Getuigenis van koning Asa

Ds. W. J. C. Blijderveen / 2 reacties

08-04-2024, 12:30

Vraag

In 2 Kronieken 15 wordt een goed getuigenis van koning Asa gegeven: hij deed de afgoden weg uit het land, zette zelfs Maächa af als koningin toen zij een afgodsbeeld gemaakt had, herstelde het interieur van Gods huis, er werd een eed voor de HEERE afgelegd, en er staat zelfs “het hart van Asa was VOLKOMEN, AL ZIJN DAGEN…”

En dan in hoofdstuk 16 wordt alles anders: Asa vraagt hulp aan Syrië, hij laat de profeet Hanani in de gevangenis gooien en als hij ziek wordt raadpleegt hij geneesheren in plaats van God. Dat is allemaal best opvallend. Heeft hij niet volhard tot het einde, of is hij gestorven in ongerechtigheid die toch vergeven is; zijn hart werd immers volkomen met God genoemd?


Antwoord

Beste vragensteller,

Als ik eerlijk ben, dan herken ik bij het lezen van dit Bijbelgedeelte de vragen die je stelt helemaal. Het begint zo geweldig mooi met Asa. Hij geeft op godsdienstig gebied krachtig leiding aan het volk en zijn hart is helemaal op de Heere gericht. En dan gaat het bij het ouder worden eigenlijk helemaal mis. 

Er zijn verschillende verklaringen gegeven. Sommigen zijn van mening dat Asa bij het ouder worden te maken heeft gekregen met bepaalde ouderdomsziekten waardoor hij niet meer helder kon nadenken en wellicht dementeerde. Als ik eerlijk ben, vind ik dit zelf een gezochte verklaring. De handelswijze van Asa in hoofdstuk 16 getuigt van een berekenend politiek inzicht. De Heere houdt hem er ook nadrukkelijk voor verantwoordelijk. 

Anderen menen dat Asa ondanks alles een kind van God is geweest en gebleven, ondanks de fouten die hij maakte aan het einde van zijn leven. Bij deze verklaring vraag ik me af of er niet teveel gelezen wordt in de woorden dat het hart van Asa volkomen was. 

Zelf denk ik dat de Bijbelschrijver ons geen oordeel over het hart van Asaf geeft. In hoofdstuk 15 geeft de schrijver aan dat Asaf met zijn hart gericht geweest is op de dienst van de Heere. Dat is een rode draad in zijn leven en tekenend voor zijn regeerperiode. Dat is wat zichtbaar geweest is voor de mensen om hem heen. Echter, aan het slot van zijn leven verandert die houding. Dat is aangrijpend om te zien en een waarschuwing voor ons om deze weg niet te bewandelen. Het is belangrijk dat we ons laten gezeggen door de Heere en Zijn Woord. 

Het oordeel over Asa’s leven en eeuwige bestemming ligt in Gods handen. De Heere kende het hart van de koning en doorgrondde hem volkomen. 

Hartelijke groet,
Ds. W. J. C. van Blijderveen 

Dit artikel is beantwoord door

Ds. W. J. C. Blijderveen

 • Geboortedatum:
  04-10-1987
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Kruiningen
 • Status:
  Actief
3 artikelen
Ds. W. J. C. Blijderveen

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
2 reacties
Tonny
08-04-2024 / 12:57
Als David was gestorven midden in zijn zonde met Batseba zouden we wellicht dezelfde vragen hebben.
Ook Salomo werd er niet beter op aan het einde van zijn leven.

Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
CrA
15-04-2024 / 11:00
Beste vraagsteller, het is de Heilige Geest is Die dit getuigenis geeft over Asa in het Woord. En dat is de Geest van waarheid en Zijn getuigenis is het einde van alle tegenspraak.

Terug in de tijd

Er is veel geschreven over hoofdbedekking tijdens kerkdiensten. Het doel ervan is me wel duidelijk. Ik heb er ook geen probleem mee als vrouw om een hoed te dragen en vindt het een uitdaging om daarin...
Geen reacties
08-04-2015
Wanneer en waarom is er een "Week van Voorbereiding" voor de Avondmaalsviering ingesteld en hoe kun je hier zelf (thuis) een invulling aan geven? En waarom heeft niet elke kerk/gemeente dit?
2 reacties
08-04-2011
Hoe kan het dat ik nooit van iemand kan houden? Ik bedoel dan houden van/verliefd zijn/relatie willen.... Nu ben ik geneigd om een relatie aan te gaan met het idee van "ik vind hem aardig dus zal er d...
Geen reacties
08-04-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering