Tegenstellingen in de bijbel

Redactie Refoweb / 5 reacties

24-11-2023, 08:01

Vraag

Graag wil ik een vraag stellen over tegenstellingen in de bijbel aan iemand die theologie heeft gestudeerd. Ik zag pas online een moslim die verschillende tegenstrijdigheden aanhaalt om te bewijzen dat de bijbel niet klopt. Hij noemt dan verschillende aantallen in de soldaten tussen Koningen en Kronieken. Ook noemt hij dat in het ene vers de duivel David aanzet tot een volkstelling en in het andere vers God.

Ook de tijd waarin Salomo de tempel bouwt en het moment verschilt waarop David Saul voor het eerst ontmoet . En zo zijn er nog veel meer verschillende in de chronologie tussen Koningen en Kronieken. Waarschijnlijk zijn er nog wel meer tegenstellingen.

Daarnaast zijn er verzen later aan het Nieuwe Testament toegevoegd, zowel in Markus 16 als een vers over de Drie-eenheid.

Hoe kan dit als Gods Woord onfeilbaar is? Voor zover ik kan zien, kan dit niet samengaan en dit maakt het moeilijk voor me om nog te geloven.


Antwoord

We hebben alle vragen over schijnbare tegenstellingen in de bijbel hier op een rij gezet.

Over de volkstelling door David zijn bijvoorbeeld enkele artikelen verschenen. En ook over de 'Comma Johanneum' over de Drie-eenheid staan antwoorden in het archief.

Verder sluiten we ons aan bij bijbelwetenschapper Ernst Boogert die in 'Ik twijfel of de bijbel waar is' schrijft:

"Ga je nog dieper spitten in mogelijke tegenstrijdigheden, dan zul je ongetwijfeld gevallen vinden die niet een-twee-drie op te lossen zijn. Soms moeten we toegeven dat onze kennis van teksten tekortschiet of dat we onvoldoende weten wat iets precies betekent, of wat de precieze context is. Echter wat de kernen van het Evangelie betreft, die zijn zonneklaar. En me dunkt dat ieder mens daar in eerste instantie genoeg aan heeft, en genoeg aan behoort te hebben. Ik hoop dat de vrucht van deze brief mag zijn dat je niet meer radeloos bent en dat je de Bijbel op een nieuwe wijze gaat lezen. Boven alles hoop ik dat je vastgesteld mag worden en op mag wassen in de kennis en genade van onze Heere Jezus Christus. Hij is werkelijk volkomen te vertrouwen en zo ongelofelijk bereidwillig, dat niemand met Hem beschaamd uitkomt."

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

5 reacties
benefietdiner
24-11-2023 / 10:13
Met alle respect voor de vraagsteller maar als je al geen moeite doet om hier op Refoweb vragenrubriek te zoeken of de vraag al eens gesteld is zeg toch wel iets over de vraagsteller.
Huisje_op_de_hei
24-11-2023 / 14:02
De vraag eindigt met de woorden: "dit maakt het moeilijk voor me om nog te geloven". Bedoelt de vragensteller dat hij/zij op het punt staat om te stoppen? Ik weet van schijnbare (?) tegenstellingen in de Bijbel. Dat van die volkstelling bijv. dat in het ene vers de duivel David aanzet tot tellen en in het andere vers God. Misschien zetten ze beiden David wel aan tot tellen, (zou het wat uitmaken?) en loopt dat door elkaar heen. Onze dominee heeft daar ooit eens over gepreekt.
Ik viel ooit eens (figuurlijk) van mijn stoel toen ik erachter kwam dat in een bijbelvertaling Jezus zonder de J was afgedrukt. Dan krijg je Ezus.
Of dat er een bijbelvertaling is die de zogeheten 'wandpissersbijbel' wordt genoemd. Al wat mannelijk is wordt aangeduid als: "zij die tegen de wand pissen".
Tja... bij het bijbelvertalen zal ook wel wat mensenwerk bij zijn. Is dat een reden om te stoppen met geloven?
Unionist
26-11-2023 / 09:19
Deze tegenstrijdigheden pleiten juist voor de authenticiteit van de Bijbel. Als de Bijbel gemanipuleerd was, zouden deze dingen er wel uitgehaald zijn, toch?
De moslims leren dat de Koran letterlijk aan Mohammed is gedicteerd, de Bijbel is door mensen geschreven die daarvoor door God zijn geïnspireerd. Dat is een heel andere benadering. Daarbij moet je de Bijbel ook niet lezen als moderne geschiedschrijving. Het gaat niet om de exacte data en plaatsen, het gaat erom dat God Zijn heilsplan uitvoert. Dan maakt het niet uit of Daniël op een dinsdag of op een woensdag heeft geofferd of dat de tempel een groot raam had aan de zuidzijde of aan de noordzijde.
kumi
26-11-2023 / 09:32
Voor mij is de Bijbel zo Duidelijk!
Het is Geschiedenis die daadwerkelijk na kunt tjaccen in Israël!!
En de Profetieën ,waar er ook al veel van vervuld zijn eertijds in de geschiedenis en Nu!!,in de tt Gebeuren!!

Zoals de schrikbarende Natuur Verschijnselen,die in Openbaringen beschreven staan!

En de Profetie: bv 1 joh 3
Er zullen Valse Profeten komen
Die Jezus wel erkennen als een Profeet ,Maar Niet als de Zoon v God ,dat is de Anti Christ!!.En Er Staat in de Koran ,dat Jezus een Profeet is maar Geen Zoon vGod , want dat kan niet volgens Mohammed!
En dat ze Joden en Christenen moeten straffen en Vervolgen staat in de Koran
En word geen vrienden v hen,staat in de koran!!!

En de Boedisten hebben Jezus ook als een heilig man maar niet als de Zoon vGod

Nog een profetie uit Ezechiël (36 of38)
Alle Volken Rondom ISRAËL,zullen Zeggen Weg met ISRAËL!!
Dat Gebeurt al jaren en nu Daadwerkelijk Weer 7okt 2023!!


Ik typ zomaar mn eerste gedachten die in mij opkomen vanuit mijn Geloof en Vertrouwen in het Eeuwenoude Geschreven Boek!

Al zijn er wel eens kleine vertaal fouten, uitleggingen
Maar de kern v d Geschiedenissen en Profetieën Staan duidelijk Vast
En kan je met eigen ogen zien gebeuren !!

Je gelooft toch ook de vaderlandse geschiedenis v Nederland die je geleerd hebt?
Dat is de Bijbel voor Israël ook,met Profetieën

De Bijbel Was er Veeel Eerder dan De Koran, die kwam 636 ongeveer na Christus!!.

Ik hoop dat je hier even bij na gaat denken en bidden,,please!
Jesaja40
28-11-2023 / 15:29
Tegenstellingen kunnen er gevonden worden, en gelukkig is daar niets mis mee. Als Messiasbelijdende Jood kijk ik daar geheel anders naar.
De Joodse insteek is altijd: “Wat is de intentie van de schrijver geweest”? Wat vindt de schrijver noodzakelijk om een globale indicatie over te nemen uit zijn parate kennis te plaatsen in de tijd waarin hij leeft. Als er een exact aantal wordt genoemd heeft dat een bepaalde functie in de situatie van toen.

Daarom vind ik het niet spannend om in plaats van het exacte aantal een globaal aantal te noemen.

Doet de schrijver dan afbreuk aan het exacte aantal? Nee, het is een globale benadering om aan zijn tijdgenoten aan te geven over de omvang van de getelde hoeveelheden.

De vraag is volkomen juist gesteld en de opmerkzaamheid van de lezer wordt min of meer op de proef gesteld. Het klopt niet, dus is het fout. Er moet dus duidelijk onderscheid gemaakt worden wat heeft de schrijver beoogd?

Natuurlijk sluit ik ook niet uit dat ook de schrijver afhankelijk is van zijn parate kennis. Zijn parate kennis zat voornamelijk in de mondelinge overlevering. De Thora rollen werden jaarlijks geheel doorgenomen en die kennis was perfect aanwezig onder mijn volksgenoten.

De overige geschiedenissen werden genoteerd in diverse boekrollen. Waren die allemaal ondergebracht in de bibliotheek van de Bijbelauteurs? Ik denk van niet, want het vastleggen en opschrijven was immers een Hebreeuwse aangelegenheid. Het is een onderdeel van onze geschiedschrijving geworden.

Is globaal of exact waarheidsgetrouw te noemen? Laat ik het anders benadrukken: soms wordt het naar de letter van de wet, soms wordt het naar de geest van de wet uitgelegd.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over de vertaling in de HSV van Daniël 7:27. Daar gaat het er over dat “het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worde...
2 reacties
23-11-2017
Als ik lees over verzoekingen/aanvechtingen, lees ik meestal over dingen als liegen, overspel, seksverslaving, alcohol enzovoort. Het gaat dan dus over menselijke zwakheden, die hun oorsprong gedeelte...
7 reacties
23-11-2012
Een vraag aan mevrouw Rots. Bedankt voor uw antwoord op mijn eerdere vraag met als onderwerp "geen afgelikte boterham." Als ik het goed begrijpt zegt u dat ik maar moet vergeven als ik iemand tegenkom...
7 reacties
23-11-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering