Christen herkennen

Redactie Refoweb / 3 reacties

21-04-2012, 12:51

Vraag

Waar kun je een christen aan herkennen? Hoe draag je je christen-zijn uit? Er zijn seculiere mensen of anders-gelovigen die soms 'christelijker' zijn in hun karakter en gedrag wat betreft vriendelijkheid, behulpzaamheid, positiviteit, eerlijkheid. Wat is het verschil met ons dan? Ik probeer mij zo veel mogelijk te gedragen zoals de Bijbel dat zegt. Bij alles wat ik doe denk ik er bij na. Hoe kan je dit meer uit je hart laten komen? Ik vergelijk me altijd met kinderen van God die een grote inspiratiebron voor mij zijn en vraag ik me af: hoe zouden zij reageren/handelen? Vermoeiend. Want ik voldoe daar nooit aan. Hoe kan ik nu ooit laten zien dat het leven als christen met God veel heerlijker en beter is dan een leven zonder Hem?

ADVERTORIAL

HOE breng jij je vakantie door?

Alleen of samen met je vrienden, jongeren- of catechisatiegroep op diaconale jongerenreis naar Oost-Europa? Geef je geloof handen en voeten én doe interculturele ervaring op. Ga in de zomer van 2024 met ons mee op HOEliday!

HOE breng jij je vakantie door?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

3 reacties
1a2b3c
21-04-2012 / 13:17
Hoi vraagsteller, je zegt: Ik vergelijk me altijd met kinderen van God die een grote inspiratiebron voor mij zijn en vraag ik me af: hoe zouden zij reageren/handelen?

We moeten ons niet aan met mensen vergelijken maar: Joh.13:15 Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.
1 Pet.2:21 ... Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;

- " Er zijn seculiere mensen of anders-gelovigen die soms 'christelijker' zijn in hun karakter en gedrag wat betreft vriendelijkheid, behulpzaamheid, positiviteit, eerlijkheid. Wat is het verschil met ons dan?"

Het verschil is dat een christen een ander motief heeft, hij/zij doet het uit liefde voor God en met de liefde van God.
Denk aan de gelijkenis van het onkruid en de tarwe Mat.13: 18 - 23. Het kan uiterlijk heel veel op elkaar lijken. Sterker nog: het onkruid kan er wel eens gezonder uitzien dan de tarwe. Daarom is het maar goed wat wij dat niet hoeven te beoordelen, alleen God kent het hart.

- "Hoe kan ik nu ooit laten zien dat het leven als christen met God veel heerlijker en beter is dan een leven zonder Hem?"

God wil dat we Zijn getuigen zijn, maar Hij vraagt niet dat je de wereld OVERtuigd. Dat is iets wat alleen Hij Zelf doet.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitkomst, wel voor ons leven: houding, woorden, daden.
plderoos
21-04-2012 / 15:06
een christen kun je niet herkennen. Een christen is net zo'n leugenaar, dief, overspeler, gierige, enz. als iedereen. Het enige verschil is dit: Iedereen zoekt de schuld bij een ander en de oplossing bij zichzelf. Een christen zoekt als het goed is de schuld bij zichzelf, en de oplossing bij een Ander. Kortom: het enige, maar dan ook het enige verschil, is het geloof.
waldboy
21-04-2012 / 17:49
Gij geheel anders, Gij hebt Christus leren kennen.
Dat is het enige verschil!
En daar versta ik onder, dat ons hart verandert @plderoos heeft dat al aangegeven.
Niet onze buitenkant en ons gedrag.
Gevangenen bezoeken enz. kan iedereen. De vraag is: vanuit welke bron die je dat?

We moeten ons ook niet vergelijken met anderen. Ook niet met andere kinderen van God.
God heeft ons als unieke mensen geschapen. Een samensmelting van weer twee andere unieke mensen.
Hij wil dat we ook als uniek mens leven. Gekeerd naar Hem toe. Geleid door de Heilige Geest.
Ik denk dat Hij anders Hij ons anders ook niet die heerlijke diepe beleving tussen twee mensen had gegeven, maar een lab. om ons te klonen.

Terug in de tijd

De laatste tijd heb ik telkens last van hoogmoed. Dan denk ik wel eens aan de woorden van de Heere Jezus, die zei: “Ik kom niet om gediend te worden, maar om te dienen.” En dan: Doe ook alzo. Vooral d...
Geen reacties
21-04-2006
Onze opmerking/vraag (echtpaar van 50-plus) is de volgende: Wij zijn gewend om de Bijbel (Statenvertaling) van Genesis tot Openbaring te lezen. We zouden nu bij Leviticus verder moeten gaan, maar we h...
2 reacties
21-04-2016
Dominee Van Rossem heeft op 28-3 een vraag van mij beantwoord. Misschien mag ik hier nog wat nader op doorvragen ter verduidelijking. U schrijft: Wie nog nooit er buiten gezet is, kan ook niet binnen ...
Geen reacties
21-04-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering