Predikantsvoorkeur bij doop

A. J. C van Gent / Geen reacties

14-09-2023, 11:03

Vraag

Wij verwachten een kindje. Als het geboren is zouden we het graag willen laten dopen door een bepaalde predikant. Die predikant is ook onze consulent. Maar hij gaat niet zo vaak bij ons voor. Ik weet dat de doop een diepgaande inhoud heeft en het feitelijk niet echt uit maakt door welke predikant het gebeurt. Maar we hebben wat redenen waarom we het graag willen. Hoe werkt dit in de Gereformeerde Gemeenten? Kan je een voorkeur aangeven bij de kerkenraad? Of is het mogelijk om het bij de predikant aan te geven?

ADVERTORIAL

HOE breng jij je vakantie door?

Alleen of samen met je vrienden, jongeren- of catechisatiegroep op diaconale jongerenreis naar Oost-Europa? Geef je geloof handen en voeten én doe interculturele ervaring op. Ga in de zomer van 2024 met ons mee op HOEliday!

HOE breng jij je vakantie door?

Antwoord

Beste ouders,

Van harte gefeliciteerd met het reeds ontvangen nieuwe leven uit de hand van de Schepper. Nu nog geborgen in de moederschoot en bij leven en welzijn op Gods tijd in jullie vader- en moederarmen. Hoewel het niet uit jullie vraag blijkt of het verwachte kindje jullie eerste zoon of dochter is, wil ik graag beginnen met het volgende. Vanaf nú hebben jullie opvoedingsverantwoordelijkheid, moeder én vader. De HEERE -hoofdletters: Verbondsgod- heeft Zijn schepsel aan jullie toevertrouwd. Bedenk eens hoe majestueus en ontzagwekkend rijk dat is. De HEERE, de Schepper van hemel en aarde, geeft schepselen (vader/moeder) een ander schepsel (kindje) om voor te zorgen in de meest brede zin van het woord. Over deze levensfase, waar jullie zoon of dochter zich nu in bevindt, schrijft dichter David het volgende: “Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af; van den buik mijner moeder aan zijt Gij mijn God” (Psalm 22:11). Lees en overdenk deze Bijbelwoorden met elkaar: wat spreekt God door Zijn Woord en Geest toen, nu én tegen jullie? 

Dan jullie vragen. Terecht geven jullie aan dat het feitelijk niet uitmaakt door welke predikant de Heilige Doop wordt bediend. Van harte mee eens. Hoewel jullie geen redenen noemen, is mijn vraag wel aan jullie: zijn de motieven voor een predikantsvoorkeur Bijbels gemotiveerd, oprecht en zuiver? Het antwoord hoef je mij niet te geven, daar komen jullie vast wel uit.

Voor een concreet antwoord is het van belang of de gemeente waar jullie belijdend lid zijn wel of geen eigen predikant heeft. Als aan jullie gemeente een eigen predikant is verbonden, lijkt mij de vraag overbodig. Hoewel om familiaire redenen soms een uitzondering wordt gemaakt, bijvoorbeeld als een dominee zijn kleinkind doopt, laat ik die situatie nu buiten beschouwing en lijkt mijn mening daarover nu niet relevant. De eigen predikant is dan de aangewezen persoon om de Heilige Doop te bedienen.
 
Ik verwacht echter dat jullie deze vragen stellen vanuit de context van een vacante gemeente. In dat geval bepaalt een kerkenraad in principe de dienst waarin de doop wordt bediend en overlegt met de dominee die dan voor hoop te gaan of hij het sacrament kan bedienen. Preekroosters worden vaak lang(er) van tevoren gemaakt, waardoor dit wel een belangrijke factor is. 

Jullie hebben de voorkeur om de Heilige Doop te laten bedienen door de consulent. In een vacante gemeente zal de consulent vaker ambtelijke bijstand bieden en het is geen uitzondering als hij ook de sacramenten bedient. Mogelijk is dat ook in jullie gemeente het geval. Omdat jullie vraag over de consulent gaat en ik uit ga van een vacante gemeente, is mijn advies: leg jullie vraag voor aan bijvoorbeeld jullie wijkouderling. Een open vraag kan als het goed is altijd gesteld worden. Ik adviseer wel om er geen discussie van te maken én begripvol te handelen als de kerkenraad een ander standpunt inneemt dan jullie wens is. Laat de rijke inhoud van verbond en doop niet secundair worden gemaakt door een andere ondergeschikte zaak.

Ik hoop jullie hiermee van antwoord te hebben voorzien. Graag sluit ik af met het meegeven van een inhoudsvol citaat van Samuël Rutherford: "Laat hem [jullie zoon/dochter, AJCvG] het eigendom van Christus en van u samen zijn, maar laat Christus alles regelen. Laat Hem de Leider zijn en u de lener en niet de eigenaar." 

Met mooie groet,
A. J. C. van Gent

A. J. C van Gent

A. J. C van Gent

 • Geboortedatum:
  28-10-1990
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Rotterdam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Docent economie en godsdienst | Ouderling

Geen reacties

Terug in de tijd

Wat kan de oorzaak zijn dat ik, als we gemeenschap hebben, na het klaarkomen mij rot, somber voel? Ik vind het ook niet echt fijn als hij me daarna aanraakt. Meestal is het de volgende dag wel over. I...
1 reactie
13-09-2011
Mijn vriend heeft bindingsangst en durft niet eens aan trouwen te denken. Is daar een boek over?
Geen reacties
13-09-2003
Geachte Ds. Vreugdenhil. Mijn vraag aan u is deze: bent u van mening (op grond van Gods Woord) dat ds. G. H. Kersten in zijn uitverkiezingsleer dwaalt? Zo ja, in wat dan in het bijzonder? Of wat is de...
Geen reacties
13-09-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering