De wetten van Abraham

Ds. A.J. Schalkoort / Geen reacties

14-09-2023, 08:04

Vraag

Toen ik afgelopen week op mijn werk luisterde naar het boek Genesis vielen mij dingen op waar ik voorheen overheen gelezen had. Zo blijkt maar weer de rijkdom van Gods Woord. Een van deze dingen was Genesis 26:5. Hier staat dat Abraham Gods voorschriften, geboden, verordeningen en wetten gehoorzaam is geweest. Maar nergens wordt er kenbaar gemaakt wat deze waren. De wet, zoals wij die kennen, werd pas aan Mozes bekend gemaakt. Evenzo schrijft Paulus dat de wet "er nog bij kwam" (Romeinen 5). Die wet van Mozes is er dus pas later bij gekomen. Wat waren dan de wetten/geboden/verordeningen etcetera die Abraham had en gehoorzaamde? Immers als de wet pas later erbij kwam onder Mozes, kunnen dat niet hetzelfde geboden geweest zijn.

En als wij, zoals Paulus schrijft, "niet onder de wet zijn" maar "onder de genade" (Romeinen 6), hoe zit het dan met de 'wetten' van Abraham? Vallen wij daar wel onder en hoe zouden wij die moeten kennen? Immers Paulus verwijst in Romeinen 6 uiteraard naar de wet van Mozes. Of heeft hebben die wetten van Abraham een bepaalde overlap met de wet van Mozes? Immers bij Noach wordt al onderscheid gemaakt tussen reine en onreine dieren, wat ook weer terug komt in de wet van Mozes.

En als wij niet onder de wet van Mozes zijn, maar wel het nageslacht van Abraham zoals de Bijbel leert, moeten wij dan niet dezelfde wetten als Abraham volgen aangezien die al voor de wet van Mozes bestonden en zo ja hoe zouden wij dan moeten weten welke dat zijn?

ADVERTORIAL

HOE breng jij je vakantie door?

Alleen of samen met je vrienden, jongeren- of catechisatiegroep op diaconale jongerenreis naar Oost-Europa? Geef je geloof handen en voeten én doe interculturele ervaring op. Ga in de zomer van 2024 met ons mee op HOEliday!

HOE breng jij je vakantie door?

Antwoord

Hoewel de Tien Geboden pas in Exodus genoemd worden, moeten we niet vergeten dat de samenvatting ervan, namelijk de liefde tot God, Adam en Eva was ingeschapen toen zij goed en volmaakt waren in de staat van rechtheid. De zondeval was de overtreding van het gebod Gods. En dat betekende dat de dood kwam over alle geslachten. Wat eist de Heere altijd en overal? Dat is blijvend, Hem als de enige, levende God lief te hebben en te leven naar Zijn wil. Dat was ook zo in het geval van Abraham. Hoewel hij de Tien Geboden niet kende, leerde hij door de roepstem van de Heere dat het gaat om het gehoorzamen van Gods wil.
 
Enkele voorbeelden maken dit duidelijk. Het is eerste voorbeeld is dat op het moment God hem riep terwijl hij nog een afgodendienaar was. De Heere kwam en riep hem het Ur der Chaldeeën te verlaten. Toen was hij gehoorzaam en ging gelijk naar het land dat de Heere hem wijzen zou. Zijn gehoorzaamheid werd hem gerekend tot rechtvaardigheid, schrijft Paulus in zijn brief aan de Romeinen, omdat hij dit niet de deed uit de werken van de wet maar door het geloof (Romeinen 4 en Hebreeën 11).
  
Een ander voorbeeld: In Genesis 18:19 staat dat de Heere Abraham kent “opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen en zij de weg des Heeren houden om te doen gerechtigheid en gericht; opdat de Heere over Abraham brengen hetgeen Hij over hem gesproken heeft.”  God zou Zijn beloften aan Abraham vervullen. Die beloften zagen uiteindelijk op de komst van de Heere Jezus Christus.
  
En ander voorbeeld: Abraham is gehoorzaam als de Heere met hem het verbond opricht en hem beveelt al wat mannelijk is te besnijden. Nog een voorbeeld: hij was gehoorzaam toen de Heere sprak: "Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht." 

De wetten ten tijde van Abraham, hebben inderdaad een soort overlapping met de wet van Mozes. Maar of het gaat om de tijd tussen Adam en Mozes en daarna, alle mensen zijn ter dood veroordeeld om het overtreden van Gods geboden en allen die geloven in de Heere Jezus Christus als Zaligmaker, hebben het eeuwige leven. De wet veroordeelt ons om onze zonde zodat wij de toevlucht nemen tot Christus. Daarin is er geen verschil tussen Abraham en alle kinderen Gods na hem. Allen die geloven zullen Gods geboden doen uit dankbarheid om de verlossing in en door Jezus Christus. 

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Geen reacties

Terug in de tijd

Ik lees hier op RefoWeb wel eens over separeren, maar ik begrijp niet precies wat het is en hoe dat dan gaat in een preek. Ik krijg het idee dat het te maken heeft met gelovigen en ongelovigen onder d...
Geen reacties
13-09-2018
Mijn vriend heeft bindingsangst en durft niet eens aan trouwen te denken. Is daar een boek over?
Geen reacties
13-09-2003
Aan een predikant uit de GKV. Als ik Jakobus 2:24-25 lees: "U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. 25 En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit...
Geen reacties
13-09-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering