Depressieve klachten door wereldproblemen

ds. A. (Arjan) van Hees / 1 reactie

22-11-2023, 10:36

Vraag

De afgelopen periode zijn er bij mij veel angsten ontstaan voor de toekomst. Oorlogen, klimaatverandering, dreigingen met kernwapens... Het overspoelt mij zo dat ik depressieve klachten ontwikkeld heb. Het voelt zinloos om nog aan mijn toekomst te werken nu de wereld op de rand van de afgrond staat. Waarom zou ik mijn studie afmaken, een partner zoeken en een gezin stichten? Ik zie het nut er niet meer van in. Ik geloof in God, maar ondanks dat zie ik geen hoopvolle toekomst meer op deze aarde. Elke nacht hoop ik dat God mij komt halen in mijn slaap of terugkomt op de wolken. Ik kan de ellende op deze wereld niet meer aan. Wat kan ik doen om weer nieuwe hoop te krijgen?


Antwoord

Hoewel onze situatie wellicht anders is, zijn jouw gedachten voor mij (ook) herkenbaar. Er gebeurt zoveel in ons eigen leven en om ons heen dat je er angstig van kunt worden. Wat heeft het allemaal voor zin en waarom zou je je op de toekomst richten? Zeker wanneer we geloven en belijden dat God Almachtig is en alles kan, maar waar blijkt dat uit en waarom maakt God geen einde aan al deze ellende? Daar is toch iedereen bij gebaat? Jouw vraag is een herkenbare vraag.

Hoewel God voor een deel Zijn plan met de wereld heeft beschreven in de Bijbel, begrijp ik Gods plan en wegen soms ook niet. Of eerlijk gezegd, begrijp ik Zijn plan vaak ook niet. Zijn plan met mijn eigen leven, met Zijn volk Israël en met de wereld. En tóch weet ik dat het God niet/nooit uit de hand loopt. Tóch voelt het onmachtig wanneer we iedere zondag in de kerk bidden voor vrede waar oorlog is en er komt geen vrede. Waarom doet God dat nu (nog) niet? Een vraag waar niet zomaar een antwoord op te geven is. Wel lees ik in Psalm 1 dat God, bij de wederkomst van Christus, alles recht zal zetten en "in ’t gericht door God wordt wraak genomen." Is dit hoopvol? 

Wat mij persoonlijk troost en hoop geeft is Openbaring 17:17 (HSV): "Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn." God heeft een plan en dat wordt uitgevoerd totdat de woorden van God volbracht zijn. God weet wat Hij doet en het loopt Hem niet/nooit uit de hand. 

Als aanvulling op Openbaring 17:17 zou ik ook naar de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 13 willen verwijzen waar staat: "Zijn macht en goedheid zijn zo groot en onbegrijpelijk, dat Hij Zijn werk zeer goed en rechtvaardig beschikt en doet." En artikel 13 zegt verder: "En wat Hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen we niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip bevatten kan." Ja, artikel 13 spreekt over de voorzienigheid van God voor ons persoonlijk leven, maar dat geldt ook voor de wereld om ons heen. Artikel 13 is juist bedoelt om ons gerust te stellen en om ons te troosten, want "deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost." 

Een troost waar onder andere Maarten Luther mee leefde, want hij zei: "Zelfs als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, dan zou ik vandaag een appelboom planten." 

Is dit een hoopvol antwoord? Nou, wel wanneer we naar Psalm 1:4 kijken. "Het heilloos spoor der bozen zal vergaan." Al het onrecht dat je in jouw vraag noemt (oorlogen, klimaatverandering, dreigingen met kernwapens) dat heeft geen toekomst en zal vergaan. Maar Psalm 1:4 zingt ook dat "zulken, die, oprecht en rein van zeden, met vasten gang het pad der deugd betreden" daarvan kent God hun weg en die weg, die zal eeuwig bestaan. Die weg heeft uitzicht en toekomt. Die weg geeft hoop en verwachting. 

Is het antwoord hoopvoller geworden? Nou, misschien nog niet, maar misschien wel wanneer we Jezus in Mattheüs 24:6 en 8 het volgende horen zeggen: "Pas op, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. ... Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën." Als man weet ik er natuurlijk niets van, hoewel ik het wel van driemaal van dichtbij heb gezien, maar weeën kunnen zeer intens zijn. Moeizaam en uitzichtloos. En toch zijn weeën noodzakelijk en leidt het naar iets moois, namelijk naar de geboorte van nieuw leven. 

De Heere Jezus noemt in Mattheüs 24 allerlei zaken die voorafgaand aan Zijn wederkomst zullen gebeuren, weeën. Deze weeën zijn intens, uitzichtloos en je zou er somber van kunnen worden. Maar de Heere Jezus zegt daarbij dat we er niet van moeten schrikken. Deze weeën, hoe uitzichtloos ze misschien ook lijken, zijn nodig. Deze weeën leiden ons naar iets moois, namelijk de komst van de Heere Jezus en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Openbaring 21 beschrijft deze nieuwe hemel en nieuwe aarde. Mag ik één vers citeren om, naar ik hoop, je vraag toch hoopvol te kunnen beantwoorden: "En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn" (Openbaring 21:4). Dat is een hoopvolle toekomst om naar uit te zien. 

Tenslotte wil ik je wel van harte aanraden om een afspraak te maken met je huisarts om je depressieve klachten te bespreken. Het is niet goed om daar alleen mee rond te blijven lopen en daarom wil ik je echt op je hart drukken en adviseren om daarover te praten en voor je klachten professionele hulp in te schakelen. 

Ds. A. van Hees

ds. A. (Arjan) van Hees

ds. A. (Arjan) van Hees

 • Geboortedatum:
  18-05-1981
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

depressief
1 reactie
AHHK76
23-11-2023 / 22:25
Beste vriend(in),
Helaas herkenbaar voor mij, wat je bezighoudt en beangstigt.
Zingen en muziek luisteren bemoedigt mij vaak.
Therapie heb ik ook voor mijn angst voor de toekomst en zelfs medicijnen.
God wil je helpen om je weg te gaan en vinden in deze tijd, het is geen foutje dat je nu leeft en geen 50 of 100 jaar geleden. Waarom? Dat is misschien moeilijk te begrijpen...
God geeft ons ook medemensen die voor ons kunnen bidden, die ons kunnen helpen met een luisterend oor en een goed (professioneel) advies. Houd maar vast aan Gods beloften, Zijn almacht en liefde!

Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U.

Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Zijn kracht en zegen toegewenst!

Terug in de tijd

Hoe komt het dat het geloven in God zo moeilijk kan zijn. Geloven is vertrouwen dat God Zijn belofte waar maakt. Bijvoorbeeld, Hij belooft dat wie tot Hem komt door Hem niet uitgeworpen wordt. Maar al...
5 reacties
22-11-2010
Onze dominee waarschuwt er zoveel voor dat geloof alleen met verstand en gevoel kan zijn, dat ik bang ben dat ik geen waar geloof heb en niet verder kom. De ene keer lijkt hij ook te zeggen in de pree...
Geen reacties
22-11-2006
Geachte ds. Harinck. Ik las in uw verklaring van zondag 7 het verschil tussen wedergeboorte en de daad van het geloven. Kunt u dit wat nader uitleggen? Kan er een tijd zitten tussen het van dood leven...
Geen reacties
22-11-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering