Uit eigenbelang om wederkomst bidden

J.M. Strijbis / 2 reacties

22-09-2023, 10:03

Vraag

Is het zondig uit eigenbelang om Jezus’ terugkomst te bidden, bijvoorbeeld omdat je geen mensen wilt verliezen aan de dood omdat je de pijn en het gemis denkt niet aan te kunnen of zelf geen mensen wilt achterlaten, zoals een enig kind? Het is wellicht niet de juiste reden/motivatie, maar denkt u dat de Heere dit vergeeft of zelfs wil geven?

ADVERTORIAL

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven. Samen zorgen voor christelijke zorg en hulp. Inspireren om voor jezelf en de ander te zorgen. Drie pijlers waarop De christelijke zorgverzekeraar staat.

Lees verder...

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Antwoord

Geachte vragensteller,

Dank voor je vraag. De Heere Jezus heeft ons geleerd te bidden. In dat allervolmaaktste gebed zegt Hij tegen Zijn Vader onder andere "Uw wil geschiede." Tegen Zijn discipelen had Hij daarvoor gezegd: "Gij dan bidt aldus: Onze Vader, etcetera" (Mattheüs 6:9 en Lukas 11:2). Het is genade om Hem van harte na te kunnen zeggen: "Uw wil geschiede." Hij wijst ons die weg en die moeten en mogen wij dus gaan. 

Ondertussen leert de Bijbel ons ook dat er door allerlei bijbelheiligen tot God wordt gebeden om heel verschillende dingen. Mozes bidt om het ophouden van de plaag, Abraham bidt om de bewaring van Sodom, David bidt of hij zijn zoontje mag behouden, enzovoorts. De Heere wil gebeden zijn, maar uiteindelijk gaat het om Hem en niet om ons. Hij weet wat goed voor ons is en in dat vertrouwen mogen wij bidden. Vraag ook om het met de Heere eens te zijn, als het in ons leven anders gaat dan wij willen of dachten dat goed zou zijn.

En als het om vergeving gaat: Hij vergeeft graag als wij met onze zonden en schuld oprecht tot Hem komen. Ook dat ligt opgesloten in dat onovertroffen gebed van de Heere Jezus: "Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren."

Hopelijk heb ik je vraag zo naar tevredenheid beantwoord.

J. M. Strijbis

J.M. Strijbis

J.M. Strijbis

 • Geboortedatum:
  16-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Gouda
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Docent(opleider) Driestar Hogeschool

2 reacties
GJvanGammeren
22-09-2023 / 11:05
Eerlijk gezegd hoop ik niet dat God op het gebed van één iets groots als de wederkomst eerder laat gebeuren want ik heb er nog geen zin in. Lijkt me een heel pijnlijk proces. Er zal een scheiding vallen tussen mensen die er wel bij horen en niet bij horen en ik maak me zorgen of we daar wel op voorbereid zijn. Of de relatie goed is tussen God en ons.
Anderzijds wil ik nog dingen in dit leven en dan is het daarmee ook gedaan.

Tegelijk wordt ons ook aangezegd om te bidden dat die dag spoedig zal komen. Of heb ik dat mis? Er zijn wel liederen over.

Ik vind het mooi dat in het antwoord staat: "Vraag ook om het met de Heere eens te zijn, als het in ons leven anders gaat dan wij willen of dachten dat goed zou zijn".

Ik hoop dat mijn reactie niet ongepast wordt geacht. Ik ben nog niet zolang lid. Het is niet mijn bedoeling iemand te beledigen!! Wel om te leren en dat maakt deze website met de opzet van vraag en antwoord wel mogelijk m.i..
Fijn dat er nu een reageermogelijkheid is want die wordt niet veel gegeven.
AE
06-10-2023 / 09:09
Beste G.J. van Gammeren,

Je reactie is niet ongepast hoor, elk hart kent zijn zorgen, en als je ze voor jezelf houdt kan dat zwaar drukken (psalm 32:3). Wel dreigt er inderdaad gevaar als we niet bereid zijn voor de dag van de wederkomst, want hij zal komen als een dief in de nacht. De vreselijke dag wanneer de bokken van de schapen gescheiden worden. Dan zijn je zorgen begrijpelijk, als je bij de bokken hoort die aan de linkerhand van God gesteld zullen worden om verworpen te worden in de eeuwige pijn (mattheus 25 vanaf vers 31). Als je in het leven door de Deur van de stal der schapen binnengebracht bent tot de kudde van God, dan zal de wederkomst een ontzaglijke, maar ook troostrijke, heerlijke dag zijn. Het hangt er dus inderdaad van af of je relatie met God in orde is, of we met Hem verzoend zijn dóór Jezus Christus, in het werk van de aanneming tot kind van God (2 korinthe 5:20, romeinen 5:1-11). Dan is zou de grootste pijn zijn, om die dag van God, het allerhoogste Goed, gescheiden te worden. Maar als het goed is tussen God en je hart, dan zal dat niet gebeuren. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, die er is in Christus Jezus (romeinen 8 vanaf vers 28).

Nog dingen in dit leven te willen, is een zorgelijke situatie die de toestand van je hart beschrijft. Het is een teken van het liefhebben van de wereld. En je kan niet God liefhebben én de wereld tegelijk. "Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten" (mattheus 6:24). Zie ook het gevaar bij het horen van het Woord van God, mattheus 13:22, als de dingen van de wereld en haar rijkdom ons nog zo lief zijn. Het is een groot gevaar om zo de dag van de wederkomst tegemoet te gaan of te zien. Maar we moeten ook bedenken, dat de dag van sterven nog eerder kan komen als de dag van de wederkomst. En beide dagen vragen om dezelfde bereidheid van het hart. Zo laat ons dan niet slapen, maar waken en nuchter zijn, nuchter van al de wereldse lasten, opdat ons hart niet dronken zal zijn door al de bezettingen waar de wereld het hart mee dronken kan maken en zo de waakzaamheid belemmerd (1 thessalonicenzen 5:6 en 7).

Uit het hart.

Terug in de tijd

Ik ben een jongen van 22 jaar en ga iedere zondag naar de kerk. Mijn ouders hebben geen geweldig huwelijk en daardoor heeft mijn vader nooit echt naar mij omgekeken (voor mijn gevoel). Ik heb sinds mi...
Geen reacties
22-09-2004
Is vertrouwen op God en leven in Zijn nabijheid en ook Zijn hulp en kracht ervaren van eeuwigheidswaarde, terwijl je (nog) niet duidelijk hebt of Jezus ook persoonlijk voor jouw zonden stierf? De Heer...
1 reactie
22-09-2021
De heidenen hadden de wet niet, maar toen Paulus het evangelie aan de heidenen ging verkondigen zei hij dat de wet een tuchtmeester tot aan Christus was. In Romeinen staat: "Want zij die zonder wet ge...
4 reacties
22-09-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering