Toegelaten predikanten niet overal op kansel

M.H. Eckhardt / Geen reacties

10-06-2024, 12:58

Vraag

Wij als Gereformeerde Gemeenten nemen studenten aan op basis van het curatorium. Op die manier geloven we dat we geen predikanten toelaten die niet van God gezonden zijn. Hoe kan het dan dat sommige predikanten niet mogen komen preken in sommige gemeenten? Erkennen kerkenraden die sommige dominees bewust niet vragen, dan niet dat het curatorium van God het licht over deze mensen heeft gekregen? En als kerken(raden) bepaalde dominees niet willen, werkt het curatorium dan niet naar behoren of de kerkenraden niet?


Antwoord

Beste vraagsteller,

Het bevreemdt u dat niet alle predikanten van uw kerkverband door de kerkenraad worden toegelaten om het Woord te bedienen. Uw redenering is heel eenvoudig: het curatorium laat alleen personen toe tot het predikambt die echt door God zijn geroepen. Welke kerkenraad heeft dan de euvele moed om deze dienaren van het Woord de kansel te weigeren? Uw tweede vraag is dan: ligt de fout dan bij het curatorium of bij de kerkenraad? 

De werkelijkheid is, denk ik, niet zo simpel als het lijkt. Als het curatorium iemand aanneemt, is dat niet zonder reden. Maar ondanks het feit dat men aanneemt dat de betreffende persoon door God is geroepen tot het ambt, wil men toch niet beweren dat dit absoluut zo is. God is de kenner van het hart en daarom leggen ze de verantwoordelijkheid volledig bij degene die aangenomen is. Leden van het curatorium zijn, als het goed is, diep overtuigd van eigen tekort en onkunde en daarom zullen ze hun beoordelingen niet zonder gebed om licht en wijsheid willen doen.

En wat de uitnodiging van een kerkenraad betreft, deze zal beïnvloed worden door de verantwoordelijkheid die hij heeft en gevoelt tegenover God en de gemeente. Meestal is het zo, althans in de Gereformeerde Gemeenten, dat een kerkenraad om bepaalde redenen niet elke predikant uitnodigt voor een dienst, maar toch de kansel in principe openstelt voor elke dominee van eigen kerkverband. Dan wordt een predikant niet geweigerd, wanneer deze bijvoorbeeld in vakantietijd voor wil gaan. 

Als je een vergelijking maakt met sommige andere kerkverbanden, dan vormen de Gereformeerde Gemeenten een tamelijk grote eenheid wat leer en leven, gewoontes en liturgie betreft. Als u lid bent van genoemd kerkverband kan ik het me indenken dat u het vreemd vindt wanneer kerkenraden bepaalde predikanten bij voorbaat uitsluiten om te komen preken. Maar laten we voorzichtig zijn met het zoeken naar een oordeel hierover. Terecht zou een kerkenraad een predikant kunnen weigeren, wanneer deze bijvoorbeeld een ernstig tekort heeft in zijn prediking. 

M. H. Eckhardt

Lees meer artikelen over:

curatoriumGereformeerde Gemeenten (GerGem)
Dit artikel is beantwoord door

M.H. Eckhardt

 • Geboortedatum:
  04-01-1953
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Oostkapelle
 • Status:
  Actief
9 artikelen
M.H. Eckhardt

Bijzonderheden:

Oud-docent godsdienst & ouderling


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Voor dominee A. Simons. Ik heb als mens verschillende geboden overtreden. Kan ik nog bekeerd worden? Of kan dit niet meer, want als je leest in 1 Johannes 3:4: Ieder die de zonde doet, doet ook de w...
Geen reacties
10-06-2021
Ik ben een onzeker meisje van 16 jaar. Ik heb iemand op de chat ontmoet die veel problemen heeft. Ik vind het fijn om hem daar mee te helpen. Maar ik mag van mijn ouders eigenlijk niet chatten. Dat vi...
Geen reacties
10-06-2004
Mijn vader van 79 jaar heeft nogal eens iets als het over zijn gezondheid gaat. Nu is dat zo gezegd heel ‘normaal’; als je ouder wordt is er steeds meer waar aan je iets gaat mankeren. De ene keer gaa...
Geen reacties
10-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering