Bekeerd of niet

Redactie Refoweb / 4 reacties

21-04-2014, 08:48

Vraag

Hoe weet ik dat ik bekeerd ben?

ADVERTORIAL

HOE breng jij je vakantie door?

Alleen of samen met je vrienden, jongeren- of catechisatiegroep op diaconale jongerenreis naar Oost-Europa? Geef je geloof handen en voeten én doe interculturele ervaring op. Ga in de zomer van 2024 met ons mee op HOEliday!

HOE breng jij je vakantie door?

Antwoord

Zie voor het antwoord onderstaande urls en de subriek 'Geloofszekerheid':

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/243

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14092

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

4 reacties
Anoniem_89
21-04-2014 / 16:15
Johannes 3:16
16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 5,24
Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.
emaildfj1atgmailpuntcom
21-04-2014 / 18:39
Hallo Vraagsteller,
Bekeerd ben je als je werkelijk berouw hebt over je zonden en met al je kracht volgens de wil van God wilt leven. Je kunt niet meer 2 heren dienen, maar alleen God. Dus bijvoorbeeld niet meer de wereldse begeertes:
1 Joh. 2: 15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.
Als iemand de wereldse begeertes nog liefheeft, kan de liefde van God niet in hem zijn. Jezus wil de mensen altijd duidelijk maken, dat het een radikale beslissing is om hem te volgen:
Mat. 7: 13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.
Je moet dus op de smalle weg lopen. Loop je op de smalle weg?
Verder zegt Jezus ook nog:
Lukas 14: 33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.
Als je bij Jezus wilt horen, moet je hem met je hele hart liefhebben en alles voor Hem over hebben uit geloof en als uitdrukking van je liefde voor hem.
Reageer gerust. Ik communiceer er graag over: emaildfj1@gmail.com
Rozijn
23-04-2014 / 10:09
Hoe weet ik of ik bekeerd ben?

"Simon, Jonas' zoon, hebt gij Mij lief?"
"Heere, Gij weet alle dingen, Gij weet ..."

Wat zet jij op de stippeltjes?
2012
25-04-2014 / 08:04
Je kunt niet meer zonder Hem. Het is een steeds meer je toevlucht zoeken bij Hem. Je komt er steeds meer achter dat je het zelf niet kan, dat je hart een bron van vuile zonden is . Dat je net als Petrus weer in de golven wegzinkt. Hij moet wassen en ik minder worden. Je gaat ook steeds meer Zijn liefde en trouw voor zondaren zien. Ook voor jou. Je gaat zien dat wat Hij beloofd waar is. Dat laatste noemt Calvijn bevinding

Terug in de tijd

Mijn man en ik zijn tien jaar getrouwd en we hebben het redelijk goed samen. Waar ik mee zit, is dit: mijn man is hoogbegaafd, maar heeft twee linkerhanden. Zelfs zodanig, dat hij geen spijker recht i...
Geen reacties
21-04-2008
Ik heb een vraag over hoe het lijden en sterven van de Heere Jezus geduid moet worden. Het maakt me niet veel uit door wie deze beantwoord wordt, het gaat om iemand die mij de gereformeerd-bevindelijk...
Geen reacties
21-04-2017
Wij als getrouwd stel raken steeds meer van elkaar verwijderd op geloofsgebied. Ik lijd hier erg onder en weet me er geen raad meer mee. Ik raak er ook depressief door en het beheerst mijn hele leven....
Geen reacties
21-04-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering