Vragen van panellid

Ds. H. D. Rietveld

Mijn vriendin heeft onze verloving uitgemaakt, enige tijd geleden. Nu zeggen mensen ter bemoediging: als de Heere jullie voor elkaar bestemd heeft, dan komt het weer goed. Ik zou hier zo graag troost ...
Geen reacties
24-04-2008
Waarom zoekt de CGK zijn eigen identiteit niet, in plaats van met de GKV/NGK of HHK samen te werken? Zou terug gaan naar de oude paden van 1834 niet veel heilzamer zijn dan telkens eenheid te zoeken m...
Geen reacties
04-02-2008
Ik heb een vraag over de betekenis van het woord “kracht”. Het woord wordt regelmatig gebruikt in de Bijbel en wordt ook gebruikt in het “Onze Vader”.  Wat betekent “en de kracht”? Welke kracht wordt ...
Geen reacties
06-12-2007
Ik heb het soms best wel moeilijk met bidden. Ik weet niet goed wat je nu echt mag bidden. In Jakobus 1 staat: Vraag vol vertrouwen en zonder twijfel (vers 6). Maar in Filipenzen 4:6 staat weer, dat h...
Geen reacties
18-07-2007
We geloven dat de Heere ons leven bestuurt en leidt. Er wordt wel eens gezegd dat toeval niet bestaat. In die gedachtegang kan ik mij vinden. Toch zijn er wel eens zaken waarvan ik denk: Zouden die oo...
Geen reacties
23-04-2007
Wat is het verschil tussen een priester, een farizeeër en een schriftgeleerde in de nieuwtestamentische tijd?
Geen reacties
05-03-2007
Waarom is de Heere Jezus naar deze wereld gekomen? Is het voor de mensen die al van het begin gekozen (uitverkoren) zijn, of voor alle mensen?
Geen reacties
06-12-2006
Toen Jezus aan het kruis hing en riep: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?", was er toen een moment dat de drie-eenheid werd verbroken?
Geen reacties
11-11-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering