Drie discipelen vallen in slaap

Ds. W. C. Meeuse / 1 reactie

29-03-2024, 13:00

Vraag

Het viel me tijdens Bijbelstudie op dat de Heere Jezus Petrus, Johannes en Jakobus apart neemt zowel op de berg der verheerlijking als in Getsémané. Beide keren vallen ze in slaap. Ik vraag me af wat dat betekent? En wat we hieruit kunnen leren. Zelf dacht ik misschien: als ze niet met Hem kunnen waken, kunnen ze Hem ook niet verheerlijken. Maar ik heb geen idee of dit een goede gedachtegang is.


Antwoord

Wij weten niet waarom juist deze drie discipelen (Petrus en de beide broers Johannes en Jakobus) een aantal bijzondere gebeurtenissen van meer nabij meemaakten. Deze drie discipelen mochten mee naar binnen bij de opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Lukas 8:51). Nee, daar vielen ze niet in slaap. Ze hebben daar iets van de heerlijkheid van hun Meester gezien.
 
Bij de andere gebeurtenissen lezen we inderdaad van het slapen van deze drie: bij de verheerlijking op de berg en in de hof van Getsémané. Bij de verheerlijking op de berg schrijven Mattheus en Markus echter niet over slapen (Mattheüs 17: 1-8, Markus  9:2-8). Alleen Lukas vermeldt van de discipelen dat ze bevangen waren door de slaap en toen ze wakker werden zagen zij de heerlijkheid van de Heere (Lukas 9:32). Daar willen ze wel blijven en dit moment vasthouden: Petrus wil wel drie tenten maken. Over dit gebeuren vertellen ze niets aan de anderen.

In Getsémané is het  anders. Jezus verweet het hen: kunt u dan niet één uur met Mij waken (Mattheüs 26:40)? Mattheus vertelt hierbij: hun ogen waren zwaar geworden (Mattheüs 26:43). Jawel, ze zullen best erg moe geworden zijn van deze dag en vooral van deze avond: het vieren van het Pascha, de ontmaskering van Judas, de instelling van het Heilig Avondmaal, het zingen van de lofzang het Hogepriesterlijk gebed. En toen moesten ze achterblijven, terwijl Jezus alleen verderop de hof ingaat. Je zou toch verwachten dat ze meebidden? Maar nee, Jezus gaat deze weg alleen. Ook in de gebedsworsteling met Zijn Vader. 

Dan vallen ze in slaap. Onvoorstelbaar !(?) Maar dit slapen van de discipelen  betekent echter nog niet dat ze niet geroepen zijn om te leven tot de eer en verheerlijking van hun God. Daartoe zijn ze ook na Pinksteren uitgegaan. Ook Petrus, die in Getsémané in slaap viel, is op de Pinksterdag klaar wakker en vol van de Heilige Geest.

Vanuit deze geschiedenis klinkt ook aan ons adres de oproep en de opdracht: waak en bid opdat u niet in verzoeking komt (Mattheüs 26:4). En die oproep om te waken wordt ook gegeven met het oog op de wederkomst: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is (Markus 13:33). Jezus zei: en wat ik tegen u zeg, zeg ik tegen allen: wees waakzaam (Markus 13:37).

Ds. W. C. Meeuse

Dit artikel is beantwoord door

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
134 artikelen
Ds. W. C. Meeuse

Bijzonderheden:

Emeritus (2011)


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
1 reactie
Jesaja40
29-03-2024 / 17:20
Een Joodse uitleg: uit de mond van twee of drie (oog)getuigen zal hun getuigenis voor waarachtig worden aangenomen.

Er is geen twijfel over het feit wat beschreven staat.

Het zien van het bovennatuurlijke: de opwekking van Thalita.

Ook de verheerlijking op de berg geven een inzicht dat de Eeuwige een G'd is van levenden en dat er herkenning zal zijn.

Het in slaap vallen in de hof laat gewoon zien dat de diepte van het lijden van de Messias alleen door Hem gedragen wordt. Vergeet niet dat nog geen uur geleden zij allemaal zoete wijn hebben gedronken en naast de rituele maaltijd ook de gewone maaltijd. Dat er wijn werd geschonken was niet zo heel erg, het mocht als voorbereiding op de week van ongezuurde broden.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Ik ben een 22-jarige vrouw, die graag het volgende zou willen weten. In Lukas 22 zegt de Heere Jezus tot Simon Petrus: "Ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zou ophouden. En als je eenmaal tot...
Geen reacties
29-03-2010
Hoe raak je verlost van je eigen ik? En hoe kun je leven om Gods’ goedheid de eer te geven? Ik faal hier continu in. Steeds ben ik in strijd met mijn eigen egoïstische ik. Is dit een levenslange str...
3 reacties
29-03-2021
Ik ben dooplid van een plaatselijke Hersteld Hervormde gemeente. Wij zijn vacant. De predikanten waar ik mijzelf in kan vinden zijn helaas niet welkom. De groep 'lichte' predikanten natuurlijk wel. Bi...
1 reactie
29-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering