Profetische voorzeggingen begrijpen

Ds. A. Simons / Geen reacties

05-07-2024, 15:51

Vraag

We denken dat we in de Bijbel alles kunnen lezen i.v.m. de eindtijd en hoe het met Israël zal gaan. Veel christenen hebben al een beeld hoe het zal gaan in de eindtijd, onder andere ook over het duizendjarig vrederijk, de regering van Jezus vanuit Jeruzalem en de opname van de gemeente. Maar wat zegt de Bijbel nu precies hierover? Kunnen we alles aflezen in de Bijbel  wat gaat gebeuren in de eindtijd met Israël en de rest van de wereld?

Volgens mij is dat erg moeilijk omdat de profetische voorzeggingen erg moeilijk zijn te begrijpen. En ook de Holocaust is niet voorzegd in de bijbel volgens mij. Of toch wel? Zal dan wat  nu gaat gebeuren met Israël, Hamas en Gaza, etcetera, wel uit de profetieën op te maken zijn? Kunt u hier iets meer over zeggen, ook wat betreft de voorzegging in de Bijbel van de Holocaust.


Antwoord

Dank voor je uitgebreide vragen in betrekking tot de eindtijd waarin wij leven. Eén van je vragen is of de Bijbel een boek is waarin precies omschreven wordt wat voor de deur staat. Ik denk zoals jij het verwoord, dat je zo de Bijbel niet kunt lezen. Wel wordt er in grote lijnen omschreven wat de toekomst ons zal brengen.

Neem bijvoorbeeld Openbaring 5 waarin ons verteld wordt over de boekrol die verzegeld is met zeven zegelen. Johannes huilde omdat niemand waardig was om deze boekrol te openen. Wij weten dat de Leeuw uit Juda’s stam waardig was om die boekrol te openen waarin de tekenen van de tijd geschreven waren. Vanaf Openbaring 6 tot 22 wordt beschreven wat ons te wachten staat. Dat neemt niet weg dat er veel dingen in opgetekend zijn waar wij het rechte licht nog niet over hebben. Daniel profeteert in het twaalfde hoofdstuk vers 4 dat hoe dichter we bij deze tijd zullen zijn, hoe helderder de dingen zich zullen openbaren.

In de tweede plaats is de Bijbel geen puzzelboek. Het is geen legpuzzel. Er liggen soms duizenden stukjes op de tafel die we niet goed in elkaar kunnen leggen. Zo is het ook met de toekomst. Er lopen veel lijnen vanuit de profetieën naar de tijd die we tegemoet gaan maar we krijgen ze niet allemaal sluitend.

In de derde plaats zijn veel profetieën gedeeltelijk vervuld. Het is net als een rij bergen. De eerste berg zien we liggen in de verte. Maar de tweede gaat schuil achter de eerste. Hoe dichter we bij komen hoe helderder het wordt. Een mooi voorbeeld is uit Joel. Petrus zegt op de Pinksterdag (Handelingen 2) dat deze Schriftplaats heden vervuld wordt. Toch blijkt uit Joel (Joel 2) dat er ook nog onvervulde beloften beschreven staan die op vervulling wachten.

Als laatste je vraag over de Holocaust. Staat dit letterlijk zo omschreven in de Heilige Schrift? Nee, niet zo letterlijk, maar wel dat Gods oordelen zich over Zijn Verbondsvolk zich zullen voltrekken (Zacharia 13:7-9 / Zefanja 3 enzovoorts. ). De grote verdrukking zal zijn sporen trekken ook door en rond Zijn volk Israël voordat de dag komt dat gans Israël zal zalig worden (Romeinen 11:25).

En de Geest en de bruid die zegge: Kom! Ja kom haastiglijk Heere Jezus (Openbaring 22).

Groet ds. A. Simons

Lees meer artikelen over:

eindtijd
Dit artikel is beantwoord door

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg-Homoet
 • Status:
  Actief
164 artikelen
Ds. A. Simons

Bijzonderheden:

Bekijk ook:


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een vrouw van rond de 40 en ik ben al diverse jaren samen met mijn partner. Ik heb tieners en hij is een fantastische stiefvader voor hen en een geweldige partner voor mij. Sinds ruim een jaa...
14 reacties
04-07-2023
Mijn vraag is eigenlijk redelijk complex. Ik hoop één en ander hieronder te kunnen uitleggen en hoop vooral op advies. Allereerst: ik ben homoseksueel. Het is niet iets waar ik trots op ben, maar niet...
Geen reacties
04-07-2017
Ik heb een vraag over 1 Timotheüs 3, naar de vereisten van diakenen. In het gedeelde over de opzieners (ouderlingen) is duidelijk dat het een functie betreft die alleen mannen kunnen bekleden. Maar ...
Geen reacties
04-07-2023
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering