Vragen van panellid

Ds. G.A. van den Brink

Aan ds. G. A. van den Brink. Vanwege m'n kerkelijke achtergrond heb ik veel geworsteld met vragen rond de toeëigening van het heil en ik moet eerlijk bekennen dat ik van die achtergrond niet helemaal ...
Geen reacties
25-09-2023
Aan ds. Van den Brink. Graag reageer ik op uw antwoord in de 'Doop is inlijving in het lichaam van Christus'. Daarin antwoordde u in drie punten en vooral dat laatste punt vind ik eigenlijk wat vaag. ...
Geen reacties
22-09-2023
Beste ds. G. A. van den Brink. Ik zou u graag enkele vragen willen stellen over de doop. Het lijkt waarschijnlijk bijna onmogelijk om nog een vraag te stellen die niet direct, dan wel indirect is be...
Geen reacties
20-09-2023
Een vraag aan ds. G. A van den Brink. U heeft een aantal vragen over de doop beantwoord. Ook over het toelatingsbeleid van de doop en dat als je een kind doopt, het de verwachting moet zijn dat hij/...
Geen reacties
18-09-2023
Zou je op basis van het doopformulier kunnen zeggen tegen je kind: door de doop ben jij een kind van God. Toen je gedoopt werd heeft God je namelijk tot Zijn kind aangenomen, zo lees ik in het formuli...
Geen reacties
14-09-2023
Aan ds. Van den Brink. Het is gevaarlijk om met een goed onderlegde theoloog in discussie te gaan, maar omdat ik uw antwoord 'Ruim toelatingsbeleid Heilige Doop' verwarrend vind, waag ik het toch. O...
Geen reacties
11-09-2023
Dr. Van den Brink zegt in het antwoord 'Ruim toelatingsbeleid  heilige doop' het volgende: "Maar Gods doop was wel oprecht. Jij hoeft niet te twijfelen aan Gods betrouwbaarheid. Je mag jouw doop bes...
Geen reacties
06-09-2023
Geachte dominee G. A. van den Brink. Graag zou ik u een vraag willen stellen over het gebed. De predikant in onze kerk benadrukt tot mijn spijt heel sterk de standen in de genade. Hij gelooft in bepaa...
Geen reacties
04-09-2023
Beste dominee Van den Brink. U stelt in het antwoord op deze vraag 'Doop is (g)een pleitgrond' dat een terugkeer naar de gereformeerde doopleer beslist gevolgen zou hebben voor de dooppraktijk. Daar...
Geen reacties
29-08-2023
Geachte ds. G. A. van den Brink. In een artikel in Daniel van ds. A. Verschuure staat dat de doop enkel een voorrecht is, maar geen pleitgrond. Is dit wel een bijbelse visie op de doop? Ook in dit art...
Geen reacties
24-08-2023
Vraag voor dominee G. A. van den Brink. Hoe denkt u over de uitdrukking "bekering is voor 100 procent Gods werk en tegelijkertijd 100 procent  de verantwoordelijkheid van de mens"? Vaak wordt dan de v...
Geen reacties
21-08-2023
Aan ds. G. A. van den Brink. Onlangs hield u deze lezing (zie onder) over wet of evangelie bij Geloofstoerusting: Opnieuw erg verhelderend, maar op een enkel punt toch ook wel verwarrend. U zei dat ...
Geen reacties
14-08-2023
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering