Expansiedrift Israel

Ds. A. Jonker / Geen reacties

08-02-2014, 11:43

Vraag

De geschiedenis van het gebied rond Israel is tamelijk ingewikkeld. Vooral omdat door de tijd heen een komen en gaan is geweest van grote wereldmachten. Het gaat natuurlijk om een enorm tijdsbestek, maar het aantal volken wat een vijandig bezoekje heeft gebracht aan Israel is groot. Ik denk aan de Chaldeeën, Assyriërs, Macedoniërs, Perzen etc. Allemaal hadden ze een grote expansiedrift, behalve Israel zelf. In mijn beleving was Israel alleen groot ten tijde van Salomo, daarna is het alleen maar minder geworden. Waarom heeft Israel nooit die expansiedrift gehad (na de intocht in Kanaän)? Waarom lees je nergens dat zij een buurvolk aanvielen en wat extra land toevoegden? Daarnaast... was Israel een rijk land wat betreft grondstoffen (goud b.v.)? Of waren ze ergens superieur in? In de tijd van Salomo was Israel dat wel, maar hoe zit het later?


Antwoord

De gestelde vragen zijn niet gemakkelijk te beantwoorden, omdat de Bijbel hier niet veel over schrijft.

We moeten eerst letten op de geografische situatie van Israël. Gelegen op een smalle strook land tussen de zee en de alleen voor kamelen door te trekken woestijn. Ten zuiden van Israël ligt Egypte, wat van tijd tot tijd een sterke speler op het wereldtoneel en een wereldmacht was. Ten noorden van Israël liggen: Tyrus en Sidon (Libanon) wat vaak zijn expansie zocht via de zeevaart. Vervolgens Syrië en ten noorden/noordoosten van Syrië eerst Assyrië, later Babel en daarna de Meden en de Perzen.

Het hing van de sterkte van grote landen ten noorden en ten zuiden van Israël af, of er ruimte was voor ontplooiing van Israël. Als die ruimte er al was, was het ook van belang hoe sterk Israël zelf was en of Israël een strijd te voeren had tegen de dichtstbijzijnde buren; de Filistijnen. Alleen als Israël sterk genoeg was, of zich sterk genoeg achtte, kon men oorlogen voeren tegenover omringende volken. Dat deed David met generaal Joab vooral in de richting van he Oosten: Moab en Ammon, het huidige Jordanië.

We zien dat koningen van Israël zich politiek meer dan eens aansloten óf bij het zuiden en steun verwachtten van Egypte óf bij het noorden en steun verwachtten van Syrië, Assyrië of Babel. Vaak moest er voor die steun betaald worden! We lezen dat Israël in de tijd van Salomo mijnen had in het zuiden, niet ver van het huidige Eilat. Maar Israël was niet rijk aan grondstoffen. Op dit moment zijn er gasvelden ontdekt in de Middellandse Zee voor de kust van Israël.

Wanneer we het OT lezen, wordt duidelijk dat de HEERE, de God van Israël, wil dat het volk op Hem vertrouwt en niet op eigen kracht of op andere volken. Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van Israël: Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar u hebt niet gewild (Jes.30:15).

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Israel
Geen reacties

Terug in de tijd

De ene kennis zegt: we doen niet alleen zonde, we zijn zonde. De ander zegt: we zijn heiligen in Christus en legt daar het accent op. Dus het accent op dat we heiligen zijn en soms wel zondigen, maar ...
3 reacties
08-02-2011
Onze zoon van zeven jaar heeft een bloeddruk van 160/105. Is dat hoog voor die leeftijd? Ik heb gezocht op internet maar kan geen antwoord vinden.
3 reacties
08-02-2012
Ik zit met een worsteling. Ik ben een fervent aanhanger van het geloof en de lees de Bijbel dan ook graag. Zoals ik in de Bijbel terug kan lezen heeft de Heere de aarde geschapen. Vroeger werd er alti...
2 reacties
08-02-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering