Meer meldingen seksueel misbruik in kerkelijke relaties

Nieuwsredactie / Geen reacties

27-05-2022, 10:28

In 2021 is 12 maal een melding gedaan van seksueel misbruik waarbij een kerkelijke functionaris betrokken is. Dat is een stijging van vier meldingen in vergelijking met een jaar eerder. Het totaal aantal adviesvragen bleef vrijwel gelijk. Dit laat het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties in haar jaarverslag weten.


Effect van openheid

Op dit moment is er veel aandacht voor dit onderwerp in de media, o.a. na onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij het programma The Voice. Bij het Meldpunt Misbruik ziet men het effect hiervan terug in het aantal aanmeldingen. Een zelfde effect was te zien in jaar van #MeToo (2017). Als de omgeving duidelijk en afkeurend reageert op situaties van misbruik geeft dit slachtoffers ruimte hun eigen misbruikverhaal te melden, geeft de stichting als mogelijke verklaring.

Recente onthullingen maken opnieuw duidelijk dat macht een grote rol speelt bij (seksueel) misbruik, schrijft het Meldpunt. "Seksueel misbruik in kerkelijke context zet ons stil bij machtssystemen die in de kerk een rol kunnen spelen, zoals misbruik van positie, Bijbelteksten en gebed. Met het thema ‘Macht en onmacht bij seksueel misbruik in de kerk’ organiseren we in het najaar 2022 een Toerustingsdag voor vertrouwenspersonen die in de kerken zijn aangesteld."


Over het Meldpunt Misbruik

Bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties kunnen mensen (eventueel anoniem) terecht die slachtoffer zijn geworden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een bepaalde functie bekleedt. De organisatie ondersteunt en adviseert slachtoffers bij het maken van een keus en biedt indien gewenst begeleiding aan bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Het Meldpunt Misbruik is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nieuwsredactie op 27-05-2022, 10:28
Geen reacties

Meer nieuws

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft de Gereformeerde Bijbelstichting vele duizenden Bijbels in het Oekraïens kunnen verspreiden. De GBS was snel door de voorraad heen, zo meldt de stic...
Geen reacties
23-05-2022
Na 2 coronajaren zonder Paasappel was het maandag 18 april eindelijk weer zo ver. In de Zuiderkerk (HHG) te Ede werd weer een Paasappel georganiseerd.
Geen reacties
09-04-2022
Refoweb is van start gegaan met een nieuwe serie (de derde inmiddels) van 'Pastorie online', de radioversie van de vragenrubriek. De uitzendingen kun je iedere zaterdagavond van 21-22 uur beluisteren ...
Geen reacties
31-03-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering