(Geen) hekel aan zonden

Ds. H. A. Neervoort / 2 reacties

23-11-2023, 09:41

Vraag

Ik hoor vaak in een preek en lees wel in artikelen dat een kind van God een hekel heeft aan de zonden. Ik ervaar dat niet zo. Er zijn heel veel zonden die ik doe, maar die ik niet wil doen. En toch doe ik ze wel. Soms krijg ik de kracht om tegen ze te strijden of een enkele keer om ze te overwinnen (voor hoe lang?), maar dan nog is het niet zo dat ik er dan een hekel aan heb. Heeft een kind van God nou echt altijd een hekel, een haat tegen zonden gekregen? Hoe moet ik dan Paulus lezen als hij zegt: Het goede dat ik wil, dat doe ik niet en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik wel; ik ellendig mens... Hierin kan ik me wél helemaal vinden. Hoe zit het precies? Het maakt me zo onzeker.


Antwoord

Beste vragensteller,

Heel hartelijk dank voor je eerlijke vraag. In het pastoraat kom ik deze vraag regelmatig tegen. Juist mensen die de Heere Jezus liefhebben hebben dit soort vragen. Ik moet denken aan een lezing die ik onlangs heb bijgewoond. Deze lezing ging over sola gratia, alleen genade. Wij geloven dat het evangelie werkelijk een goede boodschap is. Jezus Christus is gekomen om Zijn volk zalig te maken van hun zonden (Mattheüs 1:21). Het wonder van het evangelie is dat wanneer je gelooft dat je vergeving hebt, eeuwig leven hebt. Het geloof is het enige nodige, er is geen enkele extra voorwaarde. Ook het haten van de zonde is niet een voorwaarde om zalig te worden. “Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus” (Romeinen 5:1). Dit moeten wij laten staan. Dit is Gods Woord. 

Tegelijkertijd spreekt de Bijbel altijd met twee woorden. Ik denk bijvoorbeeld aan Johannes 14: “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht” (Johannes 14:15 ). Ik noem nog een tekst: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen” (Johannes 15:5). Iemand die in Christus gelooft, een mens die Jezus Christus liefheeft, die zal ook vruchten van bekering voortbrengen. Let op: nooit als een voorwaarde om zalig te worden, maar omdat je zalig bent, zul je ook goede werken voortbrengen (Efeze 2:10). In het geloof bén je heilig (door het bloed van Christus) en daarom lééf je heilig. De conclusie is dan: het is genade alleen, maar genade is nooit alleen. Dat betekent: dat een gelovige die vergeving heeft ontvangen, ook vruchten zal dragen. Genade blijft nooit alleen, het komt met vrucht.

Jij worstelt vooral met het feit dat “de hekel aan de zonde” er niet altijd is. Als gelovige -die genade ontvangen heeft- breng je vruchten voort. Eén van die vruchten is dat wij voor de zonde willen vluchten. God vraagt -in eerste instantie- niet van ons dat wij de zonde haten, maar dat wij vluchten voor de zonde. Natuurlijk, als je Jezus lief mag hebben zal dat ook de lust naar de zonde verminderen. Dat is wat ik ook bij Paulus proef in Romeinen 7. Hij zegt daar: “Ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde” (Romeinen 7:14). Wij hebben een zondig lichaam, een vleselijk lichaam. In dit lichaam zitten allerlei zondige verlangens en begeerten (bijvoorbeeld op seksueel gebied). Concreet betekent dit: we hebben een geest (die door de wedergeboorte) wil vluchten van de zonde, maar een vleselijk lichaam dat verlangt naar de zonde. Ons lichaam wil de zonde vastgrijpen. Daarom zegt Paulus: “Het goede dat ik wil, dat doe ik niet en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik wel; ik ellendig mens.” Zijn vleselijke lichaam wil dingen die zijn wedergeboren geest niet wil. Hij roept het uit: “verlos mij van dit lichaam des doods” (Romeinen 7:24). Als hij zijn vleselijk lichaam niet meer heeft dán is het verlangen naar de zonde ook verdwenen. 

Ik ga afronden. Een christen heeft -in zijn geest en gewerkt door de Geest- een hekel aan de zonde. Ons vleselijk lichaam verlangt naar de zonde. Dat is de strijd van het christenleven. Een strijd die -ook voor jou- zal stoppen op het moment dat wij ons zondige lichaam achterlaten in het graf en worden opgewekt met een nieuw verheerlijk lichaam. Ik sluit af met een praktische tip: strijdt tegen de zonde zélf, niet tegen het willen… als ik naar mijzelf kijk is dat namelijk een onbegonnen taak. Vergeet nooit: ook voor mijn zondige verlangens heeft er bloed gevloeid langs het kruishout van Golgotha. Wat is dát een heerlijk evangelie!

Een hartelijke groet,
Ds. H. A. Neervoort

Ds. H. A. Neervoort

Ds. H. A. Neervoort

 • Geboortedatum:
  18-12-1992
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuwe Tonge en Herkingen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

zonde
2 reacties
Ali636
27-11-2023 / 06:35
Een boeiend onderwerp. Ik wil de Heere dienen. En Hem verheerlijken door te doen wat Hij zegt.
We hebben in ons bijbelonderwijs in onze kerk de uitgebreide geloofsbelijdenis uit 1650 (?) waar we leren dat de tien geboden gelden voor de hele wereld. Zo wordt iedereen strafwaardig voor het rechtvaardig oordeel van de Heere.
Paulus zegt wel : ik doe wat ik niet wil. Maar dat wil in geen geval zeggen dat hij bv in morele zonde leeft. Hij veroordeeld scherp de Corinthiërs die wel in morele zonde leven... Uitleveren aan de satan..
In mijn persoonlijke weg met de Heere heb ik door de jaren heen (48 jaar nadat de Heere mij de genade gaf om Hem te leren kennen) gemerkt dat Hij mij van vele zonden bevrijd heeft. En veelal omdat ik er geen tijd meer voor heb. Met mijn vrouw mag ik al jaren de Heere dienen.
"Je staat toch ook in de wereld"..? In ons zendingswerk weten we ons een getuigenis voor allen om ons heen. Dat maakt ons bewust van ons doen en laten.
Moge dat ook gebeuren bij anderen.
Psalm 130 : Er zijn vele moeiten, maar de juichkreet is: Hij verlost ons van onze zonden... Geweldig!
emaildfj1atgmailpuntcom
07-12-2023 / 01:19
Hallo Vraagsteller,
Zonde te haten kan je ook leren. Als je bijvoorbeeld niet veel naar God vraagt en niet ijverig bent om zijn wil te doen dan vervlak je en stomp je af. Als je er naar streeft God te vrezen dan wil hij je helpen om de zonde te haten:

De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik. (Spreuken 8:13)

Daarom moet je jezelf de vraag ook stellen: wil je de zonde haten of wil je de zonde vasthouden?

Als je de zonde los wil laten moet je ook "radicaal" zijn en alles uit je leven verwijderen wat ook maar iets met die zonde te maken heeft. Anders lijk je op "op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. 7 Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. 8 Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. (Jakobus 1).
We mogen niet dubbelhartig zijn en ons heen en weer laten slingeren door verleidingen en zonden. Ik weet dat dat niet makkelijk is maar God wil wegen laten zien hoe we ons leven kunnen veranderen om hem en zijn hulp werkelijk te vinden en ons te bekleden "... met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid." Hoe meer we afstand van zonden nemen des te meer zullen we ook beseffen hoezeer de zonde ons en onze relatie met God kapot maken. Dan zullen we de zonden ook haten en ervoor "vluchten" zoals Paulus het zegt: ... Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. (2 Tim. 2:22)
emaildfj1@gmail.com

Terug in de tijd

Laatst hoorde ik een preek over de geschiedenis bij de Rode Zee. Er staat dat de Heere het hart van Farao had verstokt. De dominee zei toen dat dit nog kan gebeuren als mensen maar steeds doorzondigen...
Geen reacties
23-11-2020
Ik ben een meisje van 16 jaar en ben al meer dan twee jaar verliefd op een jongen van 18. Als is het dan soms met ups en downs. Die jongen zit bij mij in de kerk, dus ik spreek en zie hem best vaak. N...
3 reacties
23-11-2011
Aangaande kinderwens de volgende vraag. Als een vrouw één eileider heeft en wel elke maand ongesteld is, heeft zij dan ook elke maand kans op een zwangerschap? Het eitje uit de eierstok zonder eileide...
Geen reacties
23-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering