Christus-prediking en christen-prediking

J.W.N. van Dooijeweert / Geen reacties

15-05-2024, 09:42

Vraag

Christus-prediking en christen-prediking. In de Saambinder, het kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten, was een vraag hierover en een predikant geeft daar antwoord op. Hij schrijft: “De tegenstelling lijkt ons echt onjuist.” Nu denk ik dat er juist wel een grote tegenstelling is. Volgens mij gaat het in een christen-prediking bijna alleen over wat, als het geloof echt is, er beleefd wordt of beleefd moet worden. Meestal is er dan ook geen plaats voor de nodiging tot bekering en geloof. De belofte van het Evangelie preken met bevel van bekering en geloof wordt wel beleden, maar niet of nauwelijks gepreekt.

Een Christus-prediking is volgens mij de prediking van Jezus in Zijn lijden en sterven, in Zijn Borgtocht, Opstanding en Hemelvaart. De ruimte in Hem en de gewilligheid van Hem wordt dan gepreekt voor zondaren. De Heilige Geest verheerlijkt Christus en daar wordt de prediking voor gebruikt. Zondaren zijn welkom bij de Heere Jezus. Juist met hun zonden en ellende.

En natuurlijk mag aan de orde komen wat er door Zijn liefde in het hart gebeurt en wat het wel is en wat het niet is, maar vooral de leidslieden zijn er blind voor dat we in de Gereformeerde Gemeenten het Evangelie aan het kwijtraken zijn. Dat blijkt volgens mij duidelijk in de beantwoording van deze dominee. Heb ik gelijk dat er in de praktijk van de prediking wel een grote tegenstelling is?


Antwoord

Christus-prediking en christen-prediking. Als naar deze titel kijkt, begint het antwoord al te dagen. Beide vormen van prediking komen voor. Het verschil tussen die beiden komt eigenlijk automatisch naar voren als je naar de preken luistert. Bij de christen-prediking krijgt de christen (de mens) de meeste aandacht. Bij de Christus-prediking wordt de volle aandacht op Jezus Christus gericht.

Christus-prediking. Om deze laatste vorm gaat het natuurlijk in de Bijbel in de eerste plaats. Christus wordt gepreekt omdat God Hem aanwijst als de beloofde Verlosser. In Hem alleen is uitkomst te vinden voor een zondig mensenkind, omdat Hij door de Vader is gegeven als Verlosser. Bij de Christus-prediking wordt de aandacht van de luisteraar naar Jezus getrokken en zijn of haar oog naar Hem gericht. Naar Zijn komst, Zijn werk, Zijn toekomst. Maar ook naar de waarde; het belang van Zijn werk voor ons als arme zondaren. In deze prediking wordt de volle aandacht geschonken aan de waarde van Jezus’ offer voor de zonde. Maar dat niet alleen, bij deze prediking wordt ook aandacht geschonken aan het belang van Jezus’ sterven voor een zondaar. De volle aandacht valt dus op Jezus Christus in de eerste plaats, maar ook op de zondaar. Wie ook maar iets van de werking van de Heilige Geest ervaart, zal zich onder deze prediking heel goed thuis voelen en ook gevoed en onderwezen worden in de ware leer van de Bijbel.

Bij deze prediking zal ook de beginnende christen zich goed thuis voelen. Hier hoort hij of zij immers wat hij zoekt. Maar hier wordt ook steeds meer en meer ontdekt wat gemist wordt en/of nodig is. Deze prediking zouden we de naam opwekkende, leidende, moedgevende, hoopgevende prediking kunnen geven. Zij is ook de meest lokkende of trekkende prediking die kan plaats vinden. Dit is de prediking die God bedoelt om de zondaar te lokken en te trekken.

U drukt het uit met: “De Christus-prediking is volgens mij de prediking van Jezus in Zijn lijden en sterven, in Zijn Borgtocht, Opstanding en Hemelvaart. De ruimte in Hem en de gewilligheid van Hem wordt dan gepreekt voor zondaren. De Heilige Geest verheerlijkt Christus en daar wordt de prediking voor gebruikt. Zondaren zijn welkom bij de Heere Jezus.”

Dit is natuurlijk nog veel verder uit te breiden door het werk en de plaats van God de Vader en God de Heilige Geest er ook bij te betrekken. Dat wordt in dit verband te uitgebreid, daarom laten we het hierbij.

Christen-prediking. Ook deze vorm van prediking is nodig en wordt door de Heilige Geest geleid. Bij deze prediking wordt het oog vooral gericht op de persoon die onder de Christus-prediking is geraakt en getrokken. Deze prediking gaat over de ervaringen, de vorderingen, de onderhouding van de bekeerde zondaar. Wat hij of zij beleeft op de weg die is ingeslagen. Heel bijzonder om onder deze prediking geleid en geleerd te worden. Juist ook dit is een deel van de taak van de prediker. Maar een taak die ook helder aandacht vraagt van de prediker voor de weg die Gods Woord ons wijst. Want dat is de weg die God wil dat we gaan.

Er dreigt bij dit gedeelte van de prediking een gevaar. Namelijk: te ver afglijden naar dit mag wel en dat mag niet. Hier dreigt enerzijds de werkheiligheid die de weg van de heiligmaking dreigt te verstoren. Werkheiligheid mag nooit in de plaats van levensheiliging komen. De levensheiliging is één van de doelen waarop Gods werk in de bekering is gericht.

Werkheiligheid is het grote gevaar dat de geredde zondaar bedreigt. Zij is een sombere schaduw op de weg naar het eeuwige leven. Daarom is het nodig dat de prediker goed acht geeft op het verschil tussen werkheiligheid en heiligheid als vrucht van het nieuwe leven dat God gewerkt heeft. Hier ligt ook het gevaar van jezelf ‘zalig verklaren’.
 
Het is helemaal juist wat de vraagsteller zegt: “En natuurlijk mag aan de orde komen wat er door Zijn liefde in het hart gebeurt en wat het wel is en wat het niet is.” Natuurlijk is dit een deel van de taak van de prediker, maar het is nodig om duidelijk het verschil tussen deze beide punten te zien en te verklaren in de prediking.

We zijn nog bij lange na niet uitgepraat over dit punt, zeker niet als we het hebben over de verschillen in de aanbieding van het Evangelie. Maar ik wil het nu hierbij laten. Het is heel hard nodig om op dit punt onszelf niet te verliezen in het wegen en beoordelen van voorgangers en predikanten, maar dat we onze ogen richten op ons eigen hart en leven. Dat we in de eerste plaats voor onszelf weten wat de goede weg is om met de Heere te leven. Laten we onze ogen richten op Jezus Christus en op het doel waartoe God hem gegeven heeft. Dat zal ons leven verrijken
Gods zegen en nabijheid in alle worstelingen.

Hartelijke groeten,
Jan van Dooijeweert

Dit artikel is beantwoord door

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
264 artikelen
J.W.N. van Dooijeweert

Bijzonderheden:

Bekijk ook:

 

 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

In het verleden heb ik, tot mijn spijt, meerdere mannen oraal bevredigd. Nu las ik onlangs dat je hierdoor besmet kunt raken met het HPV-virus, wat vervolgens keelkanker kan veroorzaken. Is deze infor...
4 reacties
14-05-2014
In Psalm 132 is er in de Statenvertaling sprake van “kroon” (“op hem zal zijn kroon bloeien”) en in de HSV van “diadeem” (“op hem zal zijn diadeem schitteren”) Vaak is een andere vertaling van de Herz...
Geen reacties
14-05-2020
Een vraag over de drie verbonden. Is het dus zo dat als er drie verbonden geleerd worden, dat je met alleen het genadeverbond niet zalig kunt worden? Er is toch in Gods verbonden geen gebrek of tekort...
Geen reacties
14-05-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering