Dominee begraven in ambtsgewaad

Ds. W. C. Meeuse / 4 reacties

08-06-2023, 15:30

Vraag

Begin dit jaar werd er vanuit een bepaalde Nederlandse kustplaats een dominee begraven. Bekend werd dat deze dominee begraven werd in zijn ambtsgewaad. Maar mag dat wel? Zegt de kerkorde hier iets over? Een vraag voor een Hervormde predikant...

ADVERTORIAL

HOE breng jij je vakantie door?

Alleen of samen met je vrienden, jongeren- of catechisatiegroep op diaconale jongerenreis naar Oost-Europa? Geef je geloof handen en voeten én doe interculturele ervaring op. Ga in de zomer van 2024 met ons mee op HOEliday!

HOE breng jij je vakantie door?

Antwoord

Het is wel meer gebeurd dat een predikant in zijn toga werd begraven. Maar ook dat een predikant, die geen toga droeg, in zijn zwarte pak werd begraven. De kerkorde zegt hier begrijpelijkerwijze niets over. 

Het is wel zo dat een dominee niet als dominee sterft. Maar als een zondaar voor God. Men staat in het ambt tot op het sterven. Daarom zou ik er persoonlijk niet voor zijn om in ambtskleding begraven te worden.
 
We lezen in Numeri 20:28 dat Aäron vóór zijn sterven zijn priesterlijke kleding moest uittrekken en zijn zoon Eleazar aan moest doen. Hij stierf niet in ambtskleding. En werd daarin ook niet begraven. Vroeger kreeg men bij het huwelijk al een doodshemd mee. Velen werden (en worden) in hun nachtkleding begraven (de slaap des doods...). Anderen in ‘gewone’ kleding. Dit is afhankelijk van heersende gebruiken, cultuur en persoonlijke voorkeur.
 
Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

Tags in dit artikel:

toga
4 reacties
Davinci83
08-06-2023 / 22:50
"...Maar mag dat wel.."
Ik heb lang nagedacht maar kan geen enkele bijbeltekst herinneren die ook maar enigzins in de richting hint dat iets als dit niet zou mogen..
Wellicht ergens een regeltje in een menselijk geschrift gezien? Dan mag het antwoord duidelijk zijn :-)
Lindy
09-06-2023 / 07:09
Er staat sowieso nergens in de Bijbel dat een toga gedragen moet worden. Geen idee waar dat vandaan komt, invloeden van het Katholicisme?
(Mocht iemand hier meer van weten dan hoor ik het graag).
Dus het maakt echt niet uit waar je in begraven wordt.
Samanthi
09-06-2023 / 14:15
Waarom zou dat niet komen?
Aäron moest idd zijn hogepriesterkleed uitdoen, maar deze regel was er alleen voor de hogepriester van het Joodse volk.
Waarom maken we het elkaar zo moeilijk door over vanalles een goed of fout zaak te maken, we leven in de vrijheid van Christus.
Jesaja40
09-06-2023 / 14:46
In de Joodse traditie wordt de overleden man in zijn taliet טלית (=gebedsmantel) gewikkeld en begraven. De tsietsiet ציצית, dat zijn de vier kwasten aan deze gebedsmantel worden ervan af gekipt.

De functie van de vier tsietsiet is om je tijdens je aardse leven te herinneren aan alle geboden van de Eeuwige en die voor zover mogelijk te houden en in praktijk brengen. Vandaar het gebruik dat hij zijn taliet in zijn graf om zich heen draagt.

Tijdens het ochtendgebed en in de synagogale bijeenkomsten wordt de taliet omgeslagen en gedragen. Voor iedere Joodse man is zijn taliet ook zijn doodskleed en dat is goed. In zijn taliet naderde hij in het ochtendgebed zich tot de Eeuwige.

Het afknippen van de vier tsietsiet heeft ook een functie. De nabestaanden verklaren hiermee: de overledene kan zich niet meer houden aan alle geboden en die in praktijk brengen.

Als ik aan een vreemdeling uitleg mijn taliet ook mijn doodskleed is vinden ze dat heel vreemd. Het is nooit ambtskleding geweest en dat zal het ook nooit worden.

Een bijkomend effect is dat de afgeknipte tsietsiet verdeeld wordt onder de nabestaanden als een tastbare herinnering aan de overledene. Vaak wordt die dan gebruikt als een boekenlegger.

Terug in de tijd

Ik zit er al een tijdje over na te denken om een carriereswitch te maken. Daar moet ik ook een opleiding voor gaan volgen van ongeveer 1 jaar. Ik heb er zin in, maar het is nog wel de grote vraag of i...
Geen reacties
08-06-2022
Ik een vraag m.b.t. gevoelens en in hoeverre deze toelaatbaar zijn in het licht van de Bijbel. Psychologen zeggen vaak dat gevoelens nooit verkeerd zijn, maar een emotie om je richting te geven. Het g...
1 reactie
08-06-2013
Ik ben opgegroeid in een op zichzelf staande gemeente waar ik eigenlijk nooit iets van de prediking/het geloof algemeen heb begrepen. Pastorale zorg was er ook nauwelijks, zelfs niet in een periode ...
13 reacties
08-06-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering