Reactie Marijke Rots

C. M. Chr. Rots - de Weger / 13 reacties

16-11-2009, 13:43

Vraag

Er worden nogal eens reacties gegeven op vragen en/of antwoorden die zo snel na publicatie in de vragenrubriek op de site verschijnen dat ik niet anders kan concluderen dan dat er niet of nauwelijks wordt nagedacht over de formulering van een en ander. Daarbij worden oordelen uitgesproken die meer zeggen over degene die de reactie geeft dan over de gestelde vraag of het gegeven antwoord.

ADVERTORIAL

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven. Samen zorgen voor christelijke zorg en hulp. Inspireren om voor jezelf en de ander te zorgen. Drie pijlers waarop De christelijke zorgverzekeraar staat.

Lees verder...

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Antwoord

Op de vraag en het antwoord die geplaatst zijn d.d. 4 november j.l. verschijnen in korte tijd een aantal reacties. Ik heb geen moeite met het aantal, wél met de snelheid van verschijnen. Daar kán niet lang over zijn nagedacht. Er zijn ‘reageerders’ die bij de vragen-van-de-dag meteen hun oordeel klaar hebben zoals blijkt uit het lezen van de tijdsaanduidingen die de redactie bij de publicatie zet. Daar heb ik moeite mee, omdat er wellicht meer kwaad dan goed gedaan wordt aan de vraagsteller...
   
Als ik via de redactie een vraag krijg toegestuurd om te beantwoorden denk ik lang na voor ik iets op papier zet. Slaap er eens een nachtje over. Soms meerdere. Zoek een en ander op. Of raadpleeg andere deskundigen.

Heb ik dan een opzet voor een antwoord geformuleerd dan leg ik dat nog eerst weg om het later door te lezen. Waarbij ik regelmatig iets verander, weghaal of aanvul. Ik ben me er terdege van bewust, dat de vraagstellers anoniem zijn: ik ken ze niet. Ik weet níét méér dan de vraagsteller schrijft. Meestal roept dat bij mij veel vragen op, want er áchter zit wel een bóódschap: wat is de vraag achter de vraag? Wáárom stelt iemand déze vraag? Op dít moment? Aan Refoweb?
 
Juist de anonimiteit bij de vragenrubriek eist zorgvuldigheid in het kiezen van woorden. Vanuit welke achtergrond wordt een vraag gesteld? Geeft het antwoord dat ik op papier zet bevestiging van wat men al weet of vermoedt? Wíl men die bevestiging? Of juist niet?

Ik streef er naar dat mijn antwoord iemand aan het denken zet, zodat er naar ándere dan verwachte wegen gezocht gaat worden om tot een oplossing van het vraagstuk te komen. Luisteren naar de ander is een voorwaarde om elkaar "tot een hand en een voet" te kunnen zijn. De oplossing weet men meestal zelf wel te vinden, zeker na een handreiking die het antwoord poogt te zijn.           

Een bijbelse onderbouwing bij antwoorden mag men inderdaad verwachten op Refoweb: daar is geen twijfel over. Dat betekent –voor mij- een antwoord vanuit een christelijke levensvisie. Dat betekent –voor mij- níét het móéten noemen van een bijbeltekst. Dat betekent –voor mij- zéker niet het noemen van een tekst die een ‘tegentekst’ uitlokt. Theologische discussies... prima. Maar niet in het antwoord op een serieuze vraag naar hulp van een onbekende!

Ik probeer persoonlijke antwoorden te geven, waar natuurlijk ook algemene waarheden in staan. Antwoorden, die door veel mensen gelezen worden... ook door hen die met gelijksoortige vragen worstelen als de vraagsteller. Toch blijf ik erbij dat iedere situatie uniek is, een antwoord dus niet ‘zomaar’ één op één over te zetten is op voor mij niet alleen anonieme vraagstellers, maar die zelfs helemaal géén vraagsteller zijn!

Men hoeft het niet met mij eens te zijn. Dat hoor ik dan graag. In wéldoordachte reacties in plaats van wat ik noem een ‘opwelling’. Ik ben niet uit op mijn gelijk: er komen in iedere vraag teveel factoren bij die niet in de vraag te lezen zijn, terwijl de gestelde vraag toch de enig beschikbare informatie is en blijft om tot een gefundeerd en niet veroordelend antwoord te komen!   

Marijke Rots

C. M. Chr. Rots - de Weger

C. M. Chr. Rots - de Weger

 • Geboortedatum:
  18-02-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Aalten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Marijke leverde op 25-05-2017 haar 1000ste antwoord in de vragenrubriek af. Lees hier het jubileuminterview.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

refoweb
13 reacties
henkie
16-11-2009 / 13:44
Hier hoef ik niet lang over na te denken! ;-)
Chapeau, Marijke!
javisje
16-11-2009 / 14:02
Volgens mij bedoeld de vraagsteller niet het antwoord op de vraag van Marijke, maar op de reacties die leden plaatsen??!! Of heb ik het mis.
PrinceCaspian
16-11-2009 / 15:43
@Javisje, het is géén vraag, maar een reactie van Marijke Rots op de antwoorden die onder de vragen worden gezet. Ze heeft overigens ook gelijk.
javisje
16-11-2009 / 15:53
Ok, dat was niet helemaal duidelijk. Als je de vraag leest vanuit een andere vraagsteller komt t een beetje vreemd over. Bedankt voor de verduidelijking.
Annet76
16-11-2009 / 16:44
Deze vraag – en antwoord – roept nogal wat weerstand bij me op. Ik heb ook op de betreffende vraag gereageerd en nee…. daar denk ik geen dagenlang over na!
Ten eerste verdwijnen de meeste vragen binnen enkele dagen al van het eerste scherm en worden ze een stuk minder interessant om te blijven opzoeken.

Er wordt in mijn beleving wel degelijk nagedacht over de antwoorden die door ‘de reageerdersw’ worden gegeven. Een enkele uitzondering daargelaten.
Daar doet de snelheid van verschijnen toch helemaal niks aan af? Dat vind ik onzin. Een reactie binnen een minuut kan evenzogoed waardevol zijn als eentje waar dagenlang aan is gewerkt.

Het Internet is en blijft een open medium en daarin kun je nu eenmaal dergelijke dingen niet afschermen. Als iemand serieuze vragen en of problemen heeft, mag men ook serieuze antwoorden verwachten en dan zal iedereen persoonlijk zijn best doen om zijn/haar standpunt te doen gelden.
De vragensteller hoeft het natuurlijk niet altijd per definitie met de deskundige eens te zijn, maar hij/zij kan ook door de reageerders aan het denken worden gezet.

Als je niet op reacties van buitenstaanders zit te wachten zou ik bij voorbaat al niet kiezen om mijn vraag via het internet te stellen. Op dat moment zijn er toch ook andere wegen te bewandelen?

Bovendien ben ik van mening dat er soms wel eens vragen tussen zitten die beter door ‘reageerders’ worden beantwoord dan door de deskundige zelf. Daarmee wil ik dan niets af doen aan de deskundigen, maar soms is een frisse ‘niet –deskundige’ maar vooral ook nuchtere kijk op dingen helemaal niet zo verkeerd toch?

Een aanvulling, verbetering, of zelfs een tegenstrijdige reactie moet toch gewoon mogelijk zijn lijkt me…ik vind er helemaal niks mis mee, zolang je de ander maar in zijn of haar waarde laat.

Ik begrijp dit probleem niet zo….
eduard1
16-11-2009 / 17:01
@Redactie
Is dit een echte ingediende vraag? Die is dan wel snel beantwoord, zeg. Kort geleden las ik nog dat er een flinke wachttijd was.

Of........... is deze vraag gefingeerd, speciaal en alleen om Marijke de gelegenheid te geven deze reactie nu te plaatsen?
refoweb
16-11-2009 / 18:26
@Eduard:
Het is geen vraag maar een opmerking van Marijke over de reacties op haar antwoord. De vraag en antwoord-vorm van de vragenrubriek zorgt wellicht voor wat onduidelijkheid maar dit is helaas niet per antwoord aan te passen.

Verder is het bovenstaande op volgorde van binnenkomst geplaatst.
eduard1
16-11-2009 / 18:28
Oké, helder. Bedankt.
1a2b3c
16-11-2009 / 19:04
De tijd die bij een vraag staat klopt vaak niet met de werkelijke tijd waarmee hij op de site verschijnt.
Maakt me verder niets uit maar je kan dan niet de conclussie trekken dat er nauwelijks is over nagedacht als de vraag er al 20 minuten staat terwijl er anders vermeld staat.
Andries_H
16-11-2009 / 19:09
Bij de bewuste vraag/antwoord was ik de eerste die daar een reactie op gaf. Het was misschien snel, maar ik blijf bij mijn reactie. Ik doe daar niks af aan het antwoord van Marijke (ik ben het juist heel vaak met haar eens), maar probeer wel iets toe te voegen. (In dit geval dat een relatie één fundament moet hebben.)

Naar mijn idee was de vraag ("Liefde overwint alles, zegt u. Ook in dit geval?") niet compleet beantwoord. In dit geval vind ik dat ik als 'reageerder' best mag aanvullen.


Het spijt me wanneer Marijke zich hierdoor in haar professionaliteit miskend voelde. Dat was niet zo bedoeld.
Gretchen
16-11-2009 / 22:00
Marijke is super!
Pompelmoen
16-11-2009 / 22:17
Wat ik hierbij nog kan aanvullen is het volgende: het is nu eenmaal veel eenvoudiger om te reageren op een antwoord - bijvoorbeeld uitspreken wat er wat mij betreft nog mist in het antwoord - dan het primaire antwoord van a tot z te formuleren.

@Marijke Rots:
Mevrouw Rots, ik heb waardering voor de zorgvuldige wijze van handelen die u beschrijft. Dat neemt niet weg dat de een wat sneller denkt en associeert dan de ander. Dat hoeft niets te zeggen over de weloverwogenheid ervan. Prima als u uw tijd neemt. Er zijn ook namen van bepaalde meelezers (het woord 'reageerders' doet me te veel aan GeenStijl denken) die ik regelmatig vlot zie opduiken, terwijl ik geenszins de indruk krijg dat zij minder weloverwogen antwoord geven.

In het algemeen: ik kan me wel indenken dat het even wennen is dat zo veel mensen meelezen met uw antwoorden. Als maatschappelijk werker bent u ongetwijfeld gewend om één op één contact te hebben en dat het gesprek dus onder vier ogen plaatsvindt. Wat dat betreft stelt niet alleen de vragensteller zich kwetsbaar op, maar degene die antwoord geeft ook!

In uw antwoorden vind ik dat u duidelijk uw hart laat spreken, dus ik zou me daar geen zorgen over maken. Zie alle reacties gewoon als een aanvulling, en niet correctie of aanval! (extreme namen uitgezinderd, maar ik denk dat die inmiddels ook wel bekend zijn)
Andries_H
16-11-2009 / 22:53
@Pompelmoen

Prima verwoord!

Terug in de tijd

Wij zijn zeven jaar zeven jaar getrouwd en sinds wij kinderen hebben (4,2,0) is ons leven erg veranderd. Vooral de relatie tussen ons. Ik heb totaal geen zin meer in gemeenschap. Alles staat me tegen ...
Geen reacties
16-11-2006
Wij hebben drie kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De eerste is met een keizersnede geboren, de tweede 'natuurlijk', wat achteraf niet zo geboren had mogen worden en waar ik een trauma aan heb ...
Geen reacties
16-11-2006
Als ouders hebben wij onze oudste zoon altijd gestimuleerd om lid te worden van een studentenvereniging. Dit heeft hij dan ook gedaan. Na gekeken te hebben bij de vrijgemaakte vereniging, de CSFR en d...
3 reacties
16-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering