Ik mis het profetisch spreken

ds. A. (Arjan) van Hees / Geen reacties

08-02-2024, 13:51

Vraag

De laatste tijd (na coronatijd) heb ik veel preken/lezingen beluisterd uit evangelische kringen en van Baptistengemeenten. Het viel mij op dat ze daar veel meer de nadruk leggen op de tekenen der tijden. Op de komst van Gods Koninkrijk, over corona en daarin de gevaren/roepstemmen. Maar ook dat ze vaak nieuws aanhalen en dat koppelen en uitleggen aan de komst van de Heere Jezus. Hoe komt het dat je dat daar veel meer hoort? Denk bijvoorbeeld aan de lezingen van Rennie Schoorstra en zijn collega predikanten. Ze maken daar als predikanten veel studies van Daniel en Openbaring en houden daar preken over en dat te duiden vanuit de Bijbel.

Vaak hoor ik bij ons in de kerken (Hervormd, HHK, enzovoorts) dat je Gods Woord hebt uit te leggen en verder niet. Zij durven zich profetisch meer uit te spreken. Ik mis dat in onze gezindte.


Antwoord

Bedankt voor je actuele vraag. Toen ik opgroeide en er werd over de ‘eindtijd’ gepreekt, werd er aan het eind van de preek nog wel eens gezegd: “Hoe het precies zit, weten we niet, maar zorg maar dat je in de hemel komt en dan zullen we het wel zien.” Dat kan en mag niet de bedoeling zijn, denk ik. We hebben 66 Bijbelboeken gekregen. Het kan niet zo zijn dat we 65 Bijbelboeken wél hebben begrepen, maar de laatste, Openbaring, die hebben we niet begrepen. Alle 66 Bijbelboeken zijn aan ons gegeven en is het onfeilbaar Woord van God. Ook Openbaring!

Wat ik wel zie, is er dat in ‘onze kringen’ (reformatorisch) voorzichter wordt gepreekt over het onderwerp eindtijd. Profetisch preken is inderdaad dat in Mattheüs 24:7 misschien wel corona bedoelt zou zijn, maar van 1346-1351 heerste er ook een pandemie die de “zwarte dood” werd genoemd en ook aangemerkt kan worden als besmettelijke ziekten. 

Wie het nieuws volgt, kan gebeurtenissen van nu verbinden met teksten uit de Bijbel. Ik lees ook over voorbereidingen van de herbouw van de tempel in Jeruzalem en er zijn ontwikkelingen over een digitale euro en een digitaal geldsysteem. Dit zouden voorbereidingen kunnen zijn voor dat wat we in Openbaring 13 lezen, namelijk dat je zonder het teken van het beest niet meer kunt kopen en verkopen. Deze ontwikkelingen moeten gezegd worden en dat doe ik ook als predikant. Ik zeg er niet bij dat dit ‘hét’ is en ik daarmee een profetische uitspraak doe. Wél zeg ik erbij dat we aan het ‘voorsorteren’ zijn en dat het merkteken wel degelijk realiteit gaat worden. 

Om terug te komen op je vraag: In de kerken die je noemt (Hervormd, HHK, enzovoorts), wordt meer de nadruk gelegd op geloof en bekering en minder op ‘speculatie’. Al ben ik mij ervan bewust dat de term speculatie niet het goede woord is, alsof het een soort van waarzeggerij of de toekomst voorspellen zou zijn. Menig voorganger in evangelische kringen heeft wel eens stellige (profetische) uitspraken gedaan over de wederkomst, maar die kwamen niet uit. Heeft de Heilige Geest Zich dan vergist? Voorgaan en preken is daarom niet zómaar wat: we geloven dat de voorganger Gods Woorden verkondigt als dienaar van het Goddelijke Woord. 

In jouw vraag en in mijn antwoord komt een spanningsveld aan het licht: welke uitleg is van de Heilige Geest en welke niet? Dat maakt het heel ingewikkeld en daar kan ik geen antwoord op geven. Het nodigt mij in ieder geval uit om er verder over na te denken.

Daarbij vraag ik me ernstig af of we ons wel realiseren dat de Bijbel -en ook de Bijbelse profetieën- niet specifiek voor Nederland alleen is geschreven. De Bijbel moeten we ‘mondiaal’ lezen en niet beperken tot alleen Nederland. Dan komen de Bijbelse profetieën en de tekenen der tijden in een heel ander perspectief te staan. Er staan inderdaad specifieke profetieën genoemd, maar de andere profetieën moeten we meer in het groter geheel bekijken en de vervulling van de profetieën en de tekenen der tijden niet vernauwen tot alleen Nederland. 

Overigens moeten we, denk ik, bij het lezen van de Bijbel een ‘Joodse bril’ opzetten, want het overgrote deel van de Bijbel is vanuit een Joodse context geschreven. Trouwens, de Heere Jezus Zelf was een Jood en niet een Christen en daarom moeten we niet alleen Zijn uitspraken over de eindtijd, maar al Zijn woorden vanuit Joods perspectief lezen. 

Wat misschien niet direct raakt aan je vraag, maar wat ik toch wil noemen, is dit. Wanneer er in evangelische kringen nadruk op de tekenen der tijden wordt gelegd, hoor je daar weinig van, maar wanneer een Hervormd predikant (denk aan de preek van ds. P. Visser over “the great reset”) de Bijbel duidt vanuit het Bijbelboek Daniël of Openbaring, dan vindt men daar van alles van. Ik ben het met je eens dat er in onze kringen misschien minder profetisch wordt gepreekt in de zin dat actuele gebeurtenissen worden geduid, maar wanneer dat wel wordt gedaan, wordt het afgedaan als een complottheorie. Het is wat dubbel.

Ik hoop dat jouw vraag zo enigszins is beantwoord. Het beantwoorden van vragen is ook een proces waarin er weer nieuwe vragen ontstaan die ook weer om een antwoord vragen. Ik sluit mijn beantwoording niet af met een ‘los eindje’ van ‘we zullen het straks wel zien’, maar met de Bijbel.

Je kent misschien het gezegde wel dat je de krant naast de Bijbel moet lezen. De actualiteiten in de krant bevestigen de profetieën in de Bijbel. Als dienaren van het Goddelijk Woord hebben we wel Gods Woord te preken. Daarom: 2 Petrus 1: 19-21: “En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.”

Laten we 2 Petrus 1 ter harte nemen en laat ons gebed zijn dat de Heilige Geest ons vervult om de Bijbel uit te leggen en om profetisch te preken. 

Ds. A. van Hees

ds. A. (Arjan) van Hees

ds. A. (Arjan) van Hees

 • Geboortedatum:
  18-05-1981
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

eindtijdOpenbaringprofetie
Geen reacties

Terug in de tijd

Opgestaan of opgewekt? In Lukas 24 staat het verhaal over de Emmaüsgangers. Bij het lezen in de HSV viel het mij op dat aan het einde de discipelen tegen de Emmaüsgangers zeggen: "De Heere is werkelij...
Geen reacties
08-02-2012
Wat zegt de bijbel over de liturgie binnen een kerkdienst en hoe zijn de volgordes, gebruiken en elementen binnen de traditionele (refo)kerken ontstaan/bedacht?
Geen reacties
08-02-2017
Ik ben gescheiden. Dat was een moeilijk keus. Mijn ex was narcistisch. Mijn twee kinderen en ik leden daar onder. Bij de doop heb ik beloofd mijn kinderen christelijk op te voeden. En dat kon ik in mi...
Geen reacties
08-02-2023
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering