Gods wil met datingsite

Ds. B.M. Meuleman / 6 reacties

30-05-2023, 12:01

Vraag

Ik ben een meisje van 16 jaar en schrijf verhalen als hobby. Nu wil ik al langere tijd door middel van mijn verhalen iets kunnen betekenen voor mensen en wil graag schrijven over actuele thema’s. Het eerste idee was een verhaal over christelijke datingsites. Ik merk dat daar binnen mijn kerkelijke gemeente en omgeving veel onduidelijkheid over is en mensen er fel op tegen kunnen zijn. Om te weten hoe zo’n datingsite in elkaar zit en hoe dat gaat, heb ik onder een andere naam een account aangemaakt.

Ik had er geen rekening mee gehouden in contact te kunnen komen met jongens, maar dat is dus wel gebeurd. Ik heb inmiddels drie weken mailcontact met een jongeman van 22 jaar. Hij is kerkelijk meelevend en vindt het geloof belangrijk. Zelf is het geloof voor mij iets lastigs. Ik wil graag leven tot Gods eer en bij Hem horen, maar weet niet goed hoe dit kan. Ik kan het hier ook over hebben met de jongeman met wie ik mail. Maar nu wordt het serieuzer en moet ik een keuze maken of ik hiermee verder wil.

Ik heb hem uitgelegd waarom ik op de datingsite ben gegaan en dat ik niet verwacht had contact te krijgen, maar dat het nu wel is gebeurd en dat ik het best leuk en mooi vind. Maar dat ik heel graag Gods wil wil volgen en Zijn weg wil bewandelen. Hij antwoordde dat hij dat ook graag wil en dat we allebei moeten bidden. Hij ziet een datingsite als een mogelijkheid om toch christelijke vrouwen te ontmoeten. Daar ben ik het wel mee eens, want in het dagelijks leven kom ik weinig christelijke jongens tegen. Maar ik weet niet goed of dit Gods wil is. Mijn ouders weten hier niets van en ik ben een beetje bang dat ze het niet helemaal zullen waarderen. Ik bid elke dag of ik Gods wil mag doen en de weg mag volgen die het meest tot Zijn eer zal zijn, maar ik heb nog geen antwoord.

Mijn vraag is dus: hoe kan ik weten wat Gods weg is? God werkt vaak anders dan wij verwachten, maar is dit dan hoe God wil dat het gaat? En het leeftijdsverschil, kan dat of gaat dat voor problemen zorgen? Is het goed om hier mee verder te gaan als mijn ouders er misschien niet achter staan? Wat wil God dat ik doe? Een vraag aan een predikant van de HHK.

ADVERTORIAL

HOE breng jij je vakantie door?

Alleen of samen met je vrienden, jongeren- of catechisatiegroep op diaconale jongerenreis naar Oost-Europa? Geef je geloof handen en voeten én doe interculturele ervaring op. Ga in de zomer van 2024 met ons mee op HOEliday!

HOE breng jij je vakantie door?

Antwoord

Beste vraagstelster,

Ik vind het vooral mooi om te zien dat jullie allebei het geloof belangrijk vinden en Gods weg willen leren kennen om die te bewandelen. Dat is wel een eerste voorwaarde voor verder contact. Wanneer jullie samen in het gebed vragen om Gods leiding mag je er zeker van zijn dat God jullie gebed verhoort en de weg zal wijzen. Hij wil niets liever dan dat en Hij is er blij mee wanneer jullie vragen naar Zijn wil. 

De manier waarop jullie elkaar hebben leren kennen is misschien niet de manier die je direct voor ogen had, maar God kan zeker ook een christelijke datingsite gebruiken om twee mensen samen te brengen. Mensen kunnen op veel verschillende manieren met elkaar in contact komen, bijvoorbeeld via een vakantie, activiteiten binnen de kerk, via studie etc. Dit zijn allemaal mogelijkheden die God kan gebruiken om een man en een vrouw samen te brengen, waarbij het wel onze verantwoordelijkheid is om niet een man of vrouw te zoeken op gelegenheden en locaties waarvan duidelijk is dat Jezus daar ook niet zou komen (of het moest zijn om het Evangelie te verkondigen). Zo bezien is het belangrijkste niet hoe en waar je elkaar hebt leren kennen maar hoe je samen verder gaat. Is dat biddend om Gods leiding en vragend om Zijn zegen? Het is duidelijk dat jullie dat willen doen en daarom mag je vertrouwend naar de toekomst kijken die in Gods handen ligt. 

Het leeftijdsverschil lijkt me geen probleem. In deze leeftijdsfase kan het een behoorlijk verschil lijken, maar naarmate je ouder wordt wordt dat verschil gevoelsmatig wel kleiner. Belangrijker is of jullie leefwerelden dicht genoeg bij elkaar liggen, hoe jullie in het leven staan, of jullie persoonlijke ontwikkeling dicht genoeg bij elkaar ligt. Juist in deze dingen kunnen ouders een verhelderende blik hebben als mensen die in zekere zin van buitenaf kijken en het beste met je voorhebben. Ik denk dat het daarom goed is eerlijk met hen hierover te spreken, evenals over de manier waarop jullie elkaar hebben leren kennen. Ook je ouders kunnen dan, eventueel samen met jou, bidden om wijsheid en Gods leiding. Ik zou daar niet te lang mee wachten want dan wordt de drempel alleen maar hoger. In het vertrouwen op God mag je hier open over zijn. 

Lees ook de vragen over het thema 'Leeftijdsverschil'

Hoe het verder zal gaan tussen jou en deze jongeman ligt in Gods handen. God kan op veel verschillende manier de weg wijzen. Het belangrijkste is wel dat je in Gods weg gaat zoals Hij je die in de Bijbel bekend maakt. Daarmee bedoel ik dat onze persoonlijke levensweg voor ons verborgen is, maar dat God wel Zijn wil heeft bekend gemaakt zoals die voor ieder mens bedoeld is. Daarbij kun je denken aan Zijn geboden, het onderwijs van Jezus en in feite alles wat de Bijbel ons leert over hoe wij leven moeten tot Gods eer en tot welzijn van onze naaste. Wanneer je door de kracht van Gods Geest wilt leven volgens Gods Woord mag je zeker Gods zegen verwachten en dat Hij je de weg wijst.

Wanneer je eigen wegen gaat waarvan je bij voorbaat weet dat ze tegen Gods Woord ingaan, hoef je geen zegen te verwachten op de weg die je gaat. Heel concreet: God waarschuwt ons om geen ander juk met een ongelovige aan te gaan, 2 Korinthe 6:14, want dan trek je ongelijk op en trekt jullie levensweg geen gelijke sporen. Dat is iets wat je vrijwel altijd ziet in een huwelijk tussen een gelovige en ongelovige. Eén van hen moet geestelijk gezien de kar trekken, ook wanneer de ander wellicht later alsnog tot geloof is gekomen. Vaak zijn de sporen die zo’n ongelijk span trekt in geestelijk opzicht een belemmering voor hun kinderen om in de rechte paden van Gods Woord te gaan. Hun ouders trekken immers ook niet gelijk op. Daarom is het zo mooi dat jullie beide biddend om Gods leiding Zijn weg willen gaan.

Zorg er dus voor dat je door Gods genade in het spoor van Zijn Woord loopt, dan zal Hij ook je persoonlijke levensweg leiden. Zo krijgt de bede “Uw wil geschiede”, een dubbele betekenis: 1. leer mij Uw geboden doen én 2. leer mij wat Uw wil is voor mijn persoonlijke leven.

Gods wil voor je persoonlijke leven kan Hij op verschillende manieren bekend maken, bijvoorbeeld door een bepaald tekstwoord uit de Bijbel onder je aandacht te brengen. Hij kan mensen gebruiken, bijvoorbeeld je ouders, om je raad te geven. Hij kan ook maken dat het contact met deze jongeman leidt tot een verdieping van jullie beider geloof en gebedsleven en je op die manier steeds rijker Gods zegen ervaart. Zolang je maar biddend deze weg gaat, let op de wenken van Gods voorzienigheid en je hart steeds open voor God neerlegt, is het goed. Wanneer Hij niet wil dat je met hem verdergaat, zal Hij ook het wel duidelijk maken. Kortom: “ken Hem in al je wegen en Hij zal je paden recht maken!” (Spreuken 3:6).

Hartelijke groet,
Ds. B. M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

 • Geboortedatum:
  20-05-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Hoogeveen
 • Status:
  Actief
6 reacties
davinci
30-05-2023 / 16:47
Volgens mij kun je het zo zien:

Je hebt drie lagen:

Laag 1) God's verborgen wil: daar weten weten wij niets van.
Laag 2) God's geopenbaarde wil: alle informatie die hij ons over Zijn wil gegeven heeft
Laag 3) Zaken waar niet bekend is wat God wil. Bijvoorbeeld: welke opleiding ga ik volgen? Ga je wel of niet vissen vanmiddag? Ga je vandaag de tuin snoeien of morgen? Vind ik deze persoon leuk genoeg voor een verkering ja/nee? etc.

Wanneer je in laag 3 meerdere opties hebt -zolang die niet ingaan tegen wat je weet uit laag 2- heb je persoonlijke vrijheid gekregen om je eigen keuze te maken. Mocht je je er toch onzeker bij voelen of het idee hebben dat je 'God's plan met je leven' hierdoor mis zou kunnen lopen, dan wel zou kunnen vertragen (voor zover dat idee bijbels verdigbaar zou zijn), kun je natuurlijk altijd bidden tot God of Hij je wil behoeden voor keuzes die nadelig uit kunnen pakken (hoewel je daar wellicht ook weer van had kunnen leren).
Iboi
30-05-2023 / 22:50
Ik ben inmiddels 10 jaar getrouwd met een man die ik via een datingsite heb ontmoet.

Doe jezelf niet anders voor.

Elkaar in het echt zien, is echt nog wel anders dan goed mailcontact hebben.

Los van jullie serieuze geloof, kijk wat voor jongeman het is. Doet hij een studie, wat voor werk doet hij, wat is de reisafstand, heeft hij vrienden, een goede band met familie? Is eea stabiel, hoe gaat hij met geld om etc. En hoe zijn deze dingen bij jou?

Je bent zelf 16, een diploma halen is belangrijk. Als je bijv nog gaat studeren, kan er nog heel veel veranderen in je eigen ontwikkeling. Misschien ga je nog op een andere plek wonen omdat je op kamers gaat.

Persoonlijk vind ik het leeftijdsverschil tussen 16 en 22 te groot, je moet als 16 jarige nog volwassen worden.

Als je al afspreekt, laat je ouders of goede vriendinnen weten waar en met wie je bent. Stap niet zomaar bij 'm in de auto of id.
Omega
31-05-2023 / 09:40
@davinci Ik denk dat we beter kunnen spreken over Gods' verborgen raad. Of beter nog: Zijn verborgen raadsbesluit. God heeft namelijk geen verborgen wil. Dat is een grote en hardnekkige begripsverwarring in onze gezindte, waardoor er allerlei wonderlijke winden van leer ontstaan. Met een "verborgen wil" zou God er een geheime agenda op na houden. Een soort disclaimer. Dat kan natuurlijk niet. Er is wel een verborgen raad die wij niet kennen, maar die nooit in strijd is met Zijn geopenbaarde wil.
kejak
31-05-2023 / 10:08
Je schrijft verhalen maar nu wordt je zelf onderdeel van een verhaal, waarbij wat mij betreft de werkelijkheid de fantasie overtreft. Inspiratie voor een (semi)-autobiografisch verhaal heb je denk ik nu wel meer dan genoeg. En als ik kijk naar hoe je je vraag formuleert denk ik dat je talent hebt. Je maakt me nieuwsgierig! Publiceer je ook?
Davinci83
31-05-2023 / 23:45
@Omega, ik denk dat dat klopt ja. Bedankt voor je aanvulling!
Ali636
08-06-2023 / 19:41
1.Heb je hetzelfde doel in je leven ?
Ik wilde graag zendeling worden in een ander land, dan het mijne.
2. Ben je beide toegewijd aan de Heere ? Christus mijn enige hoop in leven en sterven... En dat niet als eenvoudige formule die ik vroeger vaak gehoord heb, maar echt serieus.
Het gaat ons door God's genade al 48 jaar goed sinds die eerste ontmoetingen.
Ps ik ken mensen die al jaren lang getrouwd zijn en elkaar leerden kennen op internet.
Ik ken ze ook van wie de één ook (of eigenlijk vooral) was toegewijd aan yoga. Dat ging dus niet goed.

Terug in de tijd

Is het mogelijk dat je zeker weet dat iets nooit gebeurt? Kan je bijvoorbeeld zeker weten dat je nooit naar Turkije op vakantie gaat in de toekomst? Of kan je er alleen vanuit gaan dat je daar niet na...
3 reacties
30-05-2017
Aan ds. Pieters. Uw antwoord op de vraag 'Intieme vragen bij huwelijksgesprek' of een stel ook vertellen moest dat ze vooruit hebben gegrepen op hun huwelijk voor een kerkelijke zegen vond ik apart. I...
1 reactie
30-05-2017
Als je vermoed zwanger te zijn, wanneer moet je dan een huisarts bezoeken? Zo snel mogelijk? Ben nog maar pas getrouwd, maar denk dat ik misschien zwanger ben. Las al iets op internet over foliumzuur ...
1 reactie
30-05-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering