Klimaatmars: From the Rhine to the North Sea...

/ 12 reacties

16-11-2023, 13:09

Loop je daar met goedkeuring van de dominee een kerkdienst te skippen voor een optochtmars, word je opeens omringd door clubs die ook het groen van Hamas een warm hart toedragen! Wie had dat nou kunnen denken?!

ADVERTORIAL

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven. Samen zorgen voor christelijke zorg en hulp. Inspireren om voor jezelf en de ander te zorgen. Drie pijlers waarop De christelijke zorgverzekeraar staat.

Lees verder...

Staan voor de beschermwaardigheid van het leven

Nou, om te beginnen voelde de organisatie dit zelf aan haar steeds verder opwarmende theewater. 'De Mars voor klimaat en rechtvaardigheid' werd verdeeld in blokken waar soortgenoten in dezelfde habitat elkaar konden opzoeken. Zo was er een feministisch blok, een Dekoloniaal Antiracisme Bloc, een vegan blok en een vredesblok. Normaal gesproken zijn dat geen matties waar je samen het Hava nagila mee in gaat zetten. En dan was daar de Gereformeerde Bond in de PKN die ruim vantevoren ook wel enig idee had wat er voor een verstikkende stof in de lucht hing.

Voorwaarts mars naar de line up: klimaatprinsesje en anti-Israelbetoger Greta (what's in a name) Thunberg mocht opdraven. Bekende voorstanders van een Judenfrei Palestina, zoals Bij1, Sahar Shirzad en Mounir Samuel zouden het podium bestijgen. Maar blijkbaar was dit voor sommige vooraanstaande christenen niet genoeg voorkennis en was er een antisemitisch klimaatalarmpje noodzakelijk:

Wat zouden ze overigens gescandeerd hebben, vraag je je als zondagse thuisblijver kerkganger dan af. 'Hamas, Hamas, Nederland van het gas'? 'From the Rhine to the North Sea, Holland will be fossil free'? 'No climate justice on occupied verzuurde ground'? 

Mijn vader had gelijk, zondagswerk is niet sterk. Volgende keer maar meelopen met een andere Mars voor het Leven dus.

op 16-11-2023, 13:09
12 reacties
Erik1960
16-11-2023 / 17:30
Hm…. What’s in a name… mijn vrouw kreeg van haar ouders ook de naam Greta. Is nu uw advies aan mij om te scheiden?
Davinci83
17-11-2023 / 00:56
Nee Erik, steun haar liever in deze voor haar zo nare tijd
Erik1960
17-11-2023 / 08:46
@Davinci: ik doe wat ik kan. Weer een doorwaakte nacht achter de rug. Zo’n columschrijver heeft werkelijk geen idee wat hij/zij aanricht met zo’n grappig bedoelde opmerking op Refoforum.
Arrow
17-11-2023 / 13:11
Niet naar de kerk om mee te doen met een instrument van de duivel..
Arrow
17-11-2023 / 13:11
Niet naar de kerk om mee te doen met een instrument van de duivel..
Prisma23
17-11-2023 / 22:12
@ Arrow,

Hoe zit het dan met meer aandacht voor de kerk dan voor de schepping...?
jewannes
18-11-2023 / 17:55
@Prisma, je zegt “Hoe zit het dan met meer aandacht voor de kerk dan voor de schepping...”? Bedoel je te zeggen dat je beter de kerk kan loslaten en kiezen voor de goddeloze groepering Extinction Rebellion die de “redding van de aarde” denkt voor te staan?
Denk je echt dat God het niet meer in de Hand heeft? Je hebt sympathie voor een groep die Hamas eert en de vernietiging van Israël ten doel heeft (From the river to the sea).
Zeer bewust van het feit dat de onvermijdelijke reactie van Israël op hun brute moorden, tot veel Palestijnse doden zou leiden, offeren ze hun eigen broedervolk graag op vanwege hun absolute haat tegen de Joden die ze persé vernietigd willen zien. Deze Extinction Rebellion met Hamas als hun sympathisant zie je als een redding van Gods schepping??
Jij lijmt je net als @Erik1960 liever vast aan de aarde, samen met je goddeloze groepering, omdat je uit de aarde aards zijn. (1 Kor 15 v 47).
Als God niet meer voor de aarde kan zorgen, zal de mens het wel even zelf doen is de dwaze hoogmoedige gedachte achter deze dwaze hoogmoed. Zie je niet dat het “milieu” jullie god is geworden? Zullen je het ermee redden denk je, als je voor de Eeuwige Rechter moet komen?
Erik1960
18-11-2023 / 21:02
@Jewannes: laat je mij even buiten jouw aannames over waar ik me wel of niet aan verbind?
Erik1960
18-11-2023 / 21:02
@Jewannes: laat je mij even buiten jouw aannames over waar ik me wel of niet aan verbind?
Prisma23
20-11-2023 / 11:08
@Erik, je hoeft niet overal op te reageren hoor. Zeker niet op op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Die reageren alleen negatief op wat op hen afkomt zonder zelf enige poging te doen om de opdracht van Jezus in te vullen.
WillemB
21-11-2023 / 16:25
Jewannes, ik begrijp je emotie over deze vreemde zaken. Maar pas je op dat je in je emotie niet al té dwaze dingen gaat roepen zoals: “ Als God niet meer voor de aarde kan zorgen, zal de mens het wel even zelf doen is de dwaze hoogmoedige gedachte achter deze dwaze hoogmoed. Zie je niet dat het “milieu” jullie god is geworden? Zullen je het ermee redden denk je, als je voor de Eeuwige Rechter moet komen?”

Hiermee ga je echter geheel voorbij aan de scheppingsopdracht. Het aller, ALLEReerste wat God tegen de mens zei staat hier:
En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! (Uitroepteken is niet van mij, staat er gewoon achter)
‭‭Gen. 1‬:‭28‬

Of heeft God Jewannes van deze opdracht ontheven en erboven geplaatst?
jewannes
22-11-2023 / 21:33
@WillemB, ik word van je warrige reactie niks wijzer. Ik begrijp wel dat je negatief op mij wil reageren, want dat hoort nu eenmaal zo, maar wat heeft de scheppingsopdracht te maken met rebelleren tegen de overheid, de dienares in Gods Hand?
Moeten we uit naam van de milieu-god Romeinen 13 ook maar wegstrepen uit de Bijbel?

Rom 13: 1-5, (Onderwerping aan de overheid staat er boven)
1 Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.
2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen.
3 Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben;
4 Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.
5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil.

Ik heb een zeer belangrijke vraag. Gaan we nog massaal in gebed gaan voor de overheid? Stemmen we op een partij die niet uiterst links en radicaal en zonder God is, maar een partij waar God nog gevreesd wordt?
Als alle “gelovige” mensen ook voor God zouden kiezen in de Tweede Kamer, zou de zetelverdeling er wel radicaal anders uit gaan zien.

Misschien niet jezelf aan de straat vast lijmen wat uit pure goddeloosheid voortkomt, want Gods Naam wordt er door gelasterd!
Onze Heidelberger Catechismus zegt in het antwoord op vraag 122 van Zondag 47 over de eerste bede oa: Uw Naam worde geheiligd. Ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken, alzo schikken en richten, dat Uw Naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worde.

Iedereen is er zich terdege van bewust dat er honderden gefrustreerde mensen die in een urenlange wegversperring van agressieve dwazen vastzitten, dikwijls zitten te schelden en te vloeken. Dat kan op een bijzonder gruwelijke manier zijn! Dat is niet alleen voor rekening van de vloekers zelf, nee zeker niet! Ook de veroorzakers, degene die de bewuste aanleiding hiertoe geven zijn schuldig voor God!
En nee WillemB, jouw venijnige bespotting, die overigens laat zien wie je werkelijk bent, gaat niet op dat ik ontheven ben om met respect om te gaan met wat God ons geschonken heeft!

Is @Prisma23 nog steeds trots op zichzelf en zijn actievoerders met “zijn opdracht van Jezus in te vullen”?
Over dorre doodsbeenderen gesproken! De pot verwijt de ketel.

Ik kan misschien nog iets bemoedigends kopiëren voor de mensen die in alle andere gevallen als de milieu kwestie, zo gemakkelijk geloven kunnen:
Heidelbergse Catechismus Zondag 10
Vraag en antwoord 27
Vr. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?
Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods,
door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen,
gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt,
en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte,
vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid,
rijkdom en armoede, en alle dingen,
niet bijgeval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Ik ben bang dat de redactie mijn reactie voor de zoveelste keer weer zal verwijderen omdat de waarheid wel eens pijn kan doen bij vrienden.
Beseft dan toch uw verantwoordelijkheid!
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Lees ook deze columns

Het is een bekende grap. Waarom bereikt een ambtenaar nooit de top van een boom? Antwoord: omdat bomen sneller groeien dan ambtenaren kunnen klimmen. En wie wel eens zaken heeft gedaan met een van onz...
9 reacties
24-10-2023
Waar menig kerkelijke gemeente tot voor kort niet hveilig was voor Mozaïek-kengetal, zijn de rollen in Hardenberg dezer dagen omgekeerd. In een helder moment van ondeugende geest besloten 2 plaatselij...
1 reactie
18-04-2023
Als we de redactie van Refoweb mogen geloven staan er inmiddels 20.000 vragen en antwoorden online en is na ruim twintig jaar de stroom nog niet opgedroogd. Pogingen van conculega’s om soortgelijke ru...
69 reacties
11-04-2023
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering