Schrijfster Sarah Young

G. Slurink / 2 reacties

17-05-2023, 09:51

Vraag

Is Sarah Young een christelijke schrijfster die we ter harte mogen nemen of (be)schrijft zij zaken op een manier die minder goed over te plaatsen zijn van de bijbeltijd naar nu en ons persoonlijk (geloofs)leven? In haar dagboekje zet zij teksten uit de Bijbel om in een soort liefdesbrief van God voor Zijn kinderen en baseert zij haar woorden letterlijk op Zijn Woord(en). Kan/mag dit? Het leest erg aangenaam en hartverwarmend, maar ik wil de bedoeling van mijn hemelse Vader niet zoetsappig maken en graag serieus nemen.


Antwoord

Beste vraagsteller,

Goed dat je dit vraagt. Ik neem aan dat het gaat over het boek “Dicht bij Jezus” van Sarah Young, oorspronkelijke titel: “Jesus Calling”. Het is een bestseller, die voor het eerst uit kwam in 2004. Er zijn ook verschillende versies van voor verschillende leeftijden en doelgroepen en er zijn ook wat vervolgtitels van uitgekomen.

Ik heb het zelf niet gelezen en ga dat ook niet doen omdat er sinds jaar en dag tegen gewaarschuwd wordt door mensen die ik betrouwbaar acht op dit gebied. Christenen die uit een New Age achtergrond komen herkennen er veel New Age aspecten in. Andere bijbelgetrouwe christenen zien dat de taal die hier wordt gesproken niet de taal van de Bijbel is en dat de Bijbelse boodschap erg versmald is. De sfeer van romantische intimiteit wordt als ongepast beschouwd. Maar verreweg het meest verontrustende is dat Sarah Young zegt te spreken namens Jezus. Ze zegt dat ze de stem van Jezus hoort en vervolgens plichtsgetrouw Zijn boodschappen aan haar lezers overbrengt. Daarom schrijft ze ook in de ik-vorm, waarbij Jezus aan het woord is. Een boodschap buiten de Bijbel om, waar we, als deze werkelijk van Jezus zou komen, hetzelfde gezag aan zouden moeten toekennen als aan de Bijbel. Maar indien niet, van wie komen deze woorden dan wel?

Sarah Young vond haar bidden maar een “eenrichtingsverkeer”. Ze bad, maar kreeg geen rechtstreeks antwoord. Ze wist dat God tot ons heeft gesproken door Zijn profeten en Zijn Zoon, zoals we dat nu kunnen lezen in de Bijbel, maar dat was niet genoeg voor haar. Ze raakte toen geïnspireerd door een boekje, genaamd “God Calling”. De (anonieme) schrijfsters van dit boekje schreven dit door een zogenaamd “channeling” of “automatisch schrijven”. Dit is een manier waarbij de schrijver een pen in de hand neemt en zich laat sturen door een spirituele, occulte of onderbewuste macht, zonder er zelf bewust betrokken bij te zijn. Dit is een gangbare methode in de New Age en occulte wereld om geesten, of ‘engelen’ of ‘hogere machten’ te laten spreken. Deze schrijfsters claimden dat God zo rechtstreeks door hen sprak. 

Sarah Young vond dat prachtig en ging toen ook zo te werk. In de eerste (Engelstalige) edities van haar boek spreekt ze lovend over dit boek “God Calling” en staat haar eigen boek ook nog vol met New Age terminologie, net zoals dit boek. Ze zegt hier zelf over: “Ik besloot te ‘luisteren’ met de pen in de hand en alles wat ik ‘hoorde’ op te schrijven.” Deze woorden zijn, zo claimt ze, rechtstreeks de woorden van Jezus. Jezus spreekt door haar. Deze woorden komen niet uit Bijbel en zijn er ook niet op gebaseerd, maar ze worden er wel mee vermengd. 

Toen de link met de New Age negatief in het nieuws kwam besloot de uitgever alle referenties naar dit “God Calling” boek te verwijderen en het taalgebruik aan te passen. Het boek is vaak herzien en er zijn steeds meer andere bewoordingen gebruikt om de oorspronkelijke ideeën van Sarah Young te verbloemen en af te zwakken om de verkoopcijfers hoog te houden, en ik vermoed dat dat in de huidige Nederlandstalige editie ook zo zal zijn, maar de onderliggende gedachte is nog steeds hetzelfde.

Ik denk dan ook dat er onder wat je noemt in je vraag een veel groter probleem zit. Sarah Young stelt zich (onbewust) open voor machten en laat die door haar spreken. En de reden is dat de Bijbel voor haar niet genoeg was. Onderwijl meent ze dat deze woorden van Jezus komen. Ze heeft met dit boek sterk bijgedragen aan het populair maken van bijvoorbeeld ‘luisterend bidden’ en dergelijke praktijken. Daarmee wordt dan niet bedoeld goed te luisteren naar wat God heeft gezegd in Zijn Woord en dat te gehoorzamen (zoals de Bijbel dat leert), maar dat je moet luisteren naar een direct spreken van God buiten de Bijbel om door een innerlijke stem of iets dergelijks.
 
Een groot onderliggend probleem is dat voor Sarah Young de Bijbel ontoereikend is. Dat was de oorzaak waardoor het boek tot stand is gekomen. Deze beoordeling, dat de Bijbel ontoereikend is, is een wijd verbreid probleem, ook in de hedendaagse kerk. Dit gaat in tegen wat de Bijbel zelf leert, wat op zich al erg genoeg is. Het opent ook de deur voor allerlei wind van leer. Immers hoe kan je zo nog controleren wat van God komt en wat niet, als je alles maar moet aannemen als van God afkomstig eenvoudigweg omdat iemand beweert dat dat zo is. Nee, de Bijbel geeft duidelijke criteria voor een profeet en we hebben goede gronden om te geloven dat de Bijbel compleet is en er niets meer aan toegevoegd hoeft te worden.

Maar nog een ander gevolg van de Bijbel als ontoereikend zien, is dat daardoor de Bijbel als de bron voor alle wijsheid die nodig is om Godzalig te leven en te sterven zijn kracht verliest. En dat is een concreet probleem dat je werkelijk overal ziet. Ik ben er steeds meer van overtuigd dat een aanzienlijk deel van de problemen en zorgen die mensen hebben, individueel of in groepsverband, er de oorzaak in vinden dat mensen de verkeerde dingen voor belangrijk houden op vrijwel elk mogelijk gebied. En dat zorgt weer voor allerlei onvervulde verlangens en vermeende tekorten, die de mens rusteloos, gestrest, ontevreden en ongelukkig maken, met alle gevolgen van dien. Wat zich dan weer uitwerkt in de omgang met de naasten en alle gevolgen daarvan. Enorm veel mensen hebben allerhande geestelijke problemen en het wordt steeds erger. En ik denk dat dit een belangrijke oorzaak is dat mensen voortdurend leugens achterna lopen en niet meer kunnen onderscheiden wat belangrijk is en wat niet. Ook christenen.

Hoe anders wordt dat als de Bijbel, als Gods Woord, voor ons de bron van rust wordt. Zoals Psalm 131 zegt: “Heere, mijn hart is niet hoogmoedig, mijn ogen zijn niet trots, ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust tot stilte gebracht, als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder.” Of Psalm 46: “God is ons een toevlucht en vesting, Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.”

Als Sarah Young daar op vertrouwd had dan had ze geleerd wat het betekent: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” Eenvoudig te blijven bij Gods Woord, in de boodschap van het evangelie, en te weten: “Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht” (2 Korinthe 12:9) . En niet te zoeken naar meer, ook niet naar verdere openbaring en ervaringen, maar te rusten in wat God heeft gezegd. Dat is genoeg: verlang niet naar meer.
 
Het is juist onze opstand tegen God, om telkens maar meer te willen dan wat Hij ons geeft, op welk gebied dan ook, dat ons onrustig maakt en ons op verkeerde wegen brengt. Als gevolg daarvan bewandelde Sarah Yong verkeerde wegen, volgde ze occulte praktijken na en komt ze uit bij een verdraaide boodschap van God. En omdat dit zo aangenaam klinkt volgen miljoenen lezers haar na.

De vorige vraag 'The Chosen' die ik beantwoorde ging over misleiding en ik ben bang dat dit ook weer zo’n voorbeeld is. Het gevaar van dit boek is niet dat het vol staat met ketterijen, het gevaar is dat het een mengsel is van (een beperkt aantal) Bijbelse waarheden, New Age denkbeelden en een ‘feel good’ boodschap. Het verkondigt geen volstrekt on-Bijbelse dingen, maar maakt de lezer steeds verder los van de Bijbel en ontvankelijk voor buiten-Bijbelse boodschappen, en doet zelfs de lezer daar steeds meer naar verlangen. Onderwijl wordt het geloof steeds inhoudslozer gemaakt en ingeperkt tot een boodschap die zoals je zegt, aangenaam en hartverwarmend klinkt, maar die een halve waarheid is. Daarmee wordt het vanzelf beetje bij beetje een compleet ander geloof en een andere Jezus. Totdat het punt is bereikt dat de lezer open staat voor alles en geen verweer meer heeft tegen dwalingen en een makkelijke prooi is voor alles mogelijke, als het maar goed klinkt. 

Ik ben blij te lezen dat je de bedoeling van je hemelse Vader graag serieus wil nemen. Ex-New Agers die christen zijn geworden zeggen: gooi dit boek weg. Dat lijkt mij een goed advies. We leren Jezus en onze hemelse Vader kennen uit de Bijbel. Boeken kunnen daarbij helpen als ze beginnen bij de Bijbel en je aan de hand nemen de Bijbel door en je helpen te begrijpen wat er staat. Zoals Jezus deed bij de Emmaüsgangers toen hij hun de Schriften opende (Lukas 24:32). En let er daarbij vooral op welke waarde zo iemand toekent aan de Bijbel, stelt deze zich onder de Bijbel (door te willen begrijpen wat God er mee wil zeggen) of stelt deze zich boven de Bijbel (door zelf wel te bepalen wat er bedoeld is). 

Ik hoop dat dit antwoord helpt. Een hartelijke groet,
Gerard Slurink

Ps. Onderstaand nog enkele aanbevolen bronnen in dit verband (dat wil niet zeggen dat ik het noodzakelijkerwijs eens met elk ingenomen standpunt op deze websites).

Nederlandstalig: 

Engelstalig:

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

boeken
2 reacties
Rosy
18-05-2023 / 11:40
Supergoed antwoord. Als aanvulling nog een aangrijpende documentaire die uitgebreid ingaat op dit soort misleidingen:

Deel 1:
https://youtu.be/lnMpfoxYSFY

Deel 2:
https://youtu.be/vKAU3zjpDbI

Deel 3:
https://youtu.be/_f8fotz5GUo

Of alles in 1 met aanvullende info:
https://youtu.be/8XoSWb9esXQ
Johanna89
24-05-2023 / 18:26
Ik ben niet de vragensteller, maar heel erg bedankt weer, meneer Slurink! Uw antwoorden zijn zo helpend!
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Hoe hebben we te staan tegenover de band Trinity?
44 reacties
17-05-2016
Kunt u mij vertellen waarom ambtsdragers uit de Ger. Gem. meestal niet willen praten met ons (GG-jongeren) over de prediking? Ze zijn zo beducht voor kritiek. Erg jammer, want in andere kerken is die ...
Geen reacties
17-05-2008
Ik las op uw site in een vraag uit 2008 iemand die bidt om te sterven. Zelf verlang ik er ook naar om mijn laatste adem uit te blazen. Ik word er blij van als ik er aan denk. Ik wil graag bij de Heer ...
1 reactie
17-05-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering