'


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
1 reactie
Alphonsus
25-04-2010 / 17:42
Daarbij zal Jezus nooit de behoefte gevoeld hebben om tegen zijn vijanden te zeggen en te tonen: zie je wel, lekker puh.

Terug in de tijd

Beste dominee, als het Avondmaalsformulier gelezen wordt in de kerk of als ik het zelf lees, hoor/lees ik dat we door onze zonden een mishagen aan onszelf/afkeer van onszelf moeten hebben. Dat klinkt ...
Geen reacties
21-04-2017
Bijna twee jaar heb ik verkering. Vorig jaar zijn we verloofd. Over drie maanden hopen we te trouwen. We hebben er samen al meerdere keren over gepraat: hoe het zal gaan met de gemeenschap in ons huwe...
Geen reacties
21-04-2011
De laatste jaren heb ik (vrouw van 30) best veel last van haartjes op mijn bovenlip en aan de zijkanten van mijn mond. De haartjes zijn vrij lang en lijken ook wel donkerder te worden van kleur. Met h...
1 reactie
21-04-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering