Vragen van panellid

Ds. H. Peet

Ik ben bezig met mijn Bijbelstudie in Numeri. Ik pak hiervoor onder andere de Bijbel met Uitleg erbij. Verrijkend tot nu toe om te doen. Maar bij Numeri 3 kom ik er niet helemaal uit en heb ik versc...
1 reactie
12-09-2023
Mag een student (in opleiding voor predikant) tijdens een dienst belijdenis afnemen? Het gebeurt voor zo ver ik weet altijd door een predikant. Mag het ook door een student, of zelfs door een ouderlin...
Geen reacties
10-05-2023
Als je iets heel graag wilt, wat ook naar Gods wil is, en je bidt hier heel intensief om; je valt er God heel erg mee lastig, eerbiedig gezegd, verhoort Hij je gebed dan eerder? Het gebed dat ik bid...
Geen reacties
16-02-2023
In Openbaring 22: 4 staat: “En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.” Als allen die in het boek des levens staan, zullen regeren als koningen, wie zijn dan de onderdanen? In Openbar...
Geen reacties
24-10-2022
God zal een nieuwe aarde scheppen zonder enig spoor van satans invloed. Dan zal de strijd eindelijk over zijn. Dan zullen Gods kinderen Hem voor altijd de lof toezingen. Ergens diep van binnen kijk ...
Geen reacties
16-08-2022
Ik ben vastgelopen om mijn geloof in praktijk te brengen op het juiste moment. Twijfels in het geloof ervaar ik niet, daarin voel ik mij juist heel sterk en bemoedigd. In mijn leven heb ik veel ervare...
Geen reacties
20-05-2022
In Psalm 91 vers 10-11 staat: “Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.” Ik ken verschillende ge...
2 reacties
09-02-2022
Ik ben zelf Rooms-Katholiek opgevoed, maar bezoek ook verschillende protestantse kerken. Ik heb een specifieke vraag over het schisma tussen Arminianen en Gomarianen en de synode van Dordrecht. De a...
Geen reacties
15-12-2021
Ik las zojuist in Genesis 46 over de familie van Jakob die meegaat naar Egypte als Jozef daar onderkoning is. Heel gedetailleerd worden alle zonen van Jakob opgesomd met hun zonen. Er viel me iets o...
Geen reacties
15-10-2021
Klopt het dat in de oude Nederlandse Hervormde Kerk geen sprake was van een curatorium die besliste tot de opleiding van predikant? In de Dordtse Kerkorde wordt er ook niet over een curatorium gesprok...
Geen reacties
11-08-2021
Mag je liefde begeren? Ik heb soms een heel sterke drang om liefde te ontvangen, met name omdat er vroeger veel gebeurd is. Maar dat is soms ook van personen, waar ik het van verlang (zij weten dat ni...
Geen reacties
05-05-2021
Ik heb twee vragen over Hebreeën 5. 1. In Hebreeën 5 vers 4 staat dat niemand uit zichzelf hogepriester kan worden maar dat God iemand uitkiest. Hoe zat dat destijds bij Kajafas? Hij was niet bep...
2 reacties
15-03-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering