Artikelen met tag

kinderdoop

Aan ds. Van den Brink. Graag reageer ik op uw antwoord in de 'Doop is inlijving in het lichaam van Christus'. Daarin antwoordde u in drie punten en vooral dat laatste punt vind ik eigenlijk wat vaag. ...
Geen reacties
22-09-2023
Beste ds. G. A. van den Brink. Ik zou u graag enkele vragen willen stellen over de doop. Het lijkt waarschijnlijk bijna onmogelijk om nog een vraag te stellen die niet direct, dan wel indirect is be...
Geen reacties
20-09-2023
Een vraag aan ds. G. A van den Brink. U heeft een aantal vragen over de doop beantwoord. Ook over het toelatingsbeleid van de doop en dat als je een kind doopt, het de verwachting moet zijn dat hij/...
Geen reacties
18-09-2023
Zou je op basis van het doopformulier kunnen zeggen tegen je kind: door de doop ben jij een kind van God. Toen je gedoopt werd heeft God je namelijk tot Zijn kind aangenomen, zo lees ik in het formuli...
Geen reacties
14-09-2023
Aan ds. Van den Brink. Het is gevaarlijk om met een goed onderlegde theoloog in discussie te gaan, maar omdat ik uw antwoord 'Ruim toelatingsbeleid Heilige Doop' verwarrend vind, waag ik het toch. O...
Geen reacties
11-09-2023
Dr. Van den Brink zegt in het antwoord 'Ruim toelatingsbeleid  heilige doop' het volgende: "Maar Gods doop was wel oprecht. Jij hoeft niet te twijfelen aan Gods betrouwbaarheid. Je mag jouw doop bes...
Geen reacties
06-09-2023
Beste dominee Van den Brink. U stelt in het antwoord op deze vraag 'Doop is (g)een pleitgrond' dat een terugkeer naar de gereformeerde doopleer beslist gevolgen zou hebben voor de dooppraktijk. Daar...
Geen reacties
29-08-2023
Geachte dominee Van den Brink. Ik zou graag wat vragen willen stellen n.a.v. uw antwoord op 'Beloften voor onbekeerden'. U noemt daar een aantal teksten uit Ezechiël. Ik snap niet zo goed dat u dit ...
Geen reacties
21-07-2022
Aan ds. G. A. van den Brink. U schrijft in uw antwoord op “Verbond en doop bij Gereformeerde Gemeenten in Nederland” over Bostons verhandeling over de kinderdoop. Waar kan ik die vinden? Bedoelt u daa...
Geen reacties
28-06-2022
Ds. G. A. van den Brink heeft uitvoerig een aantal vragen beantwoord over over de relatie tussen verbond, doop en belofte. Erg leerzaam, maar ook confronterend gezien de huidige dooppraktijk in veel R...
Geen reacties
13-01-2022
Vraag 1: Ik heb een paar vragen aan ds. Van den Brink n.a.v. het antwoord op de vraag 'De relatie tussen verbond, doop en belofte'. Als de kerk naar het oordeel van de liefde iedere gedoopte als uit...
Geen reacties
09-12-2021
Aan ds. Van den Brink. Ik stel deze vraag n.a.v. het antwoord “beloften van verbond en beloften van evangelie.” Ik heb veel geleerd van dit antwoord. Zelf kom ik uit de Gereformeerde Gemeenten in Nede...
Geen reacties
23-11-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering