Vragen van panellid

Ds. M.W. Muilwijk

Wij zijn in verwachting en momenteel op zoek naar een kinderopvang/gastouderopvang voor ons kindje zodra die geboren is. Nu zagen wij locaties waar de medewerker(s) moslima's zijn. In hoeverre is het ...
Geen reacties
08-07-2024
Ik neem geen deel aan het Heilig Avondmaal en zal dat in de nabije toekomst ook waarschijnlijk niet gaan doen. Tien jaar geleden heb ik geprobeerd belijdenis te doen maar dat is mis gegaan. Ik was het...
Geen reacties
08-05-2024
In Romeinen 3:30 spreekt Paulus over de rechtvaardiging door het geloof. Echter maakt hij hier een verschil. Niet alleen de Nederlandse vertalingen geven dit verschil weer, maar het Grieks ook. De jod...
1 reactie
01-03-2024
Ik ervaar regelmatig moeilijkheden in het contact met één van mijn ouders. Ze mogen geloven een ander leven te kennen. Daar heb ik op zichzelf genomen wel ontzag voor, maar dat maakt het toch ook zo z...
Geen reacties
22-12-2023
In hoeverre kan je Klaagliederen 4:20 op de Heere Jezus laten slaan? Is dat de bedoeling van zo'n tekst?
Geen reacties
13-10-2023
Ik heb een vraag over Genesis 8:21 waar het volgende staat: “En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens; de ge...
Geen reacties
30-06-2023
Er wordt wel gezegd dat de zonde tegen de Heilige Geest zich kenmerkt door volharden in de zonde en dat men geen spijt of berouw van deze zonde kan hebben. Is dit echt zo? En is dit bijbels te onder...
3 reacties
20-04-2023
Waar komt het gebruik vandaan dat met name predikanten over zichzelf spreken in meervoudsvorm? Dus: wij/ons in plaats van ik/mijn. Is dat vanuit de kerkgeschiedenis te verklaren? Is hier sprake van ee...
4 reacties
28-02-2023
In Jozua 11 staat dat de HEERE Jozua de opdracht gaf de paarden de pezen door te snijden, maar er word niet echt vermeld waarom. Had dit een bepaalde betekenis? En werden de paarden in leven gelaten...
Geen reacties
09-12-2022
Nakomelingen worden ook wel nazaten genoemd. Maar als we psalmen zingen over Jakobs of Abrahams zaad is dit met een d geschreven. Waar zit precies dit verschil behalve de letterkeuze?
3 reacties
22-09-2022
In Jeremia 29:13 staat: “U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.” Hier heb ik twee vragen over. In de eerste plaats en hoofdvraag: hoe moeten we dit vers zien ...
Geen reacties
16-06-2022
Als ik diep over God nadenk, dan stel ik me automatisch God voor. Dan probeer ik me voor te stellen hoe groot, machtig en heilig Hij is. Is dat erg? Wat zegt de Bijbel daarover? In principe hebben w...
Geen reacties
06-04-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering