Geen gevoel bij Heilig Avondmaal

Ds. A. Kot / 4 reacties

07-11-2023, 14:20

Vraag

Ik heb een vraag over het Heilig Avondmaal. Ik mag geloven een kind van God te zijn. Alleen vind ik het Avondmaal vieren lastig. Hoe doe ik dit? Ik bid voor die tijd of de Heere er in mee wil komen, of ik op Hem mag zien tijdens het avondmaal of ik Hem mag zien in het brood en de wijn. Maar als ik dan aan de tafel zit kan ik mijn gedachten niet naar Hem opheffen. Het lukt me niet. Het is dan juist heel stil in me en het lijkt of ik op slot zit, geen gevoel heb. Dit heb ik elke keer en dat baart me grote zorgen. Want zo kan ik niet het avondmaal houden zoals de Heere Jezus dat wil en vraagt van mij.

Ik voel me ook erg schuldig. Ik hoor van anderen om mij heen hoe ze het mogen ervaren en dan ben ik zo jaloers en verdrietig en onrustig voor mijzelf. Dan word ik ook echt aangevochten of ik nu wel aan de tafel mag komen. Maar ik kan niet blijven zitten omdat ik de Heere Jezus zo lief heb. En niet zonder hem kan. Ik leg het in gebed voor Hem neer. Maar ik wil graag weten hoe ik dat nu het beste kan doen en wat je moet voelen of ervaren tijdens het eten van het brood en het drinken van de wijn. En hoe ik mijn gedachten eerbiedig tot Hem op kan heffen. 

Groeten, een onzekere jonge vrouw.

ADVERTORIAL

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven. Samen zorgen voor christelijke zorg en hulp. Inspireren om voor jezelf en de ander te zorgen. Drie pijlers waarop De christelijke zorgverzekeraar staat.

Lees verder...

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Antwoord

Beste vragenstelster,

Ik heb de indruk dat je bij het verkeerde punt begint bij het nadenken over het Heilig Avondmaal. Het zal wel duidelijk zijn dat wij niet zomaar aan het Heilig Avondmaal kunnen gaan. Daarvoor is een waar geloof in Jezus Christus nodig en in Zijn wegen willen wandelen, al is het ook met veel gebrek en tekort. Tussen haakjes: we kunnen ook niet zomaar afblijven. Immer: wat doen we dan met de roeping van het Evangelie?

Wij komen tot het avondmaal niet om daarmee te belijden dat wij zonder zonde zijn, een volmaakt heilig leven hebben, en vurig van geest en vol gevoel zijn. We komen tot het Heilig Avondmaal om de dood van de Heere Jezus te gedenken en belijden dat wij in onszelf midden in de dood liggen maar ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Wij hebben en zijn niets maar Hij heeft en is alles wat ik mis.

Dan: de Heere Jezus heeft ons het bevel gegeven om het avondmaal te onderhouden. Doe dat tot Mijn gedachtenis, zo sprak Hij. En daar beginnen we nu op het juiste punt. Het is een liefdebevel van onze Heere Jezus dat opgevolgd moet worden. Avondmaal houden begint niet met de vraag of ik eraan toe ben, of ik er het juiste gevoel wel bij heb, ervoor geschikt ben, enzovoorts. maar het begint bij de gehoorzaamheid aan de Heere Jezus Die dit sacrament heeft ingesteld. Hij heeft het ingesteld opdat Zijn dood in het midden van de gemeente in het openbaar levend gehouden en verkondigd zou worden en opdat Zijn gelovigen versterkt zouden worden. Ook jij dient gehoorzaam te zijn aan de Koning van de Kerken ook jij hebt die versterking nodig. En dan mogen we de wijze waarop de Heere Zijn geestelijke zegeningen aan ons wil geven aan Hem overlaten. Dat wordt niet bij alle avondmaalsvieringen even sterk ervaren. Maar toch belooft Christus het te zegenen voor ons geestelijk leven. Evenals wij ons niet elke maaltijd kunnen herinneren maar zij toch wel alle dienen tot versterking van ons lichaam.

Daarom dit advies: wees gehoorzaam aan het bevel van Christus, volg Hem ook daarin na, en laat de uitwerking en vrucht ervan aan de Heere over.

Je ds. A. Kot

Ds. A. Kot

Ds. A. Kot

 • Geboortedatum:
  25-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Huizen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Predikant Vrije Hervormde Gemeente van Huizen

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
4 reacties
Huisje_op_de_hei
09-11-2023 / 15:31
Ik vind het jammer dat niemand hier gereageerd heeft op deze vraag en antwoord. Ik kan het me niet voorstellen dat er geen andere mensen zijn die erover tobben om aan het Heilig Avondmaal te gaan. Door 'omstandigheden' heb ik geen belijdenis gedaan en heb daardoor geen toegang tot het Heilig Avondmaal. Ik wil wel want ik wil gehoorzaam zijn aan het liefdebevel (zoals het antwoord zegt) van Jezus die spreekt: ,,Doe dat tot Mijn gedachtenis".
Toch zit er het een en ander in de weg. Ik denk dat ik er teveel van verwacht en dat het in de praktijk niet zoveel voorstelt.

In gedachten (en dromen) zie ik mijzelf al lopen naar de tafel. En dan gaat het altijd mis!! Een losbollig liedje deint in mijn hoofd, ik zie medekerkgangers waar ik een hekel aan heb, ik moet naar de wc, ik struikel over een stoelpoot, ik kan me niet vinden in de preek van de dominee, ik probeer krampachtig om niet aan die godslasterlijke vloek te denken... enzovoort enzovoort. Volgens mij kan iedereen (!!!!!!) dat rijtje wel aanvullen.
Het 'heilige' lijkt er finaal af te zijn.

Als ik elke keer op die manier naar het Heilig Avondmaal zou moeten gaan is het geen feestje maar een ramp! Ik weet heel goed dat het erg is wat ik allemaal denk maar ik kom er niet vanaf!

Vragensteller, ik wens je veel sterkte! God beloofd dat onze gebeden niet voor niets zullen zijn dus als deze moeilijkheid jou een gebed is moet dat toch goedkomen!
P31
12-11-2023 / 04:30
Beste jonge vrouw,
Allereerst zou Ik u willen aanbevelen het boek van Petrus Immens, Getiteld de Godvruchtige Avondmaalganger. Misschien moet u er wat moeite voor doen, maar het is het alleszinds waard, alle vragen die u aan de orde stelt komen in dit boek aan de orde.
Daarnaast een persoonlijke opmerking. In het Avondmaal gaat het om het gedenken van de dood des Heeren. Dat Hij zijn lichaam heeft laten verbreken en zijn Bloed heeft laten vergieten en dat niet voor vrienden maar voor vijanden. Nu is het zo dat om met vrucht het Avondmaal te kunnen voeren er enige kennis van Christus moet zijn. Zonder Kennis van Christus kan er ook geen gemeenschap met Hem worden Geoefend aan de tafel. Ik hoop en wens u van Harte de hulp van en het Licht van Gods Geest in Uw worsteling met deze tere zaak
Samanthi
12-11-2023 / 09:55
Komt het niet omdat er zo'n zwaarte aan zit...
In de eerste gemeente was het iedere dag Avondmaal, nu hooguit 4 x per jaar, met een week van voorbereiding, terwijl dat evenzo dagelijks zou moeten zijn.
Psalmen 139

23 Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten. 24 En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwigen weg.

Gevoel is altijd verraderlijk, het gaat om geloof, ook al voel je op dat moment niets.

Gods zegen en blijf de dood van de Heere verkondigen.
Davinci83
12-11-2023 / 19:02
Moeten we bij het avondmaal niet gewoon vooral gefocust zijn op het sterven (en opstaan) van Christus in plaats van naarstig op zoek te zijn naar allerlei gevoelsmatige ervaringen? (waarvan ik mij afvraag of dat enige rol speelde in de eerste christelijke gemeenten).
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Ik heb gehoord dat het gezond is om Omega-3 visoliecapsules te gebruiken omdat het goed is voor de hersenen. Dat ben ik dus gaan doen. Echter van deze visolie krijg ik nogal veel oprispingen. En dat i...
Geen reacties
07-11-2018
Iemand die predikant wil worden in de reformatorische gezindte moet de Dordtse Kerk Orde (DKO) ondertekenen. De DKO verplicht predikanten de feestdagen te onderhouden. Stel dat iemand op grond van God...
Geen reacties
07-11-2003
Mijn man en ik zijn gezegend met twee kinderen, waarvoor wij erg dankbaar zijn. Het zijn twee meisjes. Het probleem is dat ik zelf draagster ben van een spierziekte (erfelijke spierziekte), die meesta...
10 reacties
07-11-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering