Vrijgezellenfeest en bruiloft van onkerkelijke vriendin

C.A. Hoekman / Geen reacties

09-07-2024, 14:12

Vraag

Ik heb veel onkerkelijke vriendinnen, waarmee ik altijd uitging. Nu ben ik door Gods genade tot geloof gekomen en ga ik niet meer uit omdat de kerk en de wereld niet samen gaat. Alleen nu gaat mijn beste vriendin trouwen over een paar weken en heb ik daar een vrijgezellenfeest en bruiloft van. Ik wil eigenlijk niet uitgaan, maar hoe leg ik dit uit? Het komt dan over als: jij mag niks meer. Maar ik wil juist laten zien dat dat helemaal niet zo is. Ook met de muziek op zo’n bruiloft voel ik me niet fijn, maar ik wil dan ook niet alleen al halverwege de avond weggaan. Hoe kan ik hier mee om gaan?


Antwoord

Beste jonge vrouw,

Wat een wonder dat God zulke mensjes zoals jij en ik wil hebben. Want wees eerlijk, daar hebben we het niet naar gemaakt. Je had veel onkerkelijke vriendinnen, waarmee je altijd uitging. En dan zegt God: stop! Adam, Eva waar ben je? Kom tevoorschijn en vertel nu eens eerlijk waarom je voor Mij bent weggekropen? Ja, Heere God, ik had er geen zin in om U te dienen, ik vond het veel leuker bij mijn vriendinnen en vrienden. Hoefde ik geen rekening met U te houden en hadden we veel lol. Wat is God toch oneindig groot en goed, want Gods genade brengt zondaren weer thuis bij God. En dan, ja dan is je zonde belijden eigenlijk vanzelf. Verloren zonen en dochters gaan op weg, terug naar hun God en Maker. Waarom? Omdat er maar één oorzaak is. Onze Heere Jezus Christus heeft de weg terug naar Gods liefdehart gebaand voor weglopers zoals jij en ik. Nu is er maar één weg  die overblijft, deze heerlijke Zaligmaker volgen, zoals Hij Zelf zegt: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis dagelijks op en volge Mij (Lukas 9:23).

Eigenlijk is dit Woord van de Heere Jezus het hele antwoord op je vraag. Want tot geloof komen is toch niet meer en niet minder dan Jezus volgen. Dat is de teugels van je leven uit handen geven en deze Jezus laten sturen, regeren en leiden. Maar ook je oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen, kort bij Hem en achter Hem aan. Drie zaken benadrukt de Heere Jezus sterk: jezelf verloochenen, elke dag kruis dragen en volgen. Maar omdat jij en ik daar zoveel moeite mee hebben, gaan we vragen stellen. En het zijn dikwijls vragen waar we het antwoord al op weten, maar die we eigenlijk niet onder ogen willen zien. Ik herken dat wel bij mezelf. Hoe kan ik hier nu mee om gaan? Hoe? Leer me volgen zonder vragen. Het is gauw gezegd, maar een les die ons hele leven geleerd moet worden. Maar ik durf niet, geeft U me moed. Ik kan het niet, geeft U me wijsheid. Ik wil het niet, overwin me door Uw liefde en breek m’n onwil. Overgave aan Jezus!

Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
Uw goede Geest bestier' mijn schreden,
En leid' mij in een effen land.  

Ik denk aan Timotheüs. Paulus schrijft aan zijn jonge broeder Timotheüs een heel mooie pastorale brief. Deze jonge broeder is ouderling in Efeze en staat midden in de branding van het leven in een gemeente waar ook van alles mis is. Er is ruzie, afgunst, verdachtmaking, hebzucht, opgaan in een wereld die ogenschijnlijk alles te bieden heeft, maar zo onnoemlijk leeg laat. Je herkent het wel, denk ik. Het lijkt wel een gemeente uit 2024.

Maar ondanks alles een gemeente van Jezus Christus. En Paulus weet dat allemaal, want hij heeft zelf deze gemeente gesticht. Hij wil zijn jonge broeder bemoedigen en stuurt deze brief. Een brief die niet alleen Timotheüs bedoelt en onderwijst, maar ook ons na zoveel eeuwen. Het is bemoedigend en vertroostend in ons dagelijks leven.

We lezen samen 1 Timotheüs  6:11 en 12: ”U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.”

Timotheüs, luister eens. Je bent een mens Gods, je behoort God toe. Een mens waarin God Zijn goede werk begonnen is. Een mens waarin Gods liefde in het hart is uitgestort en die tot het geloof in de Heere Jezus Christus is gekomen. De bruggen naar de wereld zijn opgehaald, en het verlangen om naar Gods wil te handelen is geboren in zijn hart en dat wil hij ook laten  zien in zijn leven. Je hebt nog één verlangen om goed van God te spreken en de Naam van de Jezus bekend te maken, ook aan je vrienden en vriendinnen waar je vroeger mee uitging. Maar je moet ook tegen de stroom in roeien. Het leven van het geloof is geen glijbaan, maar een loopbaan. Een renbaan, zoals vroeger lopers in de loopbaan alles verzaakten om de prijs te behalen. Jezelf  verloochenen, alle last en zonde, alle verhinderingen en verzoekingen overwinnend. Ziende op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus. Die om de vreugde Hem in het vooruitzicht gesteld, het kruis heeft verdragen en de schande veracht (Hebreeën 12). Voor wie? Mensjes die in eigen kracht niets kunnen, die smekend vragen: hoe kan ik hier mee om gaan? Voor een mens die God toebehoort, maar die zoveel moeite heeft om Gods Naam te belijden. Zo onvrijmoedig en toch geroepen om de goede belijdenis af te leggen. Immers dat hoort bij de goede strijd van het geloof, achter Jezus aan. Zien op Jezus is zo heerlijk, dan is grijpen naar het eeuwige leven een diep verlangen om altijd bij Jezus te horen en bij Jezus te zijn. Onze Heere Jezus Christus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft. Met Zijn bloed heeft Hij zijn belijdenis bezegeld, en dat wist Hij reeds voor Hij ging lijden en sterven. Onze belijdenis kan vrienden kosten. Maar Jezus maakt zulke mensjes als wij zijn, door Zijn belijdenis, tot Zijn vrienden. Een vriendschap die nooit verbroken kan worden omdat Hij voor ons  bidt, ons leidt en regeert.

Wat denk je? Zou je je vriendin niet opzoeken en heel eerlijk, liefdevol en zachtmoedig gaan vertellen wat God in jouw leven gedaan heeft. Dat je de Heere Jezus wilt volgen en niet jezelf, zoals vroeger. Vertel ook dat het zo goed is bij God te horen. En dat God om Jezus’ wil ook haar God wil zijn. En dat je vooral moet kunnen bidden tot God bij alles wat je doet. En zou dat kunnen bij het  vrijgezellenfeest? En bij muziek die niets heeft met Gods heiligheid. Misschien komt er dan wel geen muziek en kun je de bruiloft bijwonen. Bespreek het heel eerlijk. Vergeet nooit je eertijds. En wees klein en ootmoedig. Hier gaat het niet over het feit dat je niets meer mag, maar dat je het niet meer wilt en kunt. Je wilt de Heere Jezus volgen. Probeer je vriendin te winnen voor de dienst van Koning Jezus. Als Hij jou wilde hebben, is ervoor je vriendin een even gewillige Zaligmaker. Jezus schaamde Zich niet om de goede belijdenis voor Pilatus met Zijn bloed te bezegelen. Zie dan op deze vriendelijke Heiland, die precies weet hoe zwak van moed wij zijn, maar Die met ons mee gaat, omdat Hij volmaakt weet: zonder Mij kun je niets doen. Jezus alleen en Jezus helemaal.

Zing maar:

Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zoo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Hartelijke groet,
C. A. Hoekman, Kapelle

Lees meer artikelen over:

feest
Dit artikel is beantwoord door

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
106 artikelen
C.A. Hoekman

Bijzonderheden:

Dhr. Hoekman was ruim 40 jaar ouderling in de Ger. Gem.

Bekijk ook: 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. Paul. Ik ben een heks, een wicca. Waarom zou ik in uw God willen geloven en wat zou ik daarvoor moeten doen?
36 reacties
09-07-2012
De laatste maanden heb ik heel veel last van kramp in mijn kuit en/of voet. Vooral op bed of als ik even op de grond ga zitten en dan mijn been verleg. Wat kan ik hieraan doen? (ik ben niet zwanger).
3 reacties
09-07-2012
Aan iemand van de Gereformeerde Gemeente. De laatste tijd denk ik veel na over bekering. In de kerk, thuis en op school hoor je vaak dat bekering noodzakelijk is. Als je niet bekeerd wordt, kom je nam...
1 reactie
09-07-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering