Artikelen met tag

Psalmen

Soms zeggen mensen wel eens: de psalmen werden ook gezongen door de Heere Jezus. Alleen dat kan toch niet, want toen waren de psalmen er toch nog niet? Of begrijp ik deze zin  verkeerd?
11 reacties
15-09-2023
In Psalm 91 vers 10-11 staat: “Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.” Ik ken verschillende ge...
2 reacties
09-02-2022
In de psalmen hebben de schrijvers het heel vaak over de vijanden die hen omringen. Nu heb ik geen aardse maar wel veel geestelijke vijanden, zonden die mij omringen. Mag je die psalmen ook hierop toe...
Geen reacties
15-09-2021
Waarop baseren sommige predikanten de vergelijking tussen het brengen van de ark naar Jeruzalem met de Hemelvaart van Christus? Je kunt Psalm 24 en Psalm 47 toch ook lezen als profetieën van de Heme...
1 reactie
22-04-2021
Ik vraag me al langere tijd af wat voor ons heidense christenen het doel van het Oude Testament is. Er staan uiteraard veel verhalen in waar we van kunnen leren en het leert ons over wie God is, maar ...
Geen reacties
20-04-2020
Nu het coronavirus ook in ons land rondwaart, is de zorg hierom groot. Wat mij opviel is dat Psalm 91 in deze zorgelijke tijd vaak wordt aangegrepen om daar troost en moed uit te putten. Zoals bekend ...
Geen reacties
09-03-2020
Wat bedoelt David precies in psalm 62 vers 12 met: “God heeft één ding gesproken en ik heb dit tweemaal gehoord (...)”?
Geen reacties
06-02-2020
Mijn vraag is heel kort: Hoe komen we uit de ‘psalmenimpasse’? Toelichting: veel reformatorische dominees staan afwijzend tegenover opwekkingsliederen, maar die zijn onder christenen juist heel popula...
Geen reacties
06-01-2020
Ik ben aangesloten bij een Hervormde gemeente. Mijn leven lang al. Ik heb drie jaar geleden voor Jezus gekozen en heb toen belijdenis gedaan. Nu komen wij elke week samen met onze belijdenisgroep om G...
Geen reacties
13-12-2019
Naar aanleiding van het lezen en onderzoeken van de Psalmen, kwam bij mij de volgende vraag boven. Ik las onder andere de Psalmen 10, 11, 12, 13 en daarbij gaat het vaak over vijanden. In de oorspronk...
Geen reacties
18-11-2019
Ik heb een vraag over Psalm 139:4. “Al voer ik op naar ‘s hemels trans, daar zijt Gij, daar vertoont G’Uw glans; Al daald ik zelfs ter helle neder, daar vond ik ook Uw aanschijn weder.” Ik snap ...
1 reactie
23-09-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering