Elke gelovige is in Christus volmaakt

Ds. D. J. Budding / Geen reacties

09-07-2024, 10:40

Vraag

Aan ds. D. J Budding. Onlangs preekte u in onze gemeente over Hebreeën 9:14 ; over het bloed van Christus dat het geweten zal reinigen van dode werken om de levende God te dienen. U zei in de preek dat als we door Hem zijn gereinigd, we geen zonden meer hebben, want al mijn zonden zijn op Hem gelegd. We zijn volmaakt. Voelen we dit altijd zo: nee! (door die oude mens) maar we zijn het wel. Ik denk dat dit voluit Bijbels is. Dank u wel daarvoor. Ik denk bijvoorbeeld ook aan Romeinen 6:11.

Toch is de boodschap van onze eigen predikant (en ik hoor het veel om me heen) dat we zondaren zijn en dat we altijd zondaren blijven totdat we onze laatste adem uitblazen. Daar ligt in de preek altijd grote nadruk op. Ik vind dat lastig. Kunt u daar iets meer over zeggen? Naar mijn mening is de boodschap die ik in onze gemeente hierover hoor anders dan wat u zegt en ik denk dat we God hiermee te kort doen.


Antwoord

Allebei is waar. Elke gelovige is in Christus volmaakt. “Alsof wij nooit zonde hadden gekend of gedaan.” Christus is een volkomen Zaligmaker. Hij heeft volmaakt voldaan voor al degenen die geheiligd worden. Maar geloven is als eten en drinken. Daarom heeft de Heere Jezus het Heilig Avondmaal ingesteld. Zo zeker als wij met onze mond het brood eten en de wijn drinken. Zo zeker heeft Hij al onze zonden op het vloekhout weggenomen.  Als wij geestelijk leven genieten wij daarvan. “Proeft en smaakt dat de Heere goed is.” Dat is heel persoonlijk. Niemand kan voor een ander geloven, eten en drinken.

Soms kan het ook donker zijn in het leven van een gelovige. “Als wij in duisternis wandelen en geen licht hebben, laten we dan vertrouwen op de Naam des HEEREN.” De waarheid van volledige vergeving is niet afhankelijk van ons gevoel. Ook al gevoelen we het niet of gevoelen we het tegendeel. Het is toch zo. Omdat Christus het gedaan en beloofd heeft. Toch hunkert elke gelovige naar een vers gevoel van vergeving en vrede met God. Geloven is niet een theorie. Het is de levende omgang met de levende God.

Toch is er ook een andere kant. Zolang wij in dit leven zijn, zijn nog lang niet volmaakt. Als Christus door Zijn Geest in onze harten woont, doet Hij twee dingen. Hij maakt ons zeker van de vergeving die wij in Christus hebben. En Hij werkt en versterkt het verlangen in ons om op Christus te lijken. Lees in dit verband Filippenzen 3. Wij jagen naar de volmaaktheid, maar zijn het nog niet. Maar als wij één zijn met Christus zullen wij het spoedig en eeuwig zijn. Volmaakt in Hem, volmaakt door Hem en altijd bij Hem.

Als je predikant deze zaken niet Bijbels evenwichtig zou preken, is het zaak om hierover in liefde met hem te spreken.

Hartelijk gegroet en Gods zegen,
Ds. D. J. Budding

Dit artikel is beantwoord door

Ds. D. J. Budding

 • Geboortedatum:
  20-09-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Waarder
 • Status:
  Actief
6 artikelen
Ds. D. J. Budding

Bijzonderheden:

Bekijk ook:


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Bestaat er zoiets als een verantwoorde (titel)lijst van de liedjes van Elly & Rikkert? Ik vind veel -christelijke- liedjes van hen mooi en raak en zou graag een reformatorische selectie zien van hun t...
7 reacties
09-07-2016
Ik ben 20 jaar en heb paar keer een aanzoek gehad van een jongen. Ik vond het niks en wilde er niet op ingaan. Ik kende de achtergronden, voorbeeld overmatig alcohol gebruik/hebben van een ernstige ps...
Geen reacties
09-07-2008
In Johannes 1 wordt beschreven hoe het Woord vlees werd. Dit verwijst naar Genesis 1 waar wordt gezegd hoe Jezus het Woord van God is. De Bijbel zegt ook dat Jezus de Zoon van God is. Mijn vraag is...
Geen reacties
09-07-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering